Opći uvjeti poslovanja

Opće Odredbe i Uvjete

I​. Općenito

 1. Radom Tipico Sportsbook upravlja tvrtka Tipico Co. Ltd. (u nastavku: „Tipico“), kompanija osnovana u skladu s malteškim zakonom i registrirana na Malti. Tvrtka Tipico Casino Ltd. registrirana je 13. 7. 2004. pod registracijskim brojem C 34286 i ima sjedište na adresi Portomaso Business Tower, St. Julian's, STJ 4011, Malta. Dozvolu tvrtki Tipico izdalo je i regulira ju Malta Gaming Authority (u nastavku „MGA“') te je ona, temeljem dozvola koje posjeduje, ovlaštena nuditi i prihvaćati oklade za bilo koji međunarodni događaj s neizvjesnim ishodom. Ta je dozvola izdana 1. ožujka 2005. s brojem MGA/CL2/180/2004 te ju je MGA produžio 1. ožujka 2015.
 2. Tipico nudi usluge na svojoj internetskoj stranici, dostupne na domeni tipico.com – pri čemu se Tipico može koristiti bilo kojim domenama karakterističnima za određenu državu za pristup internetskoj stranici iz određenih regija – (u nastavku: „internetska stranica“), putem mobilne/tablet aplikacije te putem mreže Tipico koja obuhvaća s njim povezane kladioničarske zastupnike. [Kad god se ovim Općim odredbama i uvjetima upućuje na internetsku stranicu, odgovarajuća odredba odnosit će se i na mobilnu/tablet aplikaciju.]
 3. Sve oklade postavljene na internetskoj stranici ili putem povezanog zastupnika provode se, zadržavaju, prihvaćaju, vrše i obrađuju isključivo na Malti.
 4. Otvaranjem računa na internetskoj stranici i/ili postavljanjem oklade na internetskoj stranici ili u kladionicama kojima upravljaju povezani zastupnici (u nastavku „Usluge“) klijent sklapa pravni ugovor s tvrtkom Tipico koji obuhvaća ove odredbe i uvjete te posebno ove Opće odredbe i uvjete.
 5. Tipico pridržava pravo izmjene ovih Posebnih odredaba i uvjeta u bilo koje vrijeme. U slučaju promjene, klijent će biti obaviješten o novim uvjetima e- poštom, na adresu e-pošte navedenu pri registraciji svojeg računa kod tvrtke Tipico. Promjene će stupiti na snagu u roku od trideset (30) dana od slanja obavijesti. Tijekom tog razdoblja, klijent može uložiti prigovor na izmjenu izričito i u pisanom obliku. U slučaju da nema primjedbi i klijent nastavi koristiti usluge nakon isteka vremenskog ograničenja, suglasan je da će ga obvezivati izmijenjeni uvjeti. Ako je tijekom vremenskog ograničenja podnesena primjedba, klijent više neće moći koristiti usluge. Klijent je odgovoran za svoju upoznatost s odgovarajućim važećim uvjetima prije sklapanja ugovora o klađenju i/ili postavljanja oklade. Tipico preporuča da klijenti ispišu ove Posebne odredbe i uvjete kako bi se izbjegli budući nesporazumi i sporovi.
