Sözleşme koşulları

 

Genel sözleşme koşulları

I. Genel

 1. Tipico Sportsbook, Malta yasalarına uygun olarak kurulmuş ve Malta’da kayıtlı bir şirket olan Tipico Ltd. Şti (bundan böyle “Tipico” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Tipico Ltd. Şti, C 34286 sicil numarası ile 13.07.2004 tarihinde tescil ettirilmiştir ve tescilli ofisi Portamaso Business Tower, St. Julian’s, STJ 4011, Malta adresinde bulunmaktadır. Tipico, Malta Şans Oyunları Kurumu (bundan böyle “MGA” olarak anılacaktır) tarafından lisanslanmıştır ve bu kurumun denetimine tabidir; dolayısıyla, sahip olduğu ruhsat temelinde sonucu belli olmayan herhangi bir uluslararası müsabaka üzerine oynanacak bahisleri sunma ve kabul etme konusunda yetkili bir şirkettir. Bu ruhsat, MGA/CL2/180/2004 numarasıyla 1 Mart 2005 tarihinde verilmiştir ve MGA tarafından 1 Mart 2015 tarihinde uzatılmıştır.
 2. Tipico, hizmetlerini tipico.com (bu alan adı/domain vasıtasıyla Tipico İnternet sitesine belirli bölgelerden erişim sağlamak amacıyla ülkeye özel başka alan adları da kullanabilmektedir) adıyla kullandığı Websitesinde (bundan böyle “İnternet sitesi” olarak anılacaktır) sunmaktadır; bu hizmetler bahis bayilerindeki şirket temsilcilerinden oluşan Tipico ağıyla verilebileceği gibi, mobil/tablet uygulamalarıyla da sağlanabilir. [Bu Genel Hüküm ve Koşullar İnternet sitesine her atıfta bulunduğunda, ilgili düzenleme mobil/tablet uygulamalar için de aynı şekilde geçerli olacaktır.]
 3. Söz konusu İnternet sitesi veya herhangi bir şirket temsilciliği aracılığıyla girilen bahislerin tamamı yalnızca Malta’da işletilir, düzenlenir, kabul edilir, oynanır ve işlenir.
 4. Müşteri, söz konusu İnternet sitesi’nde bir hesap açarak ve/veya İnternet sitesi’nde ve şirket temsilcilikleri tarafından işletilen bahis bayilerinde bahis oynayarak, (bundan böyle Hizmetler olarak anılacaktır) Tipico ile bu hükümleri ve koşulları, özellikle de, işbu Genel Hükümler ve Koşulları içeren yasal bir sözleşme akdeder.
 5. Tipico, bu Genel Hükümler ve Koşulları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik olması durumunda, müşteri Tipico’ya kaydolurken verdiği e-posta adresine e-posta gönderilerek bilgilendirilecektir. Değişiklikler, bildirim gönderildikten sonraki otuz (30) gün içinde yürürlüğe girer. Bu süre zarfında, müşteri herhangi bir değişikliğe açıkça ve yazılı olarak itiraz edebilir. Herhangi bir itiraz gelmez ve Müşteri belirtilen süre dolduktan sonra da Hizmetler’den yararlanmaya devam ederse, değiştirilen koşullara bağlı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Belirtilen süre zarfında herhangi bir itiraz gelirse, müşteri Hizmetler’den artık yararlanamaz. Müşteri, bir bahis sözleşmesi akdetmeden ve/veya bahis oynamadan önce, geçerli koşullar hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdür. Tipico, gelecekteki yanlış anlaşılmaları ve anlaşmazlıkları önlemek için bu Genel Hüküm ve Koşullar’ın çıktısının alınmasını önermektedir.
 6. Bazı ülkelerin vatandaşlarının tamamının ya da bir kısmının söz konusu İnternet sitesi’ne erişimi yasaklanmış olabilir. Tipico, Tipico Hizmetleri’nin yasak olduğu ülkelerde yaşayan insanların İnternet sitesi’ni bahis oynamak veya başka amaçlara yönelik olarak kullanmasını sağlamayı hedeflemez. Müşteriler, ancak bu Hizmetler’in kullanılmakta olduğu ülkenin ilgili mevzuatının izin vermesi halinde Tipico’nun Hizmetleri’ni kullanabilirler. Tipico, herhangi bir yasal tavsiye veya güvence sunmamaktadır. İlgili yasal koşullara her zaman uymak ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın Hizmetler’i kullanma yetkisine ve hakkına yasal olarak sahip olduğundan emin olmak tamamen müşterinin sorumluluğundadır.
 7. Tipico özellikle aşağıdaki hakları herhangi bir sebep göstermeksizin ve her zaman saklı tutar:
  1. münferit veya bütün Hizmetleri askıya alma;
  2. hesap açmak için yapılan başvuruları reddetme;
  3. hesapları engelleme veya kapatma;
  4. münferit bahisleri veya oynanan bütün bahisleri reddetme;
  5. münferit bahislere yatırılan paraya veya bütün bahislere yatırılan paralara sınır koyma; ve/veya
  6. bireysel müşterilerin bahse koyduğu paraya sınır getirmek.
 8. Tipico, bahis verileri ve sonuçlarıyla ilgili aktarım hatalarından sorumlu değildir. Tipico, hizmetleri için Tipico'yu aralarındakı sözleşmeye gereği her türlü sorumluluktan feragat ettirmis üçüncü tarafları kullanabilir. Dolayısıyla, Tipico’nun herhangi bir kötü niyet veya ağır ihmal gösterdiği durumlar hariç, aktarım hataları, gecikmeleri ya da internet aracılığıyla aktarım esnasında verilerin kötüye kullanılması veya tahrif edilmesi yahut verilerin ve sonuçların aktarımında meydana gelebilecek diğer hatalar nedeniyle hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunulamaz.
 9. Müşterinin, gerekçe göstererek veya göstermeksizin, Tipico’dan alacaklarını transfer etme, teminat olarak gösterme veya devretme yetkisi yoktur.
 10. Tipico’nun çalışanları, bağlı şirketleri, satış ortakları ve Tipico ağı aracılığıyla çalışan şirket temsilcilikleri ile tüm bunların akrabaları bu Hizmetleri kullanmaktan men edilmiştir.
 11. Tipico, bazı özel durumlarda Genel Hüküm ve Koşullar’dan feragat edebilir. Müşteri feragat edilen haklar üzerinde gelecekte bir hak sahibi olmayacaktır.
 12. Milletlerarası özel hukuk ve Uluslararası Satın Alma Sözleşmeleri (CISG) referans hükümleri hariç olmak üzere, bu iş ilişkisiyle ilgili olarak ortaya çıkan bütün uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar için Malta Yasaları geçerlidir. Müşterinin ikamet ettiği ülkenin zorunlu müşteri koruma hükümleri bu yasanın hükümleri dışındadır.
 13. Yukarıda ya da aşağıda yer alan herhangi bir hükmün tamamen ya da kısmen geçersiz olması halinde, müşteri ve Tipico arasında akdedilen herhangi bir bahis sözleşmesiyle birlikte bu sözleşme de geçerliliğini koruyacaktır. Münferit hükümler geçersiz kılındıkça, bu hükümlerin yerini alacak içerik, geçersiz hükümlere mümkün olduğunca yakın olan ve yasaların izin verdiği koşullar çerçevesinde belirlenecektir.
 14. Genel Hüküm ve Koşullar Sözleşmesi’nin İngilizce versiyonu ve diğer dillerdeki versiyonları arasında herhangi bir ihtilaf çıkması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

II. Hesap Açma/Hesap

 1. Müşteri, Tipico’nun Hizmetlerine erişebilmek için bir hesap açmalıdır. Hesap açmakla, aşağıdaki nitelikleri haiz olduğunu beyan eder:
  1. reşit olduğunu,
  2. hukuki işlem yapma ehliyetinde herhangi bir kısıtlama olmadığını,
  3. yasal gözetim altında olmadığını,
  4. suç faaliyetlerinden elde edilen paraları/kaynakları kullanmadığını,
  5. hesabı kişisel kullanım için açtığını ve hiçbir ticari amacı olmadığını,
  6. kendini şans oyunu oynamaktan men etmediğini,
  7. kendisine sorunlu kumar davranışı teşhisi konulmadığını ve sorunlu kumar davranışından dolayı tedavi altında olmadığını/daha once tedavi görmediğini ve ayrıca
  8. Tipico’nun mevcut hükümler ve koşullarını bildiğini ve bunları kabul ettiğini.
 2. Müşteri, aşağıdakilerin gerçekleşmesi halinde derhal Tipico’yu bilgilendirmeyi kabul eder:
  1. kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması,
  2. hesabının üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığından şüphelenmesi,
  3. oyun masraflarının mali imkanlarını aşması,
  4. devlette yüksek makama sahip olması ve/veya böyle bir makama atanması (siyasi nüfuz sahibi bir kişiyse),
  5. çekirdek aile fertlerinden birinin yüksek makam sahibi olması ve/veya böyle bir makama atanması (siyasi nüfuz sahibi bir kişi)
  6. Birleşmiş Milletler’in yaptırım listesinde adının geçmesi,
  7. çekirdek aile fertlerinden birinin Birleşmiş Milletler’in yaptırım listesinde adının bulunması.
 3. Müşteri, kayıt esnasında, adresi ve e-posta adresi dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, kendisiyle ilgili doğru bilgileri ibraz etmek zorundadır. Bu bilgiler, herhangi bir değişiklik olması durumunda “Kişisel Bilgiler” bölümünde güncellenmeli ve her zaman güncel tutulmalıdır. Tipico, verilen bilgiyi bilhassa müşterinin kimliğini doğrulamak amacıyla, istediği zaman ve mutlak takdiri çerçevesinde, kanıt ve belge talep etme hakkını saklı tutar.
 4. Özellikle, Tipico, müşteriden kayıt süreci esnasında yaşının doğruluğuna dair kanıt sunmasını ve hesap açılması için müşterinin 18 yaşına ulaşmasını şart koşabilir.
 5. Müşteri, hesabı açarken bir şifre belirlemelidir. Güvenlik kurallarımıza uygun olması için, şifre en az sekiz (8) karakterden oluşmalıdır. Şifre büyük ve küçük harfler, özel karakterler ve sayılar içerebilir. Şifre, kullanıcının diğer verilerine, örneğin ilk ismine veya adresine benzer olmamalıdır. Müşterilerimize şifrelerini düzenli olarak güncellemelerini tavsiye ediyoruz.
 6. Müşteriler, şifrelerini her zaman gizli tutmayı ve bu şifrelerin üçüncü şahıslar tarafından bilinmemesini veya kullanılmamasını sağlamayı kabul ve taahhüt ederler. Tipico, oturum açma bilgilerinin izinsiz veya kötüye kullanımından dolayı müşterilerinin uğrayacağı zararlardan sorumlu değildir.
 7. Eğer hesap, A.II.1 ve A.II.2 bölümlerinde belirtilen hükümler ihlal edilerek açılmış ve kullanılıyorsa, Tipico’nun kaynakları alıkoyma ve oynanan bahisleri iptal etme hakkı ve yetkisi vardır yahut Malta devletinin adli makamları bu hesapta yer alan kaynakları haczetme hak ve yetkisini haizdir.
 8. Tipico, bütün hesapları büyük bir gizlilikle saklamaktadır. Fakat mevcut yasalar çerçevesinde, Malta Şans Oyunları Kurumu (MGA) veya Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) gibi merciler Tipico’dan bazı hesapların bilgilerini kendilerine sunmasını isteyebilir.
 9. Aksi belirtilmediği takdirde, Hizmetler ile ilişkili görünen bütün tutarlar, örneğin kaynaklar, depozitolar, bahisler veya kazanılan paralar, Avro cinsinden olacaktır.
 10. Hesaplar transfer edilemez ve satılamaz. Bir hesaptan diğerine kaynak/fon transferi de yapılamaz.
 11. Her müşterinin yalnızca bir hesap oluşturma ve kullanma hakkı vardır.
 12. Tipico, mali bir kuruluş değildir; dolayısıyla müşterinin hesabında tutulan fonlar için faiz ödenmez.
 13. Tipico, kazanılan paralar ve bahse yatırılan paralarla ilgili olarak yapılan ve 2.000 Avro’yu aşan işlemlerde müşterinin kimliğini doğrulamak zorundadır. Aralarında ilişki olduğu görülen işlemlerin toplamı bu tutara ulaştığında da bu durum geçerlidir. Ayrıca, Tipico daha düşük tutarlarla işlem yapıldığında veya şüpheli işlemler gerçekleştiğinde de müşterinin kimliğini kontrol etme hakkını saklı tutar.
 14. Müşteri, hesabına sehven gönderilen herhangi bir tutarı derhal Tipico’ya bildirecektir. Bir hata nedeniyle ele geçen her kazanca el konulabilir.
 15. Müşteri, “Hesap Ayarları” kısmında yer alan “Kişisel Bilgiler” bölümündeki ilgili bülten kutusundaki işareti kaldırarak, bütün Tipico ürünleriyle ilgili bültenlerin aboneliğinden çıkabilir.
 16. Tipico, iki tür hesap sunmaktadır.
  1. Çevrimiçi/online hesap
   1. Müşteri, Hizmetler’e erişim sağlamak için İnternet sitesi üzerinden bir hesap açabilir.
   2. Tipico, bir müşterinin hesap açma talebini tamamen kendi takdiriyle ve hiçbir sebep göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar.
   3. Hesaba depozito yatırma ve ödeme yapma/hesaptan depozito çekme/ödeme alma işlemleri kredi kartı, banka transferi, e-cüzdan gibi, Tipico hesabının sahibi adına kayıtlı olan çeşitli ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Nakit olarak depozito yatırmak ve hesaptan ödeme almak mümkün değildir. Banka havaleleri genellikle 2 ila 4 iş günü içinde gerçekleşir.
   4. Bütün ödeme işlemleri güvenli bağlantılar üzerinden yapılır; böylece üçüncü şahısların hesaplara izinsiz erişimi olabildiğince engellenir.
   5. Tipico, seçilen ödeme yöntemine bağlı olarak, depozito için asgari ve/veya azami tutarları belirleme hakkını saklı tutar. Muhtemel kısıtlamalar ve depozito ücretleri, İnternet sitesi’nde yer alan “Ödeme Seçenekleri” ve “Depozito Seçenekleri” bölümünde gösterilir ve ödeme esnasında açıkça belirtilir. Tipico, 25 Avro’dan az banka depozitolarında, depozito olarak gönderilen tutardan banka işlem ücreti alma ve ayrıca işlem ücreti alma hak ve yetkisine sahiptir. Gerektiğinde, ödeme sırasında bu tür ücretler açıkça belirtilir.
   6. Tipico, istediği zaman ve önceden bildirim yapmaksızın, başka ödeme yöntemleri ekleme veya mevcut ödeme yöntemlerini sınırlama ya da askıya alma hakkını saklı tutar.
   7. Yanlış ödemelerden kaynaklanan iptal ücretleri, geri ödeme bedelleri, yanlış gönderme ücreti ve benzer tutarlar müşteri tarafından ödenir ve müşterinin hesabından kesilir.
   8. Müşteri elektronik ödeme yöntemlerinden birini kullanmaya karar verirse, ödeme talimatı düzgün şekilde gerçekleştirildiği takdirde, herhangi bir iptal veya benzeri işleme girmeyecektir. Ayrıca, elektronik ödeme işlemleri için uluslararası alanda tanınan hüküm ve kurallar geçerlidir.
  2. Tipico Müşteri Kartı
   1. Müşteri, Hizmetler’den yararlanmak için, Tipico’nun şirket temsilciliklerinden biri tarafından işletilen herhangi bir bahis bayisine müşteri kartı başvurusunda bulunabilir.
   2. Müşteri kartının basımıyla ilgili yapılacak yasal bir talep bulunmamaktadır. Tipico veya temsilcilik, istediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizin, müşteri kartı vermekten imtina edebilir.
   3. Kartı veren temsilcilik, müşteri kartındaki bakiyeden münhasıran sorumludur. Depozito yatırma ve ödeme alma işlemleri, yalnızca ilgili bahis bayisinden yapılabilir.
   4. Müşteri kartı, sahibinin üzerine kayıtlıdır ve başkasına aktarılamaz. Müşteri, kartın kötüye kullanımını önlemek veya bundan kaçınmak için, kartını gösterirken bahis bayisinde çalışanların talebi halinde kendini onlara uygun bir şekilde tanıtacaktır.
   5. Tipico aşağıdaki konularda sorumluluk kabul etmez:
    1. müşteri kartındaki bakiye;
    2. müşteri kartının kötüye kullanılması. Eğer müşteri kartı kötüye kullanılmışsa, Tipico yasal takibat başlatma hakkını saklı tutar;
    3. müşteri kartının üye giriş bilgilerini öğrenen üçüncü tarafların kartı kullanmasından doğan kayıplar;
    4. müşteri kartının kullanımı esnasında veya sonrasında kullanıcının uğrayabileceği zararlar.
   6. Müşteri kartı, kaybolmaması ve/veya üçüncü şahıslarca kötüye kullanılmaması için özenle saklanmalıdır. Kartın kaybolması veya çalınması halinde, durum kartı basan bahis bayisine derhal bildirilmelidir; böylece bayi Tipico’nun söz konusu müşteri kartını bloke etmesini sağlayabilir. Kayıp veya hırsızlık durumunda, müşteri uygun kimlik belgelerini sunmak suretiyle yeni bir kart başvurusunda bulunabilir. Kaybolan karttaki bakiye de yitirilir; ancak kimliğin kanıtlanması durumunda ödenebilir. Tipico, yeni bir kart vermek için gereken masrafları ve maliyetleri karşılamak amacıyla müşteriden ücret alma hakkını saklı tutar.
   7.  Müşteri, kartındaki bakiyeyi/bahis geçmişini düzenli olarak kontrol edecektir. Eğer herhangi bir yolsuzluk yapıldığı tespit edilirse, müşteri, kartı basan bahis bayisinin bir çalışanını derhal bilgilendirecektir.
   8. Eğer herhangi bir taraf (müşteri, Tipico veya bahis bayisi) sözleşmenin tarafları arasındaki ilişkiyi feshetmek isterse, müşteri kartı bloke edilir ve içindeki bakiye de yitirilir. Müşteri kartında kalan bakiyenin ödenmesi, kartı veren bahis bayisinden talep edilebilir ve ödeme işlemi A.X maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür.
   9. Tipico, müşteri kartıyla ilgili herhangi bir hizmeti, herhangi bir zamanda, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Müşterinin, değişen şartlar çerçevesinde Hizmetler’den daha fazla yararlanmak istememesi durumunda, müşteri, kartını kartı basan bahis bayisine istediği zaman teslim ederek kalan bakiyeyi geri alabilir.