 6. Moguće je da svim ili nekim državljanima određenih zemalja bude zabranjen pristup internetskoj stranici. Nije namjera tvrtke Tipico da se osobe koje žive u državama u kojima su usluge tvrtke Tipico nezakonite koriste internetskom stranicom za klađenje i u druge svrhe. Klijenti smiju koristiti usluge tvrtke Tipico samo ako im je to dopušteno prema važećim zakonima države u kojoj se usluge koriste. Tipico ne pruža nikakve pravne savjete niti jamstva. Klijent je odgovoran uvijek se pridržavati važećih pravnih uvjeta i osigurati da ima pravo korištenja usluga bez ograničenja.
 7. Posebno, Tipico pridržava pravo u bilo koje vrijeme i ne navodeći razloge:
  1. obustaviti pojedine ili sve usluge;
  2. odbaciti prijave za račune;
  3. blokirati ili zatvoriti račune;
  4. odbiti postavljanje pojedinih ili svih oklada;
  5. ograničiti ulog na pojedine ili sve oklade; i/ili
  6. ograničiti ulog pojedinih klijenata.
 8. Tipico nije odgovoran za pogreške u prijenosu podataka i rezultata klađenja. Tipico za svoje usluge angažira treće strane koje su jednako tako ugovorno isključile bilo kakvu odgovornost prema tvrtki Tipico. Stoga, osim u slučajevima zle namjere ili grubog nemara tvrtke Tipico, apsolutno ne postoje potraživanja za naknadu zbog pogrešaka u prijenosu, kašnjenja ili zlouporabe ili manipulacije podatcima tijekom prijenosa internetom, niti za druge pogreške koje se pojave tijekom prijenosa podataka i rezultata. 
 9. Klijent nema pravo prenositi, davati u zalog niti na drugi način ustupati potraživanja prema tvrtki Tipico uz naknadu ili bez naknade.
 10. Zaposlenici tvrtke Tipico, s njom povezanih društava te svi njihovi prodajni partneri i povezani zastupnici putem mreže Tipico i njihovi rođaci isključeni su iz korištenja usluga.
 11. Tipico se u pojedinim slučajevima može odreći prava iz Općih odredaba i uvjeta. Klijent ubuduće nema potraživanja po osnovi odricanja od prava.
 12. Malteški zakon primjenjuje se na sve nesporazume i sporove proizašle u vezi s poslovnim odnosom, osim referentnih odredaba međunarodnog privatnog prava i CISG-a. Ovaj izbor prava ne uključuje obvezne odredbe o zaštiti potrošača iz matične države klijenta.
 13. U slučaju da bilo koji od prethodnih ili sljedećih članaka u cijelosti ili djelomično bude nevažeći, ugovor i bilo koji ugovori o klađenju sklopljeni između klijenta i tvrtke Tipico ostat će na snazi. U mjeri u kojoj su pojedini članci nevažeći, sadržaj kojim ih se mijenja utvrdit će se prema pravno dopuštenim odredbama koje su u najvećoj mogućnoj mjeri slične nevažećim člancima.
 14. U slučaju bilo kakvog spora između verzije Općih odredaba i uvjeta na engleskom jeziku i verzijama na drugim jezicima prevladavat će verzija na engleskom jeziku.

II​. Otvaranje računa / račun

 1. Klijent mora otvoriti račun za pristup uslugama koje nudi Tipico. Otvaranjem računa klijent izjavljuje da:
  1. je punoljetan;
  2. nema ograničenu ugovornu sposobnost,
  3. nije pod zakonskim nadzorom,
  4. ne koristi sredstva pribavljena kriminalnim aktivnostima,
  5. otvara račun za profesionalnu uporabu i nema komercijalne namjere,
  6. nije sam sebe isključio iz kockanja,
  7. nikada mu nije dijagnosticirano problematično ponašanje povezano s kockanjem i ne nalazi se/nije nikada bio na liječenju zbog problematičnog ponašanja povezanog s kockanjem, te da je
  8. upoznat i prihvaća važeće odredbe i uvjete tvrtke Tipico.
 2. Klijent je suglasan odmah obavijestiti Tipico ako:
  1. dođe do promjena podataka o njegovom identitetu,
  2. posumnja da se njegovim računom koriste treće strane,
  3. njegovi troškovi kockanja prelaze njegove financijske sposobnosti,
  4. obnaša i/ili je imenovan na visoku dužnost u vladi (politički izložena osoba),
  5. član njegove uže obitelji obnaša i/ili je imenovan na visoku dužnost u vladi (politički izložena osoba),
  6. se nalazi na popisu sankcija Ujedinjenih naroda,
  7. se član njegove uže obitelji nalazi na popisu sankcija Ujedinjenih naroda,
 3. Klijent je tijekom registracije dužan podnijeti točne informacije što uključuje, ali nije ograničeno na, njegovu adresu i adresu e-pošte. Te informacije potrebno je u slučaju promjena ažurirati u odjeljku „Osobni podatci“ i uvijek ih držati ažurnima. Da bi se potvrdile pružene informacije, posebno identitet klijenta, Tipico pridržava pravo zatražiti dokaze i dokumentaciju u bilo koje vrijeme i prema svojoj apsolutnoj slobodnoj ocjeni.
 4. Posebno, Tipico može od klijenta zatražiti da tijekom postupka registracije podnese dokaz o starosti i otvaranje računa odobriti klijentima koji navrše 18 godina starosti.
 5. Pri otvaranju računa klijent mora odabrati zaporku. Da bi odgovarala našim sigurnosnim pravilima, zaporka ne smije sadržavati manje od osam (8) znakova. Može sadržavati velika i mala slova, posebne znakove i brojke. Zaporka ne smije biti slična drugim korisničkim podatcima, npr. imenu i adresi. Preporučujemo da klijenti redovito ažuriraju svoje zaporke.
 6. Klijenti su suglasni uvijek čuvati tajnost svojih zaporki i osigurati da treće strane s njima nisu upoznate i ne koriste ih. Tipico nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju bi mogla biti nanesena njegovim klijentima uslijed neovlaštene uporabe ili zlouporabe njihovih informacija za prijavu.
 7. Ako se račun otvori i koristi kršeći uvjete utvrđene u odjeljcima A.II.1 i A.II.2, Tipico ima pravo zadržati sredstva i poništiti bilo kakve postavljene oklade, ili zakonsko tijelo malteške vlade ima pravo zaplijeniti sredstva na tom računu.
 8. Tipico sa svim računima postupa uz najveći stupanj povjerljivosti. U okviru važećih zakona, od tvrtke Tipico može se zatražiti da podnese određene informacije o računu nadležnim tijelima kao što je Malta Gaming Authority (MGA) ili Jedinici za analizu financijskih podataka (FIAU).
 9. Ako nije drugačije naznačeno, svi iznosi poput sredstava, depozita, oklada ili dobitaka prikazanih u vezi s uslugama bit će iznosi u eurima.
 10. Nije moguće prenositi niti prodavati račune. Nije moguće ni prenositi bilo kakva sredstva s jednog računa na drugi.
 11. Svaki klijent smije kreirati i koristiti samo jedan račun.
 12. Tipico nije financijska institucija te se ni na koja sredstva na računu klijenta ne isplaćuju kamate.
 13. Tipico je dužan potvrditi identitet klijenta u slučajevima kad transakcije prelaze 2 000 EUR u vezi s dobitcima i ulozima. To se primjenjuje i kad iznos nekoliko transakcija, koji djeluju povezano, dosegne taj iznos. Tipico pridržava pravo provjeriti identitet klijenta i kod nižih iznosa ili u slučaju sumnjivih transakcija.
 14. Klijent je dužan odmah prijaviti bilo koji iznos koji je zabunom doznačen na njegov račun. Bilo kakve dobitke proizašle iz pogreške moguće je zadržati.
 15. Klijent se može odjaviti s biltena za sve proizvode tvrtke Tipico ukidanjem oznake iz okvira koji se odnosi na odgovarajući bilten u odjeljku „Osobni podatci“ u „Postavkama računa“.
 16. Tipico nudi dvije vrste računa.
  1. Internetski račun
   1. Za pristup uslugama, klijent može otvoriti račun na internetskoj stranici.