III. Hizmetlerimizin Kullanılması

 1. Hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili adil olmayan herhangi bir yönteme başvurulması yasaktır. Bu yasak bilhassa hileli anlaşmalar ve diğer dolandırıcılık faaliyetleri için geçerlidir. Benzer şekilde, komut dosyası, bot veya örümcek gibi, fakat bunlarla sınırlı olmayan, yardım gereçlerinin kullanımı da kesinlikle yasaktır. Müşterinin bu kuralları ihlal etmesi halinde, Tipico, A.IV.3.i bendi uyarınca gereken işlemleri başlatacaktır ve ilgili davranışlar hakkında yasal takibata başvurma hakkını saklı tutar.
 2. Muhtemel kara para aklama faaliyetlerini engelleyebilmek amacıyla bütün işlemler denetlenmektedir. Tipico, müşteriyi ve müşterinin hesabında görülen şüpheli faaliyetleri ilgili makamlara bildirme ve fonları dondurma hakkını saklı tutar. Tipico, ilgili hesabı kapatma ve kaynaklara haciz koyma hakkını da saklı tutar.

IV. Hesabın Kapatılması veya Dondurulması

 1. Müşteri, hesabını istediği zaman kapatabilir.
 2. Tipico, kendi isteğiyle, herhangi bir zamanda ve önceden bilgi vermeksizin, müşterinin hesabını kapatma hakkını saklı tutar. Böyle bir tedbir alındığında, müşteri e-postayla bilgilendirilecektir. Halihazırda oynanmış bahisler ve geçerli olup bu hüküm ve koşulları ihlal etmeyen, bekleyen bahisler hesabın kapatılmasından etkilenmeyecektir.
 3.  Tipico, başta kazanılan paralarla ilgili olarak, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, müşterinin hesabındaki bakiyeye el koyma ve/veya aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleşeceğini düşünmek konusunda makul gerekçelere sahip olursa veya aşağıdakilerden birini tespit ederse, hesabı kapatma hakkını saklı tutar:
  1. müşterinin Tipico’da birden fazla aktif hesabı olması (bu hüküm bağlamında Tipico müşteri kartının kullanılması ek hesap kullanımı olarak addedilmez);
  2. müşterinin isminin ve bilgilerinin, kredi veya banka kartları üzerinde veya Tipico’dan alım yaparken ve depozito öderken kullanılan diğer hesaplarda kayıtlı isim ve bilgilerle eşleşmemesi;
  3. müşterinin Tipico’nun promosyonuna katılması ve söz konusu promosyonun gereklerini yerine getirmeden geri çekilmesi;
  4. müşterinin kaydolduktan sonra ve/veya Tipico ile anlaşması devam ederken yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi;
  5. müşterinin, talep edilen doğru teyit belgelerini belirtilen sürede ibraz edememesi veya ibraz etmeyi ihmal etmesi;
  6. müşterinin reşit olmaması;
  7. müşterinin, Tipico’nun sunduğu Hizmetler’e katılımın kanunen yasak olduğu bir yargı bölgesinden Hizmetler’e erişim sağlaması ve katılım göstermesi;
  8. müşterinin, suç faaliyetlerinden veya diğer yasak ya da izin verilmeyen faaliyetlerden gelen parayı bankaya yatırması;
  9. müşterinin herhangi bir kişiyi ya da tarafı dolandırıyor veya dolandırmaya çalışıyor olduğunun ya da daha önce dolandırdığının tespit edilmesi veya sistemi kendi çıkarına kullanmak için özel olarak tasarlanmış yapay zeka ya da benzer sistemlere (makineler, bilgisayarlar, yazılımlar veya diğer otomatik sistemler dahil) başvurması veya bunlardan yararlanması yahut müşterinin Tipico’yu, bahis bayisini veya diğer bahisçileri dolandırmak üzere gizli anlaşma yaptığının veya yapmaya çalıştığının tespit edilmesi;
  10. müşterinin (bilerek veya bilmeyerek) hesabını başkasına kullandırması;
  11. müşterinin bu anlaşmayı, bilhassa Genel Hüküm ve Koşullar’da yer alan maddeleri ihlal etmiş olması;
  12. müşterinin A.IV.3.a’dan k’ye kadar olan hükümlerde belirtilen koşullardan herhangi biri altında başka bir çevrimiçi oyun sitesinde oyun oynamış olması ve/veya
  13. müşterinin bahis bayileri, acenteleri veya onların çalışanları adına veya hesabına bahis oynamış olması.

V. Aktif Olmayan Hesapların Ücretleri

Eğer müşteri on iki (12) ay ya da daha uzun bir süre boyunca İnternet sitesi hesabına giriş yapmazsa, Tipico hesapta bakiye kalmayana veya hesapta 30 ay boyunca herhangi bir aktivite gerçekleşmeyinceye kadar her ay 5 Avro idare ücreti alacaktır. Müşteri, söz konusu 30 ay hakkında yazılı bir hatırlatma aldığı takdirde pasif kalmaya devam ederse, Tipico kalan bakiyeyi MGA’ya transfer etmek zorundadır.

VI. Sorumlu Kumar Oynama Kurallarına Bağlı Olarak Men Edilme veya Kumar Bağımlılığının Önlenmesi

 1. Müşterilerin, oyunlarını sorumluluk sahibi bir şekilde oynaması gerekmektedir. Müşterilerimiz, sorumlu kumar oynama kuralları sayfamızdan kumar bağımlılığının riskleri hakkında bilgi alabilir.
 1. Sorunlu kumar oynama davranışı veya kumarla ilgili sorunları dolayısıyla tedavi görmekte olan müşterilerimiz, Tipico’nun Hizmetleri’ni kullanmaktan men edilir.
 1. Kumar oynama bozukluğu teşhisi alan veya kumar oynama bozukluğundan ötürü tedavi görmeye başlayan müşteriler bunu derhal Tipico’ya bildirmekle yükümlüdür.
 2. Tipico, müşterisinin kumar bağımlılığıyla ilgili bir sorunu olduğunu bildirmesi veya bizzat Tipico’nun böyle bir duruma inanması için makul gerekçeler bulunması halinde, müşterinin Hizmetleri kullanmasını geçici veya süresiz olarak askıya alma hakkını saklı tutar.
 3. Müşteri, özellikle kumarla ilgili herhangi bir sorun yaşama riski altında olduğunu hissederse, istediği zaman geçici veya süresiz olarak hizmeti kullanmaktan çekilebilir. Çekilme süreci çevrimiçi veya müşteri hizmetleri ile irtibata geçerek yürütülebilir.
 4. Tipico, müşterinin çekilmesi işlemini teknik ve organizasyonel açıdan mümkün olduğunca çabuk şekilde uygulamak için çaba gösterecektir. Bu işlem makul bir zaman alabilir. Tipico, tamamen uygulamaya konmadan ve müşteriye iletilmeden, çekilme sürecini başlamış addetmeyecektir.
 5. Müşteri, Tipico’yu çekildiğine dair bilgilendirdikten sonra hâlâ Tipico hesabına erişim sağlıyorsa, çekilme işleminin uygulamaya konulmadığını müşteri hizmetlerine gecikmeden bildirmekle yükümlüdür.
 6. Çekilme süreci sona erene kadar, geçici çekilme işlemleri hiçbir koşulda kaldırılamaz.
 7. Süresiz olarak çekilme işlemi sadece Tipico tarafından ve Malta Uzaktan Kumar Oynama Kuralları uyarınca, yalnızca mevzuatta geçen asgari süreye uymak suretiyle, kaldırılabilir.
 8. Bilhassa çekilme veya Tipico tarafından askıya alınma işlemleri yürürlükteyken, müşteriler bir başka hesap açamaz.
 9. Çekilme önlemleri veya Tipico tarafından askıya alınma işlemleri, yalnızca İnternet sitesi üzerinden sunulan ürünler için geçerlidir.