   2. Tipico pridržava pravo odbiti zahtjev klijenta za otvaranjem računa prema svojoj vlastitoj ocjeni i ne navodeći razlog.
   3. Depoziti i isplate na/s računa mogu se izvršiti raznim načinima plaćanja, npr. kreditnim karticama, bankovnim prijenosima i e-novčanicima registriranima u ime vlasnika računa Tipica. Depoziti i isplate u gotovini nisu mogući. Bankovni prijenosi u pravilu se obrađuju u roku od 2-4 radna dana.
   4. Sve transakcije plaćanja vrše se sigurnim vezama da bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao neovlašteni pristup trećim stranama.
   5. Tipico pridržava pravo utvrditi najmanje i/ili najveće iznose depozita ovisno o odabranom načinu plaćanja. Moguća ograničenja i naknade depozita prikazani su u dijelu „Opcije plaćanja“ i „Opcije depozita“ na internetskoj stranici i bit će izričito navedeni tijekom postupka plaćanja. Za bankovne depozite u iznosu manjem od 25,00 EUR, Tipico ima pravo od položenog iznosa odbiti bankovne naknade i obračunati dodatnu naknadu za obradu. Prema potrebi, takve su naknade izričito navedene tijekom postupka plaćanja.
   6. Tipico pridržava pravo, u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti, dodati nove načine plaćanja ili ograničiti odnosno obustaviti postojeće načine plaćanja.
   7. Naknade za otkazivanje, storniranje, poništavanje i slične troškove neispravnih plaćanja snosit će klijent i bit će odbijeni od njegovog računa.
   8. Ako klijent odluči koristiti elektroničko plaćanje, isključuje bilo kakav opoziv ili slične radnje nakon ispravno provedenog naloga za plaćanje. Pored toga, primjenjuju se međunarodno priznate odredbe i zakoni kojima se reguliraju transakcije elektroničkog plaćanja.
  2. Korisnička kartica Tipico
   1. Da bi koristio usluge, klijent može podnijeti zahtjev za korisničku karticu u bilo kojoj kladionici kojom upravlja jedan od zastupnika tvrtke Tipico.
   2. Ne postoji zakonsko pravo za izdavanje korisničke kartice. Tipico ili njegov zastupnik mogu u bilo koje vrijeme odbiti izdavanje korisničke kartice, ne navodeći razlog.
   3. Zastupnik koji izdaje karticu isključivo je odgovoran za saldo na korisničkoj kartici. Depoziti i isplate mogu se vršiti samo u odgovarajućoj kladionici.
   4. Korisnička kartica registrirana je na vlasnika i nije prenosiva. U cilju nadzora i izbjegavanja zlouporabe kartice, klijent će se pri uručivanju korisničke kartice pozitivno identificirati na zahtjev osoblja kladionice.
   5. Tipico ne preuzima odgovornost za:
    1. saldo na korisničkoj kartici;
    2. zlouporabu korisničke kartice. U slučaju zlouporabe korisničke kartice, Tipico pridržava pravo pokrenuti kazneni progon;
    3. gubitke uzrokovane korištenjem korisničke kartice od strane trećih osoba koje su saznale informacije za prijavu korisničke kartice;
    4. štetu koju je prouzročio korisnik tijekom ili uslijed korištenja korisničke kartice.
   6. Korisničku karticu potrebno je posebno pažljivo spremiti da bi se izbjegao gubitak i/ili zlouporaba ili korištenje od strane trećih osoba. Gubitak ili krađu kartice potrebno je odmah prijaviti kladionici koja ju je izdala i koja će odmah organizirati da Tipico blokira karticu. U slučaju gubitka ili krađe, klijent može zatražiti novu karticu podnošenjem odgovarajućih identifikacijskih dokumenata. Bilo kakvi iznosi preostali na izgubljenoj kartici bit će oduzeti i moguće ih je isplatiti nakon podnošenja odgovarajućeg dokaza o identitetu. Tipico pridržava pravo obračunati naknadu za pokrivanje izdataka i troškova izdavanja nove kartice.
   7. Klijent je dužan redovito provjeravati saldo/povijest klađenja na svojoj korisničkoj kartici. Ako se otkriju nepravilnosti, klijent je dužan odmah obavijestiti člana osoblja kladionice koja je izdala korisničku karticu.
   8. Ako bilo koja strana (klijent, Tipico ili kladionica) želi prekinuti odnos između odgovarajućih ugovornih strana, korisnička kartica bit će blokirana i oduzeta. Isplatu preostalog salda na korisničkoj kartici moguće je zatražiti u kladionici koja ju je izdala i provodi se u skladu s uvjetima određenima u članku A.X.
   9. Tipico pridržava pravo u bilo koje vrijeme promijeniti ili obustaviti usluge povezane s korisničkom karticom. Ako klijent više ne želi koristiti usluge pod promijenjenim uvjetima, može podići preostali saldo nakon što u bilo koje vrijeme vrati korisničku karticu u kladionicu koja ju je izdala. 