VII. Limitler

 1. Her müşteri, bankadan haftada en fazla 100,000 Avro (Euro) çekme hakkına sahiptir. Spor bahislerinden kazanılan paralar için müşteri başına 100,000 Avro’luk genel bir limit bulunmaktadır. Kazanılan paralara başka limitler de konulabilir.
 2. Bahis kuponundan kazanılan paralar için 100,000 Avro’luk bir limit geçerlidir. Kazanılan paralara başka limitler de konulabilir.
 3. Müşteri, çevrimiçi hesabı aracılığıyla, kendi bahis davranışını kontrol edebilmek amacıyla, hiçbir sebep göstermeksizin depozitolar, bahis paraları ve kayıplar için kendi isteğine göre limitler koyabilir. Söz konusu limitler, 24 saatlik, 7 günlük veya 30 günlük dönemler için konulabilir. Seçilen dönem boyunca, müşteri daha fazla para koyamayacak veya belirlenen limite ulaştıktan sonra daha fazla bahis oynayamayacaktır. Gerekli ayarlar çevrimiçi olarak veya müşteri hizmetlerine haber vererek yapılabilir. Limitlerin düşürülmesiyle ilgili ayarlara ilişkin sorular ve/veya değişiklikler derhal işleme konur; limit artışları Malta Uzaktan Kumar Oynama Kuralları gereğince yedi gün içinde yürürlüğe girer.
 4. Tipico, müşterilerinin kumar oynama davranışlarını izlemek zorunda değildir; fakat sorumlu kumar oynama kuralları çerçevesinde gerekli gördüğü takdirde, A.VII.3 bendi uyarınca belirli hesaplara kısıtlama getirme hakkını saklı tutar. Tipico, müşteriyi konu hakkında bilgilendirir.

VIII. Kazançlar ve Kazançların Belirlenmesi

 1. Sabit oranlı bahislerden elde edilen kazançlar, oranları bahisle çarparak hesaplanır.
 2. Elde edilen kazanç, otomatik olarak müşterinin hesabına gönderilir. Münferit durumlarda, kazançların hesaba gönderilmesi resmî sonuç raporu yayınlanana kadar ertelenebilir. Bu durum, müşteri kartı hesabı için de geçerlidir.
 3. Kazançların ödenmesi, örneğin güvenlikle ilgili sebeplere bağlı olarak veya yasal zorunluluklara uymak amacıyla, gerektiğinde, tehir edilebilir. Bu durum bilhassa a) iç süreçlerin yasal zorunluluklara uygun olduğundan emin olunması gerektiğinde veya b) Tipico’nun olguların daha fazla açıklığa kavuşturulmasından meşru bir çıkarı olduğunda söz konusudur.
 4. Bir bahsin sonucu, ilgili müsabakanın sonucu kesinleştikten sonra değerlendirilir ve belirlenir. Tipico, yalnızca müsabaka esnasında ortaya çıkan sonuçları kabul eder. Daha sonra yapılan herhangi bir değişiklik, bahis oynanan müsabakanın değerlendirmesini etkilemez. Bir müsabaka sekteye uğradığında, hâlihazırda belirlenmiş olan bahisler (canlı bahisler, ilk yarı bahisleri, maç devresi bahisleri, üst /alt skor bahisleri, ilk gol vb.) oyunun sekteye uğramasına veya yeniden başlamasına bakılmaksızın değerlendirilir. Müsabaka, uzatmalar veya penaltı esnasında iptal edilirse, normal oyun zamanından (yaralanma veya uzatmalar da dahil) sonra elde edilen sonuç geçerli olur.
 5. İptal edilen, yarıda kesilen veya geri çekilen bir spor müsabakası yeniden başlatılırsa veya kendi yerinde gerçekleşen müsabaka kendi başlangıç saatinde başlayıp yerel saat itibariyle ertesi gün sonunda kaldığı yerden devam ederse, müşterinin bahse koyduğu para yeniden başlatılan/devam eden müsabaka için geçerli olur. Bahis, oyunun yeniden oynanması/devam etmesi veya tarafsız bir sahada oynanması durumunda da geçerliliğini sürdürür. Maç yeniden başlamaz veya devam etmezse, bahsin geçersiz olduğu açıklanır. Bu, ayrılma (abandone) zamanından önce hâlihazırda belirlenmiş olan bahis piyasaları için (örneğin; seti kazanmak, oyunu kazanmak, üst /alt skor bahisleri) geçerli olmaz.
 6. Tekli bir bahiste bahsin geçersiz sayılması durumunda, bütün bahis anlaşması iptal edilecek ve müşterinin koyduğu para geri ödenecektir. Kombine (birleşik) bir bahsin bir kısmı geçersiz sayılırsa, bu bahis de 1.0 oranları üzerinden değerlendirilir ve kombine bahsin bütün oranları buna göre ayarlanır; böylece kombine bahis kapsamındaki diğer bütün bahisler kazanılırsa, kombine bahis de kazanılabilir. Alınabilecek ücretler, örneğin münferit bahisler için alınanlar, iade edilmez.
 7. Hakemin öngörülen oyun zamanı tamamlanmadan bitirdiği lig veya turnuva maçları (örneğin Kupa maçları), hakem oyunu maçın son düdüğüyle geçerli sayar ve maç da resmî puan tablosuna eklenirse ve daha sonra yeniden oynanmaz yahut devam ettirilmezse, o anki nihai skora göre değerlendirilir.
 8. Tipico, girdi, aktarım ve/veya değerlendirme hatalarıyla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bahis oranlarını girerken ve/veya bahis sonuçlarını değerlendirirken ortaya bariz hatalar çıkarsa (örn; yazım hataları, yanlış maç eşleştirmesi, oranlarla ilgili bariz karışıklıklar, yanlış handikaplar, alt ve üst skor bahisleri için yanlış girilen gol sayıları), Tipico geriye dönük düzeltme yapma veya ilgili bahislerin geçersiz sayılacağını açıklama hakkını saklı tutar.
 9. Müşteri girdideki, teknik belirlemedeki veya bahis oranlarının ya da oynanan bir bahisteki diğer belirleyici bilgilerin (örn; oynayan takımların kimliği, handikap gereksinimleri, alt ve üst skor bahisleri için gol sayıları) aktarımındaki bariz hatalardan yararlanırsa ve bahisleri, örneğin anormal ölçüde yüksek paylarla sahtekarca oynarsa, bahis geçersiz olur. İtiraz hakkına ilişkin yasal düzenlemeler geçerliliğini koruyacaktır.
 10. Tipico, sunulan bilgilendirme hizmetlerinin, mesela oran listelerinin veya Canlı Skor’un (Livescore), doğru, tam veya güncel olacağı konusunda garanti vermez. Yalnızca Tipico tarafından teyit edilen ve kaydedilen oranlar kesindir.
 11. Tipico, belirli koşullarda, bazı bahis kuponları için “geri satın alma” adı verilen bir seçenek sunar. Müşterinin, bahis kuponunu Tipico’ya geri satma hakkı yoktur.
 12. Bahislerin ve müsabakanın manipüle edildiğine dair herhangi bir şüphe uyanması halinde, bir spor tahkim mahkemesi veya sıradan bir mahkeme ne bahislerde ne de müsabakada manipülasyon yaşandığına karar verene kadar, Tipico ilgili yarış veya spor müsabakasına ilişkin ödemeleri bloke etme hakkını saklı tutar.

IX. Bonus Ödeme Şartları

Tipico’nun takdirine bağlı olarak, belirli kriterlerin karşılanması durumunda, müşteriye bir bonus ödeme yapılır. Bu konuda, bahsi oynarken belirlenen bonus ödeme şartları geçerli olur. Müşteri, bu bu koşullara ilişkin bildirimleri bahis bayilerinde, İnternet sitesi’nde ve e-postalarına gönderilmiş şekilde bulabilir. Bonus ödemesi, müşterinin hesabına otomatik olarak yapılır. Bu tür bonuslar, geçerli bonus ödeme şartları yerine getirilene kadar ödenemez.

X. Ödeme

 1. Müşteri, gelen bütün ödemelerin teyit edilmesi ve bankaya yatırılan bütün tutarların en az bir kere bahis oynamak için kullanılması halinde, mevcut bakiyenin tamamını veya bir kısmını çekmeyi talep edebilir. İlgili bonus ödeme şartları da karşılanmalıdır.
 2. Çevrimiçi ödemeler
  1. Banka transferi başına minimum ödeme tutarı 25 Avro’dur. Daha küçük tutarlar münhasıran farklı bir ödeme yöntemiyle ve yürürlükteki kara para aklamayla mücadele hükümlerine uygun olarak ödenebilir.
  2. Çekilecek tutar depozito yatırmak için kullanılan hesaba geçilir veya depozito yatırmada kullanılan ödeme yöntemi aracılığıyla gönderilir (buna kapalı devre politikası adı verilir). Depozito yatırma yönteminin talep edilen ödeme yönteminden farklı olması halinde, Tipico para çekilmesini reddetme hakkını saklı tutar. Eğer depozito yönteminin para alma seçeneği yoksa, ödeme kendini hesap sahibi olarak tanıtan müşteri tarafından gösterilen banka hesabına yapılabilir.
  3. Tipico, para çekme işlemini ancak geçerli bir pasaport veya muadil bir fotoğraflı kimlik belgesi kendisine sunulduğu zaman başlatma hakkını saklı tutar. Eğer bir ödeme talebi varsa, Tipico, ödeme bilgileri doğrulanana kadar para çekme işlemini durdurma hakkını saklı tutar.
  4. Para çekme işlemlerine ilişkin şikayetler ödeme talebinden sonraki 30 gün içinde yapılmalıdır.
  5. Müşteri, haftada (Pazartesi gününden Pazar gününe) en fazla üç kere ücretsiz olarak para çekme talebinde bulunabilir. Bir haftada yapılacak her ilave para çekme işleminde, Tipico 5 Avro’luk bir işlem ücreti tahsil edecektir.
  6. Tipico, bir müşterinin belirli bir ödeme yöntemiyle para çekme talebini reddetme ve herhangi bir sebep göstermeksizin para transferini müşterinin banka hesabına yapma hakkını saklı tutar.
 3. Bahis bayisi ödemeleri
  1. Müşteri kartı kullanılarak oynanan her bahisten kazanılan para, otomatik olarak müşteri kartına gönderilir. Saklanmış bahislerin çıktıları yalnızca müşterinin bilgisi içindir ve herhangi bir para çekme talebi hakkı teşkil etmez. Paranın, bir para çekme makbuzu imzalamak suretiyle kartı basan bahis dükkanından veya herhangi bir yetkili bayiden çekilmesi mümkündür. Kötüye kullanımın önlenmesi ve denetim amacıyla, fotoğraflı bir kimlik ibrazı gerekebilir.
  2. Alacak bakiyesi, müşterinin kartını basan bahis dükkanının idaresindedir. Para çekimi Tipico’dan talep edilemez.