III​. Korištenje usluga

 1. Zabranjeno je korištenje bilo kakvih nepoštenih metoda u vezi s korištenjem naših usluga. To se posebno odnosi na sudjelovanje u tajnim dogovorima i drugim prijevarnim aktivnostima. Jednako tako, korištenje bilo kakvih pomagala poput, ali ne ograničavajući se na, skripte, botove ili pauke strogo je zabranjeno. Ako klijent prekrši ove uvjete, Tipico će postupiti prema članku A.IV.3.i) i pridržava pravo pokretanja kaznenog progona za bilo kakvo relevantno ponašanje.
 2. Sve transakcije provjeravaju se radi moguće aktivnosti pranja novca. Tipico pridržava pravo prijaviti klijenta i bilo kakvu sumnjivu aktivnost na njegovom računu nadležnim tijelima te zamrznuti sredstva. Tipico pridržava i pravo zatvoriti odgovarajući račun i zaplijeniti sredstva.

IV​. Zatvaranje ili deaktivacija računa

 1. Klijent u bilo koje vrijeme može zatvoriti svoj račun.
 2. Tipico pridržava pravo zatvoriti račun klijenta prema svojoj vlastitoj ocjeni i bez prethodne obavijesti. Klijent će o svakoj takvoj mjeri biti obaviješten e-poštom. Zatvaranje računa ne utječe na bilo kakve već postavljene i pokrenute oklade koje su valjane i ne krše ove odredbe i uvjete.
 3. Tipico pridržava pravo oduzeti svaki eventualni saldo na računu klijenta, posebno, ali ne ograničavajući se, na dobitke, i/ili deaktivirati račun ako ima opravdanu osnovu vjerovati ili ako utvrdi bilo što od navedenog:
  1. klijent ima više od jednog aktivnog računa u tvrtki Tipico (korištenje korisničke kartice Tipico ne smatra se dodatnim računom u smislu ovog članka);
  2. ime klijenta i njegovi podatci ne odgovaraju imenu i podatcima na kreditnoj ili debitnoj kartici(ama) ili drugim računima za plaćanje korištenima za kupnje i depozite kod tvrtke Tipico;
  3. klijent sudjeluje u promociji tvrtke Tipico i povlači se prije nego što ispuni zahtjeve dotične promocije;
  4. klijent pruži netočne ili pogrešne informacije pri registraciji i/ili tijekom trajanja svojeg sporazuma s tvrtkom Tipico;
  5. klijent nije podnio ili je zanemario podnijeti tražene ispravne dokumente za provjeru u zatraženom vremenskom okviru;
  6. klijent nije punoljetan;
  7. klijent pristupa i sudjeluje u uslugama iz nadležnosti u okviru koje je sudjelovanje u uslugama zabranjeno zakonom;
  8. klijent polaže novac koji potječe od kriminalnih ili drugih protuzakonitih ili neovlaštenih aktivnosti;
  9. utvrđeno je da klijent pronevjeruje ili pokušava pronevjeriti bilo koga ili bilo koju stranu, ili je koristio ili upotrijebio umjetnu inteligenciju ili drugi sustav (uključujući strojeve, računala, softver ili druge automatizirane sustave) dizajnirane posebno da bi se pobijedio sustav, ili je utvrđeno da se klijent urotio ili se pokušao urotiti s drugim igračima da bi prevario Tipico, kladioničarskog agenta ili druge igrače;
  10. klijent je omogućio (hotimično ili nehotično) nekom drugom da koristi njegov račun;
  11. klijent je prekršio ovaj ugovor, posebno Opće odredbe i uvjete;
  12. klijent je odigrao na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici za igre na sreću pod bilo kojim uvjetima utvrđenima u članku A.IV.3.a) do k) i/ili
  13. klijent je postavio oklade u ime ili za račun kladioničara, agenata ili njihovih zaposlenika.

V​. Naknade za neaktivne račune

Ako se klijent ne prijavi na svoj račun na internetskoj stranici tijekom razdoblja od dvanaest (12) mjeseci ili dulje, Tipico će svaki mjesec obračunati administrativnu pristojbu u iznosu od 5,00 EUR do isteka salda na računu ili dok račun ne ostane neaktivan tijekom 30 mjeseci. Ako klijent ostane neaktivan unatoč pisanom podsjetniku tijekom razdoblja od 30 mjeseci, Tipico je dužan prebaciti ostatak salda na MGA.