XI. Bahis Oynamak/Bahis Bozdurmak

 1. Müşteri, her bahis oynadığında Genel Hüküm ve Koşulların o anda geçerli versiyonunu kabul eder.
 2. Bahis başına konulabilecek asgari tutar 1 Avro’dur. Sistem bahisleri ve çoklu bahisler için, kombinasyon başına konulabilecek asgari tutar 25 Avro’dur. Bahislere konulabilecek asgari tutarlar konusunda farklı düzenlemeler uygulanabilir.
 3. Bahis, yalnızca müşterinin hesabında yeterli kaynak olması durumunda kabul edilir. Eğer hesabında yetersiz kaynak olmasına rağmen, örneğin teknik bir hata nedeniyle, bir bahisçinin bahsi kabul edilmişse, bahis geçersiz sayılır. Eğer müşterinin hesabındaki fonlar yalnızca bahse konulan paranın bir kısmını karşılayacak durumdaysa; Tipico, bahsi mevcut fon düzeyinde pay verecek şekilde kabul etme hakkını saklı tutar.
 4. Müşteri, oynadığı bahsin detaylarının doğru olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Belirli koşullar altında, Tipico bahsi iptal etme seçeneği sunar. Bahis iptali “Bahislerim” bölümünden çevrimiçi olarak talep edilebilir. Genel olarak, canlı bahisler iptal edilemez.
 5. Müşteri, doğrulama mesajı aldığında bahis kabul edilmiş sayılır ve bahis müşterinin hesabında “Bahislerim” bölümünde görüntülenir.
 6. Bahsin oynandığı tarih ve zamanın veya müşterinin gerekli kişisel verilerinin aktarım hatalarından dolayı atlandığı teyit edilirse, bahis geçersiz olur. Müşterinin bahis için yatırdığı para iade edilir.
 7. Tipico, bahisleri kabul etmek için belirli bir zaman aralığı belirler. Bahsin oynandığı müsabakanın başlamasından sonra kabul edilen bahisler her hâlükârda geçersizdir. Bu, canlı bahisler için geçerli değildir.
 8. Bütün bahislerin içeriklerine ilişkin olarak, yalnızca Tipico tarafından yapılan kayıtlar esas alınır. Tipico, talep üzerine, bu kayıtları göstermekle yükümlüdür. Bahis hesabında, yalnızca bariz bir hata durumunda veya bariz bir yazım ya da hesaplama hatası durumunda düzeltme yapılabilir.
 9. Yalnızca kendi adlarına ve kendi hesaplarına hareket eden gerçek kişiler Tipico ile bahis anlaşması yapabilirler. Üçüncü şahıslar adına ve hesabına veya ortak girişim olarak bahis oynamaya izin verilmez.
 10. Hileyle veya bahis oynayan diğer müşterilerle ortaklık kurarak yahut başka sahtecilik yöntemleriyle haksız avantaj elde etmek yasaktır. Eğer bu tür usulsüzlükler, örneğin sık sık aynı bahsin oynandığı veya bir veya daha fazla müşterinin alışılmadık şekilde yüksek paylarla oynadığı tespit edilirse, bu bahisler geçersiz sayılabilir ve müşterinin hesabı kapatılabilir.
 11. Tipico, ön onay/izin alınması durumunda, A.II.1.e hükmüne halel getirmeyecek şekilde, ticari bahislere izin verebilir.
 12. Müşterinin kendisinin yer aldığı (sporcu, patron, katılımcı kuruluşun müdürü veya yetkilisi olarak katılmak gibi) spor müsabakalarında bahis oynamasına izin verilmez. Tipico, müsabaka bittikten sonra bile bu tür bahisleri iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kural, bir kuruluşun kurallarının ihlal edilmesi durumunda da geçerlidir.
 13. Eğer müsabakanın neticesiyle ilgili bilinen bir bilgi mevcutsa veya müşteri bahsin kabul edildiği anda müsabakanın neticesiyle ilişkili bir bilgiye sahipse, bahis geçersiz sayılır.
 14. Müşteri, “Hesap Özeti” kısmında son 90 günlük bahis geçmişini görebilir. Müşteri, belirli dönemleri görüntülemeyi tercih edebilir ve istediği zaman hesap özeti formunda bahis geçmişini yazdırabilir.
 15. Bahis Bozdurmak/Erken Nakde Çevirmek
  1. Tipico, seçilmiş müsabakalarda ve piyasalarda, maç öncesi ve canlı bahislerde, tekli ve kombine bahislerde Bahis Bozdurma seçeneği sunmaktadır.
  2. Tipico, Bahis Bozdurma seçeneğini istediği zaman askıya alma, kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Belirli bir piyasa veya müsabaka için Bahis Bozdurma seçeneğinin mevcut olup olmaması yalnızca Tipico’nun kararına bağlıdır.
  3. Eğer Bahis Bozdurma seçeneği mevcutsa, müşteri, bahis sonucu kesinleşmeden önce bahsin değerlendirmesini talep edebilir. Bu talep ancak sistem tarafından kabul edildiğinde karşılanabilir.
  4. Önerilen Bahis Bozdurma tutarı mevcut oranlar üzerinden hesaplandığından, buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Herhangi bir anda gösterilen tutar, müşterinin talebinin kabul edilmesi halinde hesabına iade edilecek tutardır. Talep ve sistem kabulü arasındaki dönemde fiyat değişirse, müşteri gösterilen yeni değeri kabul ettiğini doğrulamaya yönlendirilecektir.
  5. Eğer herhangi bir müsabaka veya piyasa için Bahis Bozdurma seçeneği mevcutsa, her bahsin sonunda yer alan bir düğmeyle bu durum açık bir şekilde belirtilecektir. Bu düğme, bahsin o andaki değerini gösterir.
  6. Kombi bonusun getirdiği muhtemel kombi bahis kazançlarıyla ilgili herhangi bir bonus ödeme, Bahis Bozdurma seçeneği bahsi tamamen kapatmak/ödemek için kullanılmışsa, geçerli olmaz.
  7. Tam Bahis Bozdurma seçeneği kullanılarak ödenen bahisler, aktif bonusların getirdiği bahis gereksinimlerine sayılamaz.
  8. "Serbest Bahis” olarak oynanan bahisler için Bahis Bozdurma seçeneği mevcut değildir.
  9. Herhangi bir müsabakanın, piyasanın veya bahsin sonucu önceden biliniyorsa, Tipico, Bahis Bozdurma seçeneğini hükümsüz kılma ve/veya piyasanın ya da müsabakanın hatalı şekilde sonlandırılması söz konusuysa işlemi iptal etme hakkını saklı tutar.
  10. Bahis Bozdurma seçeneğinin teknik veya diğer sebeplerle mevcut olmamasından, Tipico sorumlu değildir. Böyle bir durumda, bahisler gerçek sonuca göre değerlendirilir.

XII. Bahis Bayisindeki İşlemler için Özel Koşullar

 1. Bahis bayisinin, Tipico’yu temsil yetkisi yoktur. Bahis bayisinin, Tipico adına irade beyanı yürütme veya kabul etme hakkı ve yetkisi yoktur. Bahis bayisinin, bilhassa, Tipico adına oranları değiştirme yetkisi yoktur. Bahis bayisi, müşterinin temsilcisidir. Ayrıca, müşterinin irade beyanını kabul etme yetkisi olan bir alıcı ve oynanan bahislere ilişkin ödemeleri alan temsilcidir.
 2. Bütün oran listeleri İnternet sitesi’nde gösterilir. Bahis bayilerinde mevcutturlar ve bu listelere terminallerden de bakılabilir.
 3. Tipico, herhangi bir sebep göstermeksizin münferit bahislerden ücret alma hakkını saklı tutar. Ücret alındığında, bahis bayisinde ve bahis kuponunda bir bildirim yer alır.
 4. Kazanılan para, yalnızca asıl bahis kuponunun gösterilmesiyle ödenir.
 5. Bahse Yatırılan Paralar
  1. Bir bahis Tipico’nun sistemine girildiğinde ve bahis doğrulama bildirimi gönderildiğinde kabul edilmiş sayılır.
  2. Müşteri, bahsi yollamadan önce detaylarını doğrulamak zorundadır. Sonradan yapılan şikayetler dikkate alınmaz.
  3. Bahis başına konulabilecek asgari tutar 2 Avro’dur. Kombine bahisler için, kombinasyon başına konulabilecek asgari tutar 0,25 Avro’dur. Tipico, tek tek bayilerle farklı tutar düzenlemelerine gitme hakkını saklı tutar. Gerekirse, kural değişikliği ilgili bayideki bildirimde yer alır.
  4. Asıl bahis kuponunda/bahis doğrulama belgesinde (müşteri kartı) yapılan değişiklikler veya herhangi bir başka manipülasyon, müşterinin para kazanma hakkını ortadan kaldırır. Bahse yatırılan para da iade edilmez.
 6. Kazanç limitleri, A.XII.1, 2’de belirlenen limitlerden farklı olabilir. Müşteriler, bu limitlerle ilgili bilgileri, girdikleri bahis bayisinde talep etmelidir.

XIII. Genel Bahis Kuralları

 1. Özel bahis kuralları belirli türdeki spor ve bahis piyasaları için geçerlidir. Bu özel bahis kuralları, Genel Bahis Kurallarından üstündür.
 2. Genel ve özel bahis kurallarına ek olarak, bazı bahis piyasaları için geçerli birtakım özel kurallar vardır.
 3. Spor müsabakalarına yönelik bahisler tekli bahisler, kombine (birleşik) bahisler veya sistem bahisleri şeklinde yapılabilir. Bazı spor türlerinde veya müsabakalarında tekli bahse izin verilmeyebilir. Bu maddenin detayları, güncel oran listelerinde görülebilir (örneğin, en az 3 oyun).
 4. Bahisleri temsilen belli ifadeler, karakterler veya sayılar kullanılır. Bunların anlamı aşağıdaki maddelerde daha detaylı şekilde açıklanmıştır:
  1. “1” ilk yazılan takımın kazandığı anlamına gelir. “2” ikinci yazılan takımın kazandığı anlamına gelir. “X” hiçbir takımın kazanmadığı anlamına gelir.
  2. “İki olasılıklı bahis“: Eğer ilk yazılan takım kazanırsa “1“e oynanmış bahis kazanmış olur. İkinci yazılan takım kazanırsa “2“ kazandı demektir. Beraberlik durumunda, bahse konan paranın tamamı iade edilir.
  3. “Üst/alt skor bahisleri: Üzerine bahis oynanan müsabakaların sayısı bahiste belirtilen sayıdan az ise, “- " üzerine oynayan bahis kazanır. Gol sayısı daha fazla olursa, “+“ üzerindeki bahis kazanır.
  4. “Çifte şans“: “1X“, ilk yazılan takımın kaybetmeyeceği anlamına gelir. “X2“ ikinci yazılan takımın kaybetmeyeceği anlamına gelir. “12“ oyunun berabere bitmeyeceği anlamına gelir.
  5. “Maçın seyri üzerine bahis“: “1/1“, ilk yazılan takımın ilk golü atıp oyunu kazanacağı anlamına gelir. “1/X“, ilk yazılan takımın ilk golü atacağı ve oyunun beraberlikle biteceği anlamına gelir. “1/2“ ilk yazılan takımın ilk golü atacağı fakat maçı kaybedeceği anlamına gelir.
  6. “Handikap“: Handikaplı bahiste, bir takımın oyuna “hayali olarak önde başladığı düşünülür. Bu handikap, maçın nihai sonucuna eklenir. Maçın nihai sonucu, handikapı da kapsayacak şekilde değerlendirilir. Örneğin, 0:1.5’lik bir handikap ikinci yazılan takımın nihai sonucuna 1,5 puan/gol ekleneceği anlamına gelir.
  7. “Maçın geri kalanı bahsi“: Tamamlanmış müsabakalar (mesela goller veya oynanmış setler) sayılmaz.
 5. Eklenen yaralanma veya uzatma dakikaları da dahil olmak üzere, normal oyun süresi sonundaki sonuç bütün spor müsabakaları için geçerlidir. Muhtemel uzatmalar veya penaltı atışları, kazanılan bahislerin değerlendirmesini etkilemez. Bu kuralın istisnaları bahis piyasalarında veya spor türleri için özel kurallar bölümünde açıklanmaktadır.
 6. Üzerine bahis oynanan taraf, sebebi ne olursa olsun, müsabakaya katılmaz fakat müsabaka gerçekleşirse, bahis kaybetmiş sayılır. Bu durum bütün spor türlerindeki bahisler için geçerlidir. Fakat, bahsin oynandığı müsabaka gerçekleşmezse, bahisler geçersiz sayılır.
 7. Yalnızca kendi takımı için gol atan bir oyuncu puan kazandıran/gol atan oyuncu sayılır.
 8. "Gol atan" oyuncu bahsi için, üzerine bahis oynanan oyuncu, müsabakanın başından itibaren oyuna katılmalıdır; aksi takdirde bahis geçersiz sayılır. Bu bağlamda, yerine yedeklerin oynatılması dikkate alınmaz. Bu kuralın istisnası şudur: “İlk golü atan oyuncu“ piyasası üzerine oynanan bahisler, oyuncu başlangıçta veya maçın tamamı boyunca maçta yer almasa dahi geçerli sayılır.
 9. Standart durumlarla ilgili bahisler için (mesela korner veya frikikler için), yalnızca gerçek anlamda yaşanmış standart durum, gerçek anlamda yaşanmış durumun zamanına atıfta bulunularak, hesaba katılır. Standart durumu tetikleyen olay üzerine (mesela faul, ofsayt) oynanan bahisler için etkinliğin gerçekleştiği zaman, hakemin düdüğü çaldığı an olarak değerlendirilir.
 10. Beraberlik: Eğer bir spor müsabakasındaki iki ya da daha fazla katılımcı müsabakayı kazanırsa, bahis oranları buna uygun şekilde paylaştırılır.
 11. Uzun vadeli bahisler
  1. Uzun vadeli bahis seçeneği, genellikle, büyük müsabakalara (turnuva) katılım için sunulur. Örneğin, bahis, soru formu şeklinde sunulabilir:
   1. Dünya kupasını hangi takim kazanır?
   2. Wimbledon tenis turnuvasını kim kazanır?
   3. Bundesliga’da hangi takım küme düşer?
  2. Uzun vadeli bahisler, tüm katılımcıların listede olmasına veya etkinliğe katılmasına bakılmasızın değerlendirilir. Bahsin oynandığı katılımcı veya takım oyuna katılmazsa veya katılmaktan vazgeçerse, uzun dönemli bahislere yatırılan paralar kaybedilir.
  3. Nihai sonuç, (olayın yerel saatiyle) gece yarısı oynanan son oyunu/müsabakayı (mesela final maçı veya günün son oyunu) esas alır. Bundan sonra sonuçta meydana gelen değişiklikler, sebebi ne olursa olsun, bahis müsabakasının değerlendirmesini etkilemez.
  4. Eğer iki ya da daha fazla katılımcı belirli bir final pozisyonunu paylaşırsa, oranlar pozisyonu paylaşan katılımcı sayısına bölüştürülür.
 12. Canlı bahisler
  1. Canlı bahisler, “Canlı“, “En Yüksek“ veya “HT“ olarak işaretlenmek suretiyle tanımlanır. Bu bahisler, etkinlik başladıktan sonra da oynanmaya tamamen açıktır. Oranlar, oyunun gidişatına göre sürekli olarak düzenlenir. Güncel veriler kritik önemde olduğu için, canlı bahis oranları yalnızca bahis bayilerinde veya İnternet sitesinde görülebilir. “HT“ olarak işaretlenen bahisler yalnızca devre arasında sunulur.
  2. Tipico, canlı bir bahsi kabul ettikten sonra bu bahis müşteri tarafından iptal edilemez.
  3. Canlı bahisler sırasında veri aktarımı ve/veya TV bildirimi gecikirse ve bu esnada oyunun seyrinde yaşanan ve oranlarda dikkate alınmayan büyük değişikliklere yol açarsa, Tipico, oynanan bahsi geçersiz sayma hakkını saklı tutar.
  4. Her canlı bahis için, her zaman güncel sonuç/en son skor kote edilir. Üzerine bahis oynanan müsabaka için kote edilen son skor önemli ölçüde yanlışlık içeriyorsa, bahis geçersizdir.
  5. Ayrıca, genel bahis kuralları ve özel spor kuralları canlı bahisler için de geçerlidir.
 13. Tipico tarafından verilen bilgiler garanti içermez; İnternet sitesi, bahis bayilerindeki terminaller, oran monitörleri, bahis programları, bütün reklam ve sosyal medya kanalları ve bültenler de bu kapsamdadır. Özellikle, oyun başlangıç zamanları, sonuçlar, istatistikler, canlı skorlar vb. Tipico’nun bilgisi dışında değişebilir veya üçüncü şahıslar tarafından yanlış aktarılabilir.
 14. Tipico, müsabaka (örneğin, lig kupası veya dostluk maçı), kısaltılmış oyun süresi (kısa turnuvalar, kapalı turnuvalar) veya oynanacak alan (tarafsız saha) ile ilgili ek bilgilerin doğruluğuna ilişkin sorumluluk kabul etmez. Bu bilgiler, bahisten kazanılacak tutarın belirlenmesi etkilemez.
 15. Kombine bahisteki (örneğin, Bayern Münih kazanacak ve maç sonucu 3:0 olacak) tek bir spor müsabakası için birden çok bahis piyasasında oynamak yasaktır.
 16. Herhangi bir şüphe halinde, bütün olayların (örneğin, kendi kalesine gol atmak) değerlendirmesinde ilgili kuruluşun resmî değerlendirmesi esas alınır.