VI​. Isključenje radi odgovornog igranja i sprječavanje ovisnosti o kockanju

 1. Od klijenata se traži da igraju odgovorno i mogu saznati o opasnostima od ovisnosti o kockanju na našoj odgovornoj stranici o igrama na sreću.
 2. Klijenti kojima je dijagnosticirano problematično ponašanje povezano s kockanjem ili se liječe zbog problema povezanih s kockanjem isključuju se iz korištenja usluga tvrtke Tipico.
 3. Klijenti su dužni odmah obavijestiti Tipico ako im je dijagnosticiran poremećaj povezan s kockanjem ili se od njega liječe.
 4. Tipico pridržava pravo privremeno ili trajno isključiti klijenta iz korištenja usluga ako on prizna, ili Tipico opravdano vjeruje, da pati od problema povezanog s ovisnosti o kockanju.
 5. Klijent se može u bilo koje vrijeme privremeno ili trajno isključiti ako se osjeća izložen riziku da razvije probleme povezane s kockanjem. Samoisključivanje se može provesti mrežno ili tako da se obrati službama za korisnike.
 6. Tipico će pokušati provesti isključenje korisnika čim to bude tehnički ili organizacijski moguće. Ipak, taj postupak može trajati razumno dugo. Tipico neće smatrati da je razdoblje samoisključenja započelo dok ne bude u potpunosti provedeno i priopćeno klijentu.
 7. Ako klijent još uvijek ima pristup svojem računu Tipico iako je obavijestio Tipico o samoisključivanju, odgovoran je bez odlaganja obavijestiti službe za korisnike o neprovedbi samoisključenja. 
 8. Privremena samoisključenja ni u kojim slučajevima ne mogu biti ukinuta do isteka razdoblja samoisključenja.
 9. Samoisključenje na neodređeno vrijeme može ukinuti samo Tipico te, u skladu s malteškom Uredbom o klađenju na daljinu, samo nakon isteka zakonski utvrđenog najkraćeg trajanja.
 10. Klijenti ne smiju otvoriti drugi račun, posebno dok traje samoisključenje ili isključenje od strane tvrtke Tipico.
 11. Bilo kakve mjere samoisključenja ili isključenja od strane tvrtke Tipico vrijede samo za proizvode ponuđene na internetskoj stranici.

VII​. Ograničenja

 1. Postoji općenito ograničenje na isplate u iznosu od 100 000 EUR po klijentu i tjednu. Postoji općenito ograničenje na dobitke za sportske uloge u iznosu od 100 000 EUR po klijentu i tjednu. Mogu se primjenjivati i druga ograničenja na dobitke.
 2. Primjenjuje se općenito ograničenje na dobitke u iznosu od 100 000 EUR po uplatnom listiću. Mogu se primjenjivati druga ograničenja na dobitke.
 3. Putem svojeg internetskog računa klijent može sam zadati ograničenja na depozite, uloge i gubitke, ne navodeći razloge, u cilju samostalnog nadziranja svojeg ponašanja povezanog s klađenjem. Takva ograničenja moguće je zadati za vremenska razdoblja od 24 sata, 7 dana ili 30 dana. Tijekom odabranog razdoblja, klijent neće moći vršiti bilo kakve dodatne depozite ili postavljati bilo kakve dodatne oklade nakon što je dosegnuto ograničenje. Odgovarajuće postavke moguće je izvršiti internetski ili obavještavanjem službi za korisnike. Upiti o i/ili izmjene postavki povezanih sa smanjenjem ograničenja odmah se obrađuju; ograničenje se povećava nakon sedam dana sukladno malteškoj Uredbi o klađenju na daljinu.
 4. Tipico nije dužan nadzirati ponašanje klijenta povezano s kockanjem, ali pridržava pravo nametnuti ograničenja na određene račune sukladno članku A.VII.3 ako to smatra potrebnim u skladu s aspektima odgovornog klađenja. Tipico će o tome obavijestiti klijenta.

VIII​. Dobitci i određivanje dobitaka

 1. Dobitci na oklade s fiksnim koeficijentima izračunavaju se množenjem koeficijenta s ulogom.
 2. Dobitci se automatski doznačuju na račun korisnika. U pojedinačnim slučajevima, doznačivanje dobitaka moguće je odgoditi do objave službenog izvješća o rezultatima. To se primjenjuje i na račun korisničke kartice.
 3. Prema potrebi, isplatu dobitaka moguće je odgoditi, primjerice zbog sigurnosnih razloga ili zbog sukladnosti s pravnim zahtjevima. To je posebno slučaj ako a) su potrebni interni postupci za osiguranje sukladnosti s pravnim zahtjevima; ili b) Tipico ima legitimni interes za dodatnim pojašnjenjem činjenica.
 4. Ishod oklade moguće je ocijeniti i utvrditi nakon što postane jasan ishod određenog događaja. Tipico prihvaća samo rezultate nastale tijekom događaja. Bilo kakve promjene izvršene nakon tog vremena ne utječu na ocjenu klađenja. Oklade koje su već bile odlučene u vrijeme prekida (oklade uživo, oklade na rezultat poluvremena, oklade na razdoblje utakmice, klađenja s mnogo/malo pogodaka, prvi gol itd.) ocjenjuju se bez obzira na vrijeme prekida ili nastavak igre. Ako se događaj otkaže tijekom dodatnog vremena ili izvođenja kaznenih udaraca, primjenjuje se rezultat nakon redovnog vremena igre (uključujući sudačku nadoknadu).
 5. Ako se sportski događaj koji je otkazan, prekinut ili ukinut ponovno pokrene ili nastavi do kraja sljedećeg dana, prema lokalnom vremenu, počevši od izvornog vremena početka događaja klađenja na izvornoj lokaciji, ulog će se primjenjivati na novopokrenuti/nastavljeni događaj klađenja. Oklada ostaje valjana i ako se događaj ponovno igra/nastavi na neutralnom mjestu. Ako se utakmica ponovno ne pokretne ili nastavi, oklada će biti proglašena nevažećom. To se ne primjenjuje na vrste oklada koje su već bile određene prije vremena napuštanja (primjerice osvajanje seta, osvajanje meča, oklade s mnogo/malo pogodaka).
 6. U slučaju pojedinačne oklade, ako je oklada proglašena nevažećom, bit će poništen čitav ugovor o klađenju i isplatit će se ulog klijenta. Ako se djelomična oklada iz kombinacije proglasi nevažećom, ta će se oklada ocijeniti koeficijentom 1.0, a bit će pridodani koeficijenti kombinacije tako da je kombinaciju još moguće osvojiti ako su dobivene sve druge oklade koje se u njoj nalaze. Moguće naknade, primjerice na pojedinačne oklade, ne nadoknađuju se.
 7. Utakmice lige ili utakmice u okviru turnira, poput utakmica kupa koje sudac dovrši prije isteka zakazanog vremena igre ocijenit će se prema konačnom rezultatu u to vrijeme, ako sudac proglasi utakmicu valjanom zadnjim zviždukom, a utakmica se dodaje službenim tablicama te se ne igra ponovno ili se nastavlja kasnije.
 8. Tipico ne preuzima odgovornost za pogreške unosa, prijenosa i/ili ocjene. Ako su se dogodile očite pogreške pri unosu koeficijenata oklade i/ili ocjenjivanja rezultata oklade (npr. tiskarske pogreške, uparivanje igre, očite pogreške u vezi s koeficijentima, netočni hendikepi, pogrešan broj golova za oklade s mnogo/malo pogodaka), Tipico pridržava pravo izvršiti retrospektivne izmjene ili proglasiti dotične oklade nevažećima.
 9. Oklada je u svakom slučaju nevažeća ako klijent iskoristi očite pogreške pri unosu, tehničkim odrednicama i prijenosu koeficijenata i drugih informacija važnih za postavljanje oklade (npr. identiteti timova koji sudjeluju, zahtjevi povezani s hendikepom, broj golova za oklade s mnogo/malo pogodaka) i prijevarno postavljene oklade, npr. s neuobičajeno visokim ulozima. Neće biti utjecaja na pravne odredbe koje se odnose na žalbu.
 10. Tipico ne preuzima bilo kakvo jamstvo da su dostupne informacijske usluge točne, cjelovite ili ažurne, npr. popis koeficijenata ili Livescore. Mjerodavni su samo koeficijenti koje potvrdi i unese tvrtka Tipico.
 11. Pod određenim okolnostima, Tipico nudi takozvani „buy-back“ (otkup listića“) za određene uplatne listiće. Klijent ne polaže pravo prodati svoj listić natrag tvrtki Tipico.
 12. U slučaju bilo kakve sumnje na manipulaciju u vezi s klađenjima i utrkom, Tipico pridržava pravo blokirati isplatu za odgovarajuću utrku ili sportski događaj dok arbitražni sud za sport ili redovni sud ne donese odluku da nije bilo manipulacije povezane s klađenjem ili utrkom. Bez sudskog pojašnjenja nadoknadit će se samo ulog.

IX​. Uvjeti bonusa

Prema slobodnoj ocjeni tvrtke Tipico, u slučaju ispunjenja određenih kriterija klijentu će biti isplaćen bonus. Primjenjuju se uvjeti za bonus utvrđeni u vrijeme postavljanja oklade. Klijent te uvjete može pronaći na obavijestima u kladionicama, na internetskoj stranici ili obavijestima poslanima e-poštom. Dodijeljeni bonus automatski se doznačuje na račun korisnika. Takve bonuse nije moguće isplatiti do ispunjenja važećih uvjeta koji se na njih odnose.