XIV. Spor Türleri

Her spor türü için birtakım bahis teklifleri ve oran kriterleri vardır. Aşağıdaki maddeler en yaygın ve en sık bahis oynanan spor türlerini sıralamaktadır. Tipico, aynı zamanda, müsabakaların türüne ve çizelgesine bağlı olarak farklı spor türleri için oranlar sunar. Genel bahis hüküm ve koşulları, aşağıda sıralanmamış spor türleri için de geçerlidir.

 1. Futbol
  1. Aksi belirtilmedikçe, bütün maç piyasaları 90 dakikalık oyunun sonunda elde edilen sonuca dayalıdır. Bu sonuç, eklenen her türlü yaralanma veya uzatma süresini de kapsar fakat verilen ilave zamanı, penaltı veya altın gol atışlarına ayrılan süreyi kapsamaz.
  2. Dostluk maçları için bütün bahis piyasaları 90 dakikanın tamamının oynanmış olmasına bakılmaksızın, oyun bittiğinde (verilen fazladan zaman haricinde) alınan gerçek sonuca dayalı olarak karara bağlanır. Bu kuralın istisnaları, programlanan oynama süresi önemli ölçüde farklılaştığında (örneğin, 3 x 45 dk., 1 x 45 dk., 2 x 30 dk.) dostluk maçları için geçerlidir. Bu durumda, bahisler iptal edilir.
  3. Maç tarafsız sahada oynanıyorsa, soldaki takım ev sahibi takım, sağdaki takım da konuk takımdır.
  4. Kartlarla ilişkili piyasalar için, aşağıdaki kurallar geçerlidir:
   1. Yalnızca maç esnasında oyun sahasındaki faal oyunculara gösterilen kartlar sayılır.
   2. Sarı/kırmızı bir kart kırmızı kart sayılır, normal bir sarı kart olarak sayılmaz.
  5. Yaralanma veya uzatma süresi üzerine bahis 4. Hakem tarafından işaret edilen süreyi ifade eder.
  6. Bahis; penaltı atılıp atılmayacağı üzerine oynanırsa, yalnızca penaltıyı atanın topu doğrudan kaleye sokması halinde (ribaundlar sayılmaz) kazanılmış sayılır.
 2. Tenis
  1. Bütün bahisler, ancak ilk oyun oynandıktan sonra geçerli olur. Eğer bir oyuncu, üzerine bahis oynanan maçtan önce veya maç esnasında oyundan çıkarsa (yaralanma, diskalifiye), bahis geçersiz sayılır. Bu, (ayrılma) abandone zamanından önce değerlendirilmiş veya belirlenmiş bahis piyasaları (mesela seti almak, oyunu kazanmak, üst/alt skor bahisleri, handikaplı bahisler) için geçerli olmaz. Eğer bir maç yarıda kesilir veya ertelenirse, maç gerçekten oynanana kadar bahis turnuva boyunca geçerliliğini korur.
  2. Eğer maç, turnuvanın bir parçası değilse; üzerine bahis oynanan maç bir sonraki günün sonunda yeniden oynanmadığı veya devam etmediği takdirde, bahis geçersiz olarak değerlendirilir.
  3. Bazı müsabakalarda, üçüncü set yerine eşitliği bozma seti (buna bazen ‘süper eşitliği bozma seti’ de denir) oynanır. Eğer maçın sonucunu belirleyen eşitliği bozma seti olursa, eşitliği bozma seti üçüncü set olarak alınır; fakat eşitliği bozma setinin kendisi tek bir oyun addedilir. Dolayısıyla, set bahsinin sonucu, eşitliği bozma setini kazananın lehine 2-1’dir. Örnek: Bir “en iyi üç“ maçında, A oyuncusu/takımı ilk seti 6-3 kazanır, B oyuncusu/takımı ikinci seti 3-6 kazanır ve A oyuncusu/takımı eşitliği bozma setini kazanır. Dolayısıyla set bahsinin sonucu A oyuncusu/takımı lehine 2-1 olur; toplam oyun sayısı 19’dur.
 3. Buz Hokeyi
  1. Aksi belirtilmedikçe, Buz Hokeyi bahisleri normal oyun süresinin sonundaki skora bakar.
  2.  “Normal oyun süresi“ terimi, uzatmalar veya penaltılar hariç, oynanan 60 dakikayı (3 x 20 dk.) ifade eder.
 4. Amerikan Sporları (Amerikan Ulusal Futbol Ligi; Büyük Beyzbol Ligi)
  1. Aksi belirtilmedikçe, Amerikan Sporları bahisleri normal oyun süresinin (uzatmalar dahil) sonunda elde edilen skora göre değerlendirilir.
  2. Bu kural, normal oyun süresinin sonundaki skora göre değerlendirilen Amerikan Futbol Ligi ve Ulusal Hokey Ligi bahislerini kapsamaz.
 5. Basketbol

Aksi belirtilmedikçe, Basketbol bahisleri normal oyun süresinin (uzatmalar dahil) sonundaki skora göre değerlendirilir. Belirli koşullar altında, Tipico, normal oyun süresinin (uzatmalar hariç) sonunda elde edilecek sonucun sayılacağı “tahmin“ bahis türünde beraberlik için bahis oranı sunar.

 1. Motor sporları

Eğer kafa kafaya mücadele bahisindeki her iki sürücü de yarışı bitirirse, en fazla miktardaki turu/seviyeyi geçen sürücü galip sayılır. Her iki sürücünün de yarışı aynı miktarda tur veya seviyeyi geçerek tamamladığı durumlarda, bahis 1.0 olarak değerlendirilir.

XV. Veri Gizliliği

Daha fazla bilgi için lütfen Veri Gizliliği Politikası’na göz atın.

XVI. Şikayetler

 1. Müşteri, herhangi bir durumdan memnuniyetsizlik duyması halinde, www.tipico.com/tr/iletisim linkindeki irtibat formunu kullanarak şikayette bulunabilir. Tipico, şikayetleri en geç 72 saat içinde ele almaya çalışır.
 2. Belirli işlemlerle (depozito yatırma, para çekme, bahis oynama vb.) ilgili şikayetler sadece işlem tarihinden sonraki 30 gün içerisinde kabul edilir.
 3. Müşteri, şikayetinin çözülme veya ele alınma şeklinden memnun olmazsa, support.mga@mga.org.mt adresine e-posta göndererek sorunu doğrudan MGA’ya iletebilir. Yalnızca ciddi şikayetlerin anılan kuruma iletileceğini unutmayın.

Sürüm 16, Yayinlanma tarihi 28.02.2018, © Tipico Co. Ltd.

Gizlilik Politikası

I. Genel

 1. Tipico kişisel verilerin korunmasına önem vermektedir. Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerin nasıl toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı konusunda bilgiler içermektedir. Kişisel bilgiler, belirli bir kişinin gerçek kimliğinin ve maddi varlıklarının belirlenmesinde kullanılabilecek bilgilerdir. Bu bilgiler, kişinin gerçek ismini, adresini, telefon numarasını, doğum tarihini ve kimlik kartının ve mali bilgilerin bir kopyasını içerebilir.
 2. Tipico kişisel bilgilerinizi topladığında, kullandığında ve muhafaza ettiğinde, sözleşme ortağınız olan Tipico grubu firması veya iştiraki, veri denetimcisi olarak hareket edecektir.
 3. Veri koruma uygulamalarımız Avrupa Genel Veri Koruma Hükümleri ile diğer Avrupa ve ulusal mevzuat hükümleri de dâhil, tabi olabileceğimiz yürürlükteki tüm veri koruma hükümlerine uygundur.
 4. Bu Gizlilik Politikasının yürürlüğe girmesinin ardından da ürün ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmekle, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini ve kişisel bilgilerinizin bu hükümlere uygun olarak kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu koşullar, Tipico Bayisinde müşteri kartı için kayıt olurken de geçerlidir.
 5. Bu Gizlilik Politikasında, özellikle de mevzuat değişiklikleri, yeni kanunların kabul edilmesi veya sunumlarımızda değişiklik veya genişleme meydana gelmesi durumlarında başta olmak üzere, zaman zaman değişiklikler yapılabilir. Tüm değişiklikler Web sitemizde yayınlanacaktır. Bu nedenle, Gizlilik Politikamızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

II. Tipico bilgilerinizi nasıl toplar, kullanır ve muhafaza eder

 1. Web sitelerimizden veya mobil uygulamalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde bilgilerinizin nasıl toplandığı aşağıda açıklanmıştır. Web sitelerimiz kişisel bilgilerinizi toplamak için kullanılan çeşitli özellikler içermektedir. Bu bilgilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığı aşağıda açıklanmıştır:
 2. İletişim Formu: İletişim formumuz üzerinden toplanan bilgiler, sadece iletişim formumuz üzerinden ulaştırılan taleplerin işlenmesinde kullanılır.
 3. Belge Yükleme: Web sitelerimiz belge yükleme seçeneği sunabilir. Bu alanı kullanarak yüklediğiniz belgeler, sadece müşterilerin kimlik bilgilerinin doğrulanması veya taleplerinizin işleme alınması gibi zorunluluklar için kullanılır ve saklanır (örneğin, bir iş başvurusuna ilişkin belgeler).
 4. Ödeme Hizmetleri: Bize ödeme işlemlerinde kullanılması amacıyla hesap veya kredi kartı bilgileri ya da bu türden başka bilgiler vermeniz durumunda, söz konusu bilgiler ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılacaktır. Ayrıca bu bilgiler, sağlayıcıya ait ilave hükümler ve koşullara tabi olabilir. Bununla ilgili para yatırma veya çekme iletişim kutusunda bilgilendirileceksiniz.
 5. Kupon ya da Kupon Bakiyelerinin Satın Alınması ve Geri Ödenmesi: Sunduğumuz ürün ve hizmetler için kupon satın alırsanız, kuponun basılması ve geri ödenmesi için gereken bilgileri uygun hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Burada, hizmet sağlayıcının kendi hüküm ve koşulları da geçerli olabilir.
 6. Canlı Sohbet Özelliği: Canlı Sohbet sırasında kaydedilen bilgileri, taleplerinizin işleme alınması amacıyla muhafaza edecek ve kullanacağız.
 7. Kayıt/Oturum Açma Alanı:
  Bazı sitelerimiz ayrı bir kayıt/oturum açma alanı sunmaktadır. Kayıt işlemi sırasında Tipico'ya sunduğunuz bilgiler oyuncu hesabınızın oluşturulması, müşteri kimliğinin tespit edilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesi, yolsuzlukla mücadele, sorun giderme veya işlevlerin sürdürülmesi amacıyla kullanılacaktır. Kullanıcı adınızı veya şifrenizi unutursanız, e-posta adresinizi girdikten sonra bu bilgilerin tekrar tarafınıza gönderilmesini isteyebilirsiniz. "Kullanıcı adımı ve parolamı unuttum" özelliğiyle toplanan veriler yalnızca unutulan oturum açma bilgilerinin yeniden gönderilmesi için kullanılacaktır.
 8. Bayide Kayıt: Ayrıca, bir Tipico bayisinde müşteri kartı için kayıt olurken de kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz. Bu bilgiler oyuncu hesabınızın oluşturulması, müşteri kimliğinin tespit edilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesi veya yolsuzlukla mücadele amacıyla kullanılacaktır.
 9. Kişisel bilgilerinizi yalnızca
  1. talep ettiğiniz hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli olduğunda (örneğin, bahsinizin veya bahis veya gazino sunumları bağlamında ilgili diğer taleplerin işleme alınması veya ödenmesi);
  2. tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere uygunluğun sağlanması (örneğin, kimliği tespit etme yükümlülüğü veya dolandırıcılıkla mücadele);
  3. araştırma veya hizmeti geliştirme amaçlarıyla;
  4. bunları yapmamıza onay verdiğinizde (örneğin, haber bülteni gönderme) veya
  5. gizliliğinize halel gelmeyecek şekilde, bu konuda meşru bir menfaatimiz olduğunu düşündüğümüzde (örneğin, sorun giderme, web sitesi işlevlerinin sürdürülmesi veya yeni ürün ve hizmetler hakkında sizi bilgilendirme) toplayacağız ve kullanacağız.
 10. Kâr amacı gütmeyen araştırma kuruluşlarına, örneğin, kumarla bağlantılı sorunların önlenmesi amacıyla anonimleştirilmiş davranış verileri sunabiliriz.
 11. Kişisel bilgilerinizin sunulmaması, özellikle bu tür bilgilerin toplanması yönünde yasal yükümlülüğün bulunduğu durumlarda, Tipico'nun talep edilen hizmetleri yerine getirememesine neden olabilir. Rızanız ile bu tür bilgileri sunarsanız, bu bilgiler istendiği ve sizin izin verdiğiniz konu ve amaç çerçevesinde kullanılacaktır. Hesabınızın kişisel ayarlarını değiştirerek, dilediğiniz zaman rızanızı geri çekebilirsiniz.
 12. Kişisel bilgileriniz çok gizli olarak işlem görecektir. Kişisel bilgilerinizi sadece toplanma amacı için gerekli veya yasal olarak zorunlu olan süre boyunca muhafaza edeceğiz

III. Haber bültenleri veya pazarlama mesajları

 1. Kayıtlı bir kullanıcıysanız, rızanızı almak koşuluyla veya gizlilik hakkınıza zarar gelmeyecek şekilde, bunun için meşru bir menfaatimiz olduğunu düşündüğümüzde, tüm hizmetlerimiz hakkında bilgiler içeren haber bültenlerimizi ve/veya diğer pazarlama mesajlarını size iletmek amacıyla e-posta adresinizi kullanabiliriz. Dilediğiniz zaman haber bültenlerimizin veya diğer pazarlama mesajlarımızın altındaki "Abonelikten Çık" linkine tıklayarak veya hesabınızın kişisel ayarlarında değişiklik yaparak, bu tür bültenleri ve/veya mesajları almaya itiraz edebilirsiniz.

IV. Tipico bilgilerinizi kimlere iletir

 1. İşbu Gizlilik Politikasının hükümlerinde açıkça belirtilmediği sürece, kişisel bilgileriniz üçüncü taraflara iletilmeyecektir.
 2. Kişisel bilgileriniz Tipico grubundaki diğer firmalarla paylaşılabilir. Yine, Tipico'nun sözleşmeye dayalı ilişkisi bulunan ve Tipico adına sizin tarafınızdan talep edilen hizmetlerin bir bölümünü sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilir. Ayrıca, tabi olduğumuz yasal yükümlülükler, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi veya Tipico personelinin çıkarlarının korunması çerçevesinde, kişisel verilerinizi ilgili makamlar veya diğer yetkili kuruluşlar ile de paylaşmamız gerekebilir
 3. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaştığımız durumlarda, söz konusu tarafların da Tipico ile aynı gizlilik standartlarına uymalarını sağlama konusunda makul olan tüm tedbirleri alacağız.
 4. Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki ülkelere ancak alıcının Avrupa'da yürürlükte bulunan veri koruma standartlarına denk bir koruma standardı taahhüt etmesi halinde veri iletiriz.

V. Kimlik kontrolü ve dolandırıcılığın önlenmesi

 1. Tipico, sporda bütünlüğü arttırmak ve oyunlarda şike ve manipülasyonu önlemek için aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bahislerin manipülasyonunu engellemek ve önceden fark etmek için çeşitli kurumlarla ve erken uyarı sistemleriyle işbirliği yapmaktayız. Bir manipülasyon şüphesi olması halinde, ilgili bilgileri, diğerlerine ilaveten, şu kurumlara iletmekle yükümlüyüz: Sport Integrity Monitor Ltd., 24a Soho Square, London, England W1D 4FA, UK; Sportradar AG, Feldliststrasse 2, 9000 St. Gallen, Switzerland; FIFA Early Warning System GmbH, Badenerstrasse 141, CH-8004 Zürich, Switzerland; Intenational Olympic Committee, Route de Vidy 9, 1007 Lausanne, Switzerland. Yasal olarak veya başka bir şekilde kimliğinizi doğrulamamızın zorunlu olduğu hallerde, diğerlerine ilaveten, kimliğinizi şu şirketler aracılığıyla doğrulama hakkımız saklıdır: SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (www.schufa.de); Almanya; GB Group Plc, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park, Chester CH4 9GB, BK; Iovation Inc., 111 SW 5th Avenue, Suite 3200, Portland, OR 97204, USA. Bu amaçla, bize vermiş olduğunuz kişisel bilgiler bu şirketlerle paylaşılabilir. Bu şirketler, amacına uygun bir kontrol ve doğrulama hizmeti sunar. Bu şirketlerden elde ettiğimiz bilgileri, sözleşmeye dayalı ilişki kurmak, sürdürmek veya sona erdirmek için kullanabiliriz.
 2. Genel Hüküm ve Koşullarımızın ve yürürlükteki yasaların ihlal edilme ihtimaline karşı, sağlamış olduğunuz kimlik, yaş ve kayıt verilerini doğrulamak ve hizmetlerimizi kullanımınızı ve mali işlemlerinizi kontrol etmek için dilediğimiz zaman bir güvenlik incelemesi yapma hakkımızı saklı tutarız. Güvenlik incelemeleri üçüncü taraf veri tabanlarından hakkınızda kredi raporu edinmemizi ve/veya sağladığınız bilgilerin farklı bir yolla onaylanmasını istememizi kapsayabilir, fakat bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca bu tür güvenlik kontrollerine yardımcı olmak amacıyla, tarafımızdan talep edilen tüm ilave bilgi ve belgeleri sağlamayı da kabul edersiniz. Hüküm ve Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmekle, bize, çalışanlarımıza, temsilcilerimize ve tedarikçilerimize hizmetlerimizden faydalanırken verdiğiniz kişisel bilgilerinizin doğruluğunu tespit etmek için kullanabilme ve gerekli olduğu hallerde üçüncü şahıslarla paylaşma yetkisi de vermiş sayılırsınız. Bu hak kapsamında, bu bilgiler gerekirse, Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) dışındaki ülkeler de dâhil olmak üzere, başka ülkelere aktarılabilir.

VI. Haklarınız

  1. kişisel bilgilerinizin bir kopyasını isteme,
  2. kişisel bilgilerinizi düzeltme,
  3. kişisel bilgilerinizin silinmesini isteme,
  4. kişisel bilgilerinizin kullanılmasının sınırlandırılmasını isteme,
  5. kişisel bilgilerinizin kullanılmasına itiraz etme,
  6. dilediğiniz zaman rızanızı geri çekme (örneğin, haber bültenlerimize aboneliğinizin sonlandırılmasını isteme)
  7. kişisel bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayarda okunabilir formatta alma ve/veya başka bir veri denetimcisine iletilmesini sağlama.
 1. Tüm talep, şikâyet ve sorular A.IX bölümünde belirtilen e-posta adresi üzerinden Tipico'ya iletilebilir. Tüm talep, şikâyet ve soruları inceleyecek ve size zamanlıca yanıt vereceğiz. Kişisel verilerinizi kullanma şeklimizden memnun kalmazsanız, Veri Koruma Kurumuna da şikâyette bulunabilirsiniz.