X​. Isplata

 1. Klijent može u bilo koje vrijeme zatražiti isplatu postojećeg salda svojeg računa ili njegovog dijela pod uvjetom da su potvrđene sve dolazne uplate, a svi položeni iznosi barem su jednom upotrijebljeni za postavljanje oklada. Potrebno je ispuniti važeće uvjete koji se odnose na bonus.
 2. Internetske isplate
  1. Najmanji iznos isplate po bankovnom prijenosu iznosi 25,00 EUR. Manje iznose moguće je isplatiti isključivo drugim načinima plaćanja i u skladu s važećim odredbama koje se odnose na sprječavanje pranja novca.
  2. Isplate se doznačuju na isti račun ili istim načinom plaćanja koji se koristi za polaganje (takozvana politika zatvorenog kruga). Tipico pridržava pravo odbiti isplatu ako se način depozita razlikuje od zatraženog načina isplate. Ako za način depozita ne postoji opcija doznačavanja, isplatu je moguće doznačiti na bankovni račun koji navede klijent, a za koji je on naveden kao vlasnik računa.
  3. Tipico pridržava pravo obraditi isplatu tek nakon što mu je predočena valjana putovnica ili jednakovrijedna fotografska identifikacija. Ako je zatražena isplata, Tipico pridržava pravo zadržati isplatu do potvrde valjanosti podataka o plaćanju.
  4. Prigovori povezani s isplatama moraju se zaprimiti u roku od 30 dana od zahtjeva za isplatom.
  5. Klijent može besplatno zatražiti tri isplate tjedno (ponedjeljak – nedjelja). Za svaku dodatnu isplatu tijekom tjedna, Tipico će odbiti naknadu u iznosu od 5,00 EUR.
  6. Tipico pridržava pravo odbiti zahtjev klijenta za isplatom određenim načinom plaćanja i zatražiti prijenos na bankovni račun klijenta, ne navodeći razlog.
 3. Isplate kladionica
  1. Dobitci iz bilo kojih oklada koje klijent postavi s pomoću svoje korisničke kartice automatski se doznačuju na korisničku karticu. Ispisi pohranjenih oklada služe samo za informaciju korisniku i ne predstavljaju zahtjev za isplatom. Isplate su moguće u kladionici koja je izdala karticu ili u bilo kojoj ovlaštenoj agenciji pod uvjetom da klijent potpiše potvrdu o isplati. U svrhu nadzora i izbjegavanja zlouporabe, moguće je zatražiti predočenje fotografske identifikacije.
  2. Stanjem doznaka upravlja kladionica koja je izdala korisničku karticu. Isplate nije moguće potraživati od tvrtke Tipico.
 4. Postavljanje oklade / isplata
  1. Svaki put kad klijent postavi okladu, prihvaća valjanu verziju Općih odredaba i uvjeta.
  2. Najmanji ulog po okladi iznosi 1,00 EUR. Za sistemske i višestruke oklade najmanji ulog po kombinaciji iznosi 25.00 EUR. Na iznos minimalnog uloga mogu se primjenjivati odstupajuće odredbe.
  3. Oklada se prihvaća samo ako na računu klijenta postoji dovoljno sredstava. Ako se ulog prihvati unatoč nedovoljnim sredstvima, primjerice zbog tehničke pogreške, smatrat će se da oklada nije postavljena. Ako se sredstvima klijenta pokriva samo dio uloga, Tipico pridržava pravo prihvatiti okladu s ulogom u iznosu sredstava.
  4. Klijent je dužan provjeriti ispravnost podataka o svojoj okladi. Pod određenim uvjetima, Tipico nudi mogućnosti poništavanja oklade. Poništavanje je moguće zatražiti pod „Moje oklade“. Općenito, oklade uživo nije moguće poništiti.
  5. Oklada se smatra prihvaćenom kad klijent primi potvrdu i oklada se prikaže na računu korisnika pod „Moje oklade“.
  6. Oklada je nevažeća ako su ispušteni datum i vrijeme postavljanja oklade ili je utvrđeno da su ispušteni potrebni osobni podatci korisnika zbog pogrešaka u prijenosu. Ulog će biti nadoknađen.
  7. Tipico utvrđuje fiksno vrijeme do kada se oklade prihvaćaju. Oklade prihvaćene nakon početka klađenja u svakom su slučaju nevažeće. To se ne primjenjuje na oklade uživo.
  8. Za sadržaj svih oklada mjerodavne su samo evidencije tvrtke Tipico. Tvrtka Tipico dužna je na zahtjev predočiti takve evidencije. Ispravci računa za klađenje moguće su u slučaju očite pogreške ili očite pogreške u pisanju ili