VII. Harici içerik ve çerezler

 1. Web sitelerimizde, harici sağlayıcılara ait aktif JavaSript içeriği kullanılmaktadır. Web sitemize eriştiğinizde, bu harici sağlayıcılar web sitelerimizi ziyaretiniz hakkında kişisel bilgiler alabilir. Bu verilerin AB dışında kullanılması da mümkündür. 'NoScript' (www.noscript.net) gibi bir JavaScript engelleyici tarayıcı eklentisi yükleyerek veya tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak bunu önleyebilirsiniz. Fakat böyle yaptığınız takdirde, ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki özellikleri tam olarak kullanamayabilirsiniz. Tipico, harici içerikler hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.
 2. Web sitelerimizi, uygulamalarımızı ve haber bültenlerimizi kullanıcılar için daha cazip hale getirmek, bazı özelliklerin kullanımını etkinleştirmek, web sitemizi, uygulamalarımızı ve haber bültenlerimizi iyileştirmek veya bazı istatistiksel analizler yapmak amacıyla da çerezleri kullanırız. "Çerezler", tarayıcınızın bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirebildiği, birtakım (kişisel) bilgiler (örneğin, IP adresi, işletim sisteminiz/terminal ayarlarınız, dosyaya hangi web sitesinden erişildiği, dosya adı, alındığı tarih ve saat, aktarılan veri hacmi, verilerin başarıyla alınıp alınmadığına dair bildirim [web günlüğü adı verilir]) içeren küçük metin dosyalarıdır. Çerez yükleme süreci "çerez kurma" olarak da adlandırılır.
 3. Tarayıcı ayarlarınızda değişiklik yaparak, çerez yüklendiğinde bildirim alabilir, her çerez için ayrı ayrı onay verebilir veya bazı çerezlerin kullanımını kabul veya reddedebilirsiniz. Web sitelerimizden, uygulamalarımızdan ve haber bültenlerimizden en iyi verimi alabilmek için, bunlara yüklediğimiz çerezleri kabul etmenizi öneririz.
 4. Web sitelerimizde, uygulamalarımızda ve haber bültenlerimizde bizim tarafımızdan aşağıdaki tür çerezler kullanılabilir:
  1. Gerekli Çerezler
   Bu çerezler, web sitesi ve uygulamaların doğru çalışmasını sağlamak için gereklidir. Kişisel verileri toplamazlar.
  2. Performanc Çerezleri
   Bu çerezler, web sitesi ve uygulamaların işleyişini izler ve performansını geliştirmemize imkân sağlar. Kişisel verileri toplamazlar; sadece anonimleştirilmiş ve toplulaştırılmış verileri toplarlar.
  3. İşlevsellik Çerezleri
   Bu çerezler, kullanıcıların önceki tercihlerinin (örneğin, kullanıcı adı, dil) hatırlanmasını sağlar. Kullanıcı deneyimini geliştirir ve deneyiminizin kişiselleştirilmesine imkân sağlarlar. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel bilgileri de içerebilir. Bu çerezleri kabul etmezseniz, işlevsellik etkilenebilir ve web sitelerimizdeki, uygulamalarımızdaki ve haber bültenlerimizdeki içeriklere erişiminiz kısıtlanabilir.
  4. Reklam Çerezleri
   Bu çerezler ilgi duyabileceğiniz, hedeflenmiş içerikler sunmak için kullanılır. Bu çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak için kullanabiliriz ve bu web sitelerini reklam verenler ve reklam ajansları gibi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.
  5. Üçüncü taraf çerezleri
   Bunlar üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından hizmetlerini sunabilmeleri için cihazınıza yüklenen çerezlerdir. Bu çerezlerin ayarları ilgili üçüncü tarafın çerez politikaları tarafından düzenlenir.
 1. Hâlihazırda, web sitelerimizde ve uygulamalarımızda aşağıdaki eklentileri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının aktif betik içeriklerini kullanıyoruz. Tipico, dilediği zaman, ilave eklenti ve aktif betik içerikleri kullanma hakkını saklı tutar.
  1. Adform:
   Tipico, Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Kopenhag K, Danimarka tarafından sağlanan Adform web analiz hizmetini kullanır. Adform teknolojileri, müşterileri -reklam acenteleri, reklamcılar ve yayıncılar- tarafından modern teknoloji ve yenilikçi araçlarla zengin ve çeşitli online reklam faaliyetleri sunulması için kullanılır. Adform, hangi reklamları görüntüleyeceğini belirlemek için bir çerez mekanizmasından faydalanır. Sadece anonim olarak veri toplanır. Yani Adform çerezleri veya çerez temelli profiliyle e-posta adresi, ad veya adres gibi kişisel bilgileri toplamaz. Adform çerez tabanlı profilinde şu gibi anonim bilgileri toplar: İşletim sistemi, tarayıcı sürümü, coğrafi konum, Adform'un reklam görüntülediği URL'ler veya reklamlarla etkileşim bilgileri (tıklanma veya görüntüleme sayıları gibi). Adform gizlilik politikası: http://site.adform.com/privacy-policy/de/. Dilediğiniz zaman, programdan çık düğmesini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz.
  2. CrazyEgg:
   Web Sitemizde, Crazy Egg, Inc., 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, ABD firması tarafından sunulan bir hizmet olan CrazyEgg hizmeti kullanılır. CrazyEgg, bilgisayarınızda depolanan çerezler aracılığıyla Web Sitemizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olur. Bu amaçla, IP adresinizi de kapsayan kullanıcı bilgileriniz CrazyEgg sunucularına aktarılıp orada saklanır. CrazyEgg, ancak yasaların zorunlu tutması halinde bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabilecektir. Web tarayıcınıza 'NoScript' gibi bir eklenti yükleyerek veya tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak, CrazyEgg'in kullandığı Java eklentisini devre dışı bırakabilirsiniz. CrazyEgg tarafından toplanan bilgilerin tabi olduğu gizlilik politikası:http://www.crazyegg.com/privacy. Ayrıca dilerseniz CrazyEgg programından çıkmak için https://www.crazyegg.com/opt-outadresindeki programdan çık bağlantısını da kullanabilirsiniz.
  3. Exelate
   Web Sitemizde, 7 West 22nd Street, 9th Floor, New York, NY 10010, ABD firması tarafından sunulan bir hizmet olan Exelate hizmeti kullanılır. Exelate, bilgisayarınızda depolanan çerezler aracılığıyla Web Sitemizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olur. Bu amaçla, IP adresinizi de kapsayan kullanıcı bilgileriniz Exelate sunucularına aktarılıp orada saklanır. Exelate, ancak yasaların zorunlu tutması halinde bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabilecektir. Web tarayıcınıza 'NoScript' gibi bir eklenti yükleyerek veya tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak, Exelate'in kullandığı Java eklentisini devre dışı bırakabilirsiniz. Exelate tarafından toplanan bilgilerin tabi olduğu gizlilik politikası:http://exelate.com/privacy/website-policy/. Ayrıca dilerseniz programdan çıkmak için http://exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/adresindeki programdan çıkış seçeneğini kullanabilirsiniz.
  4. Google-Analytics:
   Bu Web Sitesi, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD şirketi (kısaca: Google) tarafından sunulan Google Analytics hizmetini kullanır. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanıp web sitesini kullanımınızı analiz etmeye yarayan "çerezler" denen metin dosyaları kullanır. Çerezlerin Web Sitesini kullanımınızla ilgili topladığı IPadresiniz de dahil bilgiler, ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilip burada saklanır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Tipico için Web Sitesi kullanım etkinliği raporları derlemek ve Web Sitesi ve İnternet kullanımıyla ilgili ek hizmetler sunmak için kullanır. Yasal olarak gerekmesi veya üçüncü şahısların Google adına veri işlemesi halinde, Google bu bilgileri üçüncü şahıslara iletebilir. Google hiçbir koşulda IP adresiniz ve diğer Google verilerini bir arada kullanmayacaktır. Tarayıcı yazılımınızın ayarlarını değiştirerek çerez yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz, ancak bu durumda web sitesinin tüm özelliklerinden faydalanamayacağınız için bunu tavsiye etmeyiz. Bu web sitesini kullanmakla, bilgilerinizin yukarıda açıklandığı şekilde ve yukarıda açıklanan amaçlarla Google tarafından işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca, şu bağlantıdaki programdan çıkış bağlantısını kullanarak da Google'ın çerezlerile kullanım takip programından çıkabilirsiniz:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Google Analytics hizmetinin tabi olduğu gizlilik politikası: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.
  5. Hotjar:
   Web Sitemizde, Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta firması tarafından sunulan bir hizmet olan Hotjar hizmeti kullanılır. Hotjar, bilgisayarınızda depolanan çerezler aracılığıyla Web Sitemizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olur. Bu amaçla, IP adresinizi de kapsayan kullanıcı bilgileriniz Hotjar sunucularına aktarılıp orada saklanır. Hotjar, ancak yasaların zorunlu tutması halinde bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabilecektir. Web tarayıcınıza 'NoScript' gibi bir eklenti yükleyerek veya tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak, Hotjar'ın kullandığı Java eklentisini devre dışı bırakabilirsiniz. Hotjar tarafından toplanan bilgilerin tabi olduğu gizlilik politikası: https://www.hotjar.com/privacy.
  6. Iovation
   Web Sitemizde, iovation Inc., 111 SW 5th Avenue, Suite 3200, Portland, OR 97204, (kısaca, iovation Inc.) ABD firması tarafından sunulan bir hizmet olan iovation hizmeti kullanılır. iovation, bilgisayarınızda depolanan çerezler aracılığıyla Web Sitemizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olur. Bu amaçla, IP adresinizi de kapsayan kullanıcı bilgileriniz iovation Inc. sunucularına aktarılıp orada saklanır. iovation Inc., ancak yasaların zorunlu tutması halinde bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabilecektir. Web tarayıcınıza 'NoScript' gibi bir eklenti yükleyerek veya tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak, iovation'ın kullandığı Java eklentisini devre dışı bırakabilirsiniz. iovation tarafından toplanan bilgilerin tabi olduğu gizlilik politikası: https://www.iovation.com/legal/privacy.
  7. Optimizely:
   Web Sitemizde, Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, ABD firması tarafından sunulan bir hizmet olan Optimizely hizmeti kullanılır. Optimizely, bilgisayarınızda depolanan çerezler aracılığıyla Web Sitemizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olur. Bu amaçla, IP adresinizi de kapsayan kullanıcı bilgileriniz Optimizely sunucularına aktarılıp orada saklanır. Optimizely, ancak yasaların zorunlu tutması halinde bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabilecektir. Web tarayıcınıza 'NoScript' gibi bir eklenti yükleyerek veya tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak, Optimizely'nin kullandığı Java eklentisini devre dışı bırakabilirsiniz. Optimizely tarafından toplanan bilgilerin tabi olduğu gizlilik politikası: https://www.optimizely.com/privacy/. Ayrıca, https://www.optimizely.com/opt_out/ adresindeki programdan çıkış seçeneğini kullanarak da optimizely programından çıkabilirsiniz.
  8. Salesforce Agent:
   Web Sitemizde, Salesforce.com EMEA Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londra, BK firması (kısaca: salesforce) tarafından sunulan bir hizmet olan salesforce Agent hizmeti kullanılır. salesforce Agent, bilgisayarınızda depolanan çerezler aracılığıyla Web Sitemizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olur. Bu amaçla, IP adresinizi de kapsayan kullanıcı bilgileriniz salesforce sunucularına aktarılıp orada saklanır. salesforce, ancak yasaların zorunlu tutması halinde bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabilecektir. Web tarayıcınıza 'NoScript' gibi bir eklenti yükleyerek veya tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak, salesforce Agent'ın kullandığı Java eklentisini devre dışı bırakabilirsiniz. salesforce Agent tarafından toplanan bilgilerin tabi olduğu gizlilik politikası: http://www.salesforce.com/de/company/privacy.jsp.
  9. StickyADS
   Web Sitemizde, StickyADS.tv, 747 3rd avenue, New York, NY 10017, ABD firması (kısaca: StickyADS) tarafından sunulan bir hizmet olan StickyADS hizmeti kullanılır. StickyADS, bilgisayarınızda depolanan çerezler aracılığıyla Web Sitemizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olur. Bu amaçla, IP adresinizi de kapsayan kullanıcı bilgileriniz StickyADS sunucularına aktarılıp orada saklanır. StickyADS, ancak yasaların zorunlu tutması halinde bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabilecektir. Web tarayıcınıza 'NoScript' gibi bir eklenti yükleyerek veya tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak, StickyADS'in kullandığı Java eklentisini devre dışı bırakabilirsiniz. StickyADS tarafından toplanan bilgilerin tabi olduğu gizlilik politikası: http://www.stickyads.tv/privacy_policy/. Ayrıca, http://www.networkadvertising.org/choices/ adresindeki programdan çıkış seçeneğini kullanarak, StickyADS programı bilgi toplama programından da çıkabilirsiniz.
  10. Akamaihd / Akamai Cookie Sync:
   Web Sitemizde, Unternehmens Akamai Technologies Inc., 8 Cambrige Center, 02142 Cambrige, MA, ABD (Akamai) firmasının Java-Script kodları kullanılır. Tarayıcınızda Java Script etkinleştirilmişse ve Java Script engelleyiciler yüklü değilse, tarayıcınız kişisel verileri Akamai'ye iletecektir. Akamai gizlilik politikasını ve gönderilen Kişisel Bilgilerin nasıl kullanılacağını http://www.akamai.de/html/policies/index.html adresinden inceleyebilirsiniz. Web tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak veya bir Java-Script Engelleyici (www.noscript.net veya www.ghostery.com gibi) yükleyerek Java uygulamasının bilgi toplamasını engelleyebilirsiniz.
  11. Bright Roll:
   Web Sitemizde, Yahoo! Inc., Yahoo! Inc. 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089, ABD firmasının Java-Script kodları (kısaca: Bright Roll) kullanılır. Tarayıcınızda Java Script etkinleştirilmişse ve Java Script engelleyiciler yüklü değilse, tarayıcınız kişisel verileri Yahoo'ya iletecektir. Yahoo gizlilik politikasını ve gönderilen Kişisel Bilgilerin nasıl kullanılacağını https://info.yahoo.com/privacy/us/biz/rightmedia/details.html adresinden inceleyebilirsiniz. Web tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak veya bir Java-Script Engelleyici (www.noscript.net veya www.ghostery.com gibi) yükleyerek Yahoo Java Script Kodlarının bilgi toplamasını engelleyebilirsiniz.
  12. Connextra
   Web Sitemizde, Betgenius Limited, 25a Soho Square, London, W1D 4FA, BK firmasının Java-Script kodları (kısaca: Connextra) kullanılır. Tarayıcınızda Java Script etkinleştirilmişse ve Java Script engelleyiciler yüklü değilse, tarayıcınız kişisel verileri Connextra'ya iletecektir. Connextra gizlilik politikasını ve gönderilen Kişisel Bilgilerin nasıl kullanılacağını http://www.betgenius.com/privacy-policy/ adresinden inceleyebilirsiniz. Web tarayıcınızda Java eklentilerini devre dışı bırakarak veya bir Java-Script Engelleyici (www.noscript.net veya www.ghostery.com gibi) yükleyerek Connextra Java Script Kodlarının bilgi toplamasını engelleyebilirsiniz.
  13. Doubleclick:
   Web Sitemiz, Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sunulan bir hizmet olan DoubleClick hizmetini kullanır. DoubleClick, web sitemizi ziyaret ettiğinizde reklam göstermek için kullanılır. DoubleClick, bu siteleri ve diğeri siteleri ziyaret ettiğinizde, sizi ilgilendiren ürün ve hizmetleri göstermek için bilgilerinizi (adınız ve e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileriniz hariç olmak üzere) kullanır. Bu yöntemler hakkında daha fazlasını öğrenmek veya bilgilerinizin DoubleClick tarafından kullanılmasını nasıl engelleyebileceğinizi öğrenmek için: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.
  14. Google-Apis:
   Web sitemizde, Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (kısaca: Google) tarafından sağlanan bir hizmet olan Google-Apis hizmeti kullanılır. Bu kullanım esnasında, özellikle IP adresiniz gibi bilgiler Google'a iletilir. Kişisel bilgilerinizin (özellikle IP adresinizin) toplanıp Google'a gönderilmesini ve işlenmesini engellemek için, tarayıcınızda Java Script yürütülmesini devre dışı bırakabilir veya 'NoScript' gibi Java Script'lerini engelleyen tarayıcı eklentilerini tarayıcınıza ekleyebilirsiniz.
  15. Googletagmanager.com:
   Web Sitemizde, Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (kısaca: Google) firmasına ait Java Script Kodları kullanılır. Tarayıcınızda Java Script etkinse ve bir Java Script Engelleyici yüklü değilse, tarayıcınız kişisel bilgileri Google'a gönderebilir. Tarayıcınızın Google Java Script Kodlarını yürütmesini tümüyle engellemek için, www.noscript.net gibi bir Java Script Engelleyiciyi tarayıcınıza ekleyebilirsiniz.

VIII. Veri güvenliği

Kişisel bilgileriniz saklama ve işleme sırasında üçüncü şahısların yetkisiz erişimine, ifşa edilmeye, değiştirilmeye, imha edilmeye veya kaybedilmeye karşı teknik ve organizasyonel önlemler ile korunmaktadır. E-posta yoluyla iletişimlerde, bu korumayı en üst düzeyde sağlayacağımızı garanti edemeyiz; bu nedenle tüm gizli bilgileri normal posta ile göndermenizi tavsiye ederiz.

IX. Veri koruma konularında irtibat görevlisi

Gizlilikle ilgili sorularınız veya veri işleme faaliyetlerimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen Veri Koruma Görevlimizle temas kurun:

Tipico Co. Ltd.
Portomaso Business Tower
4011 St. Julian''s
E-Posta: dpo@tipico.com
Faks: +356 25 707 099

Sürüm 16, Yayinlanma tarihi 28.02.2018, © Tipico Co. Ltd.

Tipico Casino hizmetlerine özel şartlar ve koşullar

I. Genel

 1. İşbu Özel Hükümler ve Koşullar, “Casino” teklifinin kullanımına ilişkin genel hüküm ve koşulları tamamlayıcı niteliktedir ve Tipico Casino Ltd. tarafından sunulan “Casino” (Gazino) ve “Live Casino” (Canlı Gazino) hizmetlerini kullanımınız için esas teşkil etmektedir.
 2. “Tipico Casino” ve “Live Casino”, Malta kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan Tipico Casino Ltd. tarafından sunulmaktadır. Tipico Casino Ltd. şirketi, Şirketler Siciline 19 Aralık 2006 tarihinde C 40324 sicil numarasıyla kaydolmuştur ve merkez ofisi Portomaso Business Tower, St. Julian's, STJ 4011 adresindedir. Tipico Casino Ltd., MGA (Malta Şans Oyunları Kurumu) tarafından lisanslanmakta ve düzenlenmektedir. Tipico Casino Ltd., 9 Kasım 2016 tarih ve MGA/CL1/180/2004 sayılı; 28 Ocak 2016 tarih ve MGA/CL1/1028/2014 sayılı; 28 Ocak 2016 tarih ve MGA/CL1/1029/2014 sayılı ve 28 Ocak 2016 tarih ve MGA/CL1/1030/2014 sayılı lisanslara sahiptir. (Her biri “Class 1 on 4 license” türü lisanstır).
 3. Bu Özel Hüküm ve Koşulların amaçları çerçevesinde, Tipico Co. Ltd. ve Tipico Casino Ltd., birlikte "Tipico" olarak adlandırılır.
 4. Tipico, bu Özel Hüküm ve Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hâlihazırda geçerli hükümler hakkında bilgi sahibi olma sorumluluğu müşteriye aittir. Tipico, müşterinin gelecekte doğabilecek anlaşmazlıklardan ve yanlış anlamalardan kaçınmak amacıyla bu Özel Hüküm ve Koşulların çıktısını almasını önerir.

II. Hesap Açma / Hesap

 1. İnternet sitesinde mevcut olan “Casino” teklifi, “Casino Games” (Gazino Oyunları) ve “Live Casino” oyunlarını kapsamaktadır ve her iki oyun da Tipico Casino Ltd. tarafından işletilmektedir.
 2. Müşterilerin, “Casino” teklifini kullanabilmek için, çip (chip) satın alma özelliğini kullanarak ana cüzdandan “Casino” ve “Live Casino”ya havale yapmaları gerekmektedir. Ana cüzdan ile “Casino” cüzdanı arasındaki para transferleri, güvenli bir bağlantı üzerinden gerçekleştirilir. Müşterinin banka hesabı, kredi kartı veya başka bir elektronik hesabına para çekimleri sadece ana cüzdandan yapılabildiği için, Müşteri, “Casino” ve “Live Casino”dan tekrar ana cüzdana para aktarabilir. Tipico Casino Limited firması, mobil teklifi çerçevesinde, bir Swipe-in Gazino özelliği de sunmaktadır. Ayrıntılar için C.II.6 maddesine bakınız.
 3. “Casino Gaming Software” oyun yazılımı, Tipico Casino Ltd. firmasına, hepsi Malta kanunları çerçevesinde kurulmuş olan NetEnt Malta Limited (kısaca Net Ent), Microgaming Europe Limited (kısaca Microgaming) ve NYX Interactive Malta Ltd. (kısaca NXY) tarafından sağlanmaktadır (Gazino Oyunları Sağlayıcısı). Tipico Casino Ltd., “Class 1 on 4 license” lisansları çerçevesinde internet sitesinde kendi adına ve hesabına “Casino Games” oynatabilmek için “Casino Gaming Software” oyun yazılımını kullanmaya ve “Casino” içindeki işlem ve ödemeler için para almaya, tutmaya ve aktarmaya yetkilidir. Tüm “Casino Games” oyunları sadece 4. Sınıf Lisans (Class 4 License) Sahipleri tarafından sunulmaktadır. NYX tarafından sunulan “Casino Games” oyunları, kendi platformunda muhafaza edilmekte, işletilmekte ve MGA tarafından MGA/CL4/695/2010 lisans numarası altında lisanslandırılmaktadır. Microgaming ve NetEnt tarafından NYX platformunda sunulan “Casino Games” oyunları, MGA tarafından sırasıyla MGA/CL4/344/2007 ve MGA/CL4/184/2004 lisans numarası altında lisanslandırılmaktadır. Tipico Casino’daki tüm Gazino Oyunu Yazılımları, müşterilere Açıklık sağlamak amacıyla, bir Rastgele Sayı Üreteci (RNG) çerçevesinde işletilmektedir (RNG Oyunları).
 4. “Live Casino”, Tipico Casino Ltd. şirketine Malta kanunları çerçevesinde kurulan Evolution Gaming Malta Limited (kısaca Evolution Gaming) tarafından sunulmaktadır (Canlı Gazino Oyunları Sağlayıcısı). TipicoCasino, kendi internet sitesinde, “Class 1 on 4 license” lisansları çerçevesinde kendi adına ve hesabına “Live Casino” hizmeti sunmaya, “Live Casino”daki işlem ve ödemeler için para almaya, tutmaya ve göndermeye yetkilidir.
 5. “Live Casino”, NXY platformundaki Evolution Gaming sunucularında muhafaza edilmekte ve yönetilmekte; MGA tarafından MGA/CL4/664/2010 lisans numarası altında lisanslandırılmaktadır. “Live Casino” sadece Evolution Gaming tarafından kontrol edilmektedir.
  1. Tipico Casino Ltd. şirketi, müşterilerin birbirleriyle iletişim kurdukları her masada “Evolution Gaming Live Casino” canlı gazino sohbet seçeneğini kullanır ve gazino personeli masalara mesajlar yayınlayabilir. Müşteri grup ayarları kullanılarak, sohbet özelliği özel veya herkese açık olarak yapılandırılabilir. “Özel”e ayarlandığında, sadece Tipico Casino Ltd.’deki oyuncularla sohbet edilebilir. “Herkese Açık” olarak ayarlandığında, başka bir lisans sahibinden hizmet alan (“Evolution Gaming Live Casino” canlı gazino hizmetini sunan şirketlerdeki) oyuncularla aynı masada oturarak sohbet etmek mümkündür.
  2. Tipico Casino Ltd. ve Evolution Gaming bu özelliği sunar, fakat müşteriler tarafından sohbetlerde yazılan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  3. Evolution Gaming şirketi, hangi tür lisansa sahip olursa olsun, müşterilerin sohbetlerde kullanmalarının kabul edilemeyeceği, sohbetlerde engellenen kelimelerin yer aldığı bir ana liste tutmaktadır.
  4. Sohbetin amacı müşterilerin oyun hakkında birbiriyle iletişim kurmasını sağlamaktır. Sohbet başka amaçlarla kullanılamaz.
 6. Swipe-in Gazino hizmeti, Tipico Casino Limited firmasının ana bilgisayarlarında ve web sitelerinde muhafaza edilmekte ve bu firma tarafından sunulmaktadır. Tipico Casino Limited firması Swipe-in Gazino oyunlarını “Class 1 license” lisansı çerçevesinde işletmekle yetkilendirilmiştir.
  1. C.II.2 maddesine uygun hareket edilmemesi halinde, müşterinin, Swipe-in Gazino özelliğini kullanmak için gazino hesabına fon transferi yapması gerekmez. Söz konusu meblağ ana hesaptan düşülecek ve Tipico Casino Limited firmasının teklifine yatırılacaktır. Kazanılan para müşterilerin ana hesabına ödenecektir.
  2. Genel Hükümler ve Koşulların A.VII bölümünde belirtilen limitler, Spor Bahis Limitleri ve Ödeme Limitleri başlığı altında belirtildiğinde, münhasıran Swipe-In için uygulanır. Online Gazino Limitleri başlığı altında belirtilen Bahis/Kayıp limitleri ile C.II.11 maddesinde belirtilen limitler (gazino oturum süresi limitleri) Swipe-in Gazino'ya uygulanmaz.
  3. Swipe-in Gazino'ya para yatırır ve oyun oturumunu herhangi bir nedenle oyunun ortasında terk ederseniz ve oyun müteakip 30 gün içinde tekrar başlatılmazsa, Tipico Casino Ltd. Firması, oyun turumunu iptal etme ve oyunda kalan parayı müşterinin hesabına iade etme hakkını muhafaza eder fakat bunu yapmak zorunda değildir.
 7. Tipico Casino Ltd. şirketi “Casino” veya “Live Casino”daki işlemlerden dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.C.II.14 bundan etkilenmeyecektir.
 8. Tipico Casino Ltd. şirketi hatalı işleyen veya çöken oyunlar için hiçbir sorumluluk taşımaz. Oyunların hatalı işlemesi veya durması halinde müşteriler Müşteri Destek Bölümüyle iletişime geçmelidirler. Tipico Casino Ltd. şirketi bunun üzerine “Casino Games” veya “Live Casino Oyunları Sağlayıcısı” ile iletişime geçecek ve ardından “Casino Games” veya “Live Casino Oyunları Sağlayıcısı”nın kararını müşteriye bildirecektir. Her hâlükârda, hatalı işleme veya hata oluşması halinde tüm kazançlar silinecek ve iddialar iptal edilecektir. C.II.14 bundan etkilenmeyecektir.
 9. “Casino Gaming” ve “Live Casino Gaming Software” yazılımı, Tipico Casino Ltd. şirketi tarafından, açıkça ya da ima yoluyla, yasal veya başka türden herhangi bir garanti, koşul, taahhüt veya beyan içermeksizin, “mevcut haliyle” sunulmaktadır. Tipico Casino Ltd. şirketi böylelikle her türlü zımni şart, koşul ve garantileri hariç tutar (pazarlanabilirlik, tatmin edici kalite ve belirli bir amaca uygunluk dâhil olmak üzere). Yazılımın doğru çalışması için, kullanılan bilgisayar cihazları ve yazılımın “Casino” ve “Live Casino” yazılım gereksinimleriyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek ve gereğini yapmak tamamen müşterinin sorumluluğundadır.C.II.14 bundan etkilenmeyecektir.
 10. Müşteriler oyun kurallarının tamamını, her oyun için sunulan yardım dosyasında bulabilirler.
 11. Genel Hükümler ve Koşulların A.VII bölümüne ek olarak, müşteri, oturum süre sınırlamalarını belirleme seçeneğine sahiptir.
 12. “Casino” ödül paralarının kaybedilmesi, Genel Hükümler ve Koşulların A.VII.3 bölümünde belirtilen kayıp limiti kapsamında değerlendirilmez.
 13. “Casino” ve “Live Casino” kuralları herhangi bir zamanda ön bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Son sürüm hakkında bilgi edinme sorumluluğu müşteriye aittir.
 14. Tipico Casino’nun rastgele sayı üretecine dayalı Oyunlarının (C.II.3’te belirtildiği şekliyle, RNG Oyunlar) oyuncuya geri dönüş (RTP) oranı yıllık ortalama % 92’dir. Bir başka deyişle, müşterinin, Tipico Casino’nun RNG Oyunlarının rastgele sayı üreteci (RNG), bu RNG oyunundaki tüm Tipico Casino müşterilerinin her takvim yılında bahis olarak kullandığı toplam para miktarının en az % 92’sinin kar payı olarak müşterilere ödenmesini sağlayacak şekilde yapılandırılır, bu nedenle, tüm müşterilerin Tipico Casino’da bu RNG Oyununda bu takvim yılında riske edilen tüm miktarın en az % 92’sinin kazanç olarak ödenmesini bekleme hakkı bulunmaktadır.

Hesap Kapama

Müşteriler, Müşteri Destek Bölümü ile iletişime geçerek, kendilerini “Casino” oyunlarının dışına çıkarabilirler.


Sürüm 16, Yayinlanma tarihi 28.02.2018, © Tipico Casino Ltd

Bahis kuponu 
En yüksek kazanan: En son Top Kazananlarımıza göz atın!
1 Gün
1 Hafta
1 Ay
Kazanç
Bahis
1.
12.863 €
190 €
2.
11.003 €
200 €
3.
5.424 €
500 €
4.
5.137 €
133 €
5.
4.900 €
475 €
6.
4.800 €
500 €
7.
4.603 €
20 €
8.
4.516 €
820 €
1.
49.310 €
4.000 €
2.
25.121 €
475 €
3.
25.000 €
1.000 €
4.
23.159 €
475 €
5.
16.647 €
15 €
6.
13.224 €
285 €
7.
12.863 €
190 €
8.
12.503 €
50 €
1.
49.310 €
4.000 €
2.
44.000 €
100 €
3.
33.000 €
55 €
4.
29.877 €
5.000 €
5.
28.677 €
300 €
6.
25.781 €
3.135 €
7.
25.121 €
475 €
8.
25.000 €
1.000 €
Kuponunuz işleme alınıyor
Lütfen bekleyiniz, Canlı bahisler kısa geçikmeden sonra onaylanır.
loading
Oturumunuz sona erdi!
Oturumunuz aktif olarak kullanılmadığı için otomatik olarak sona erdi.
Lütfen bekleyiniz ...
Bu işlem iptal edilemez.
delayimage
v5.183.0b241 - w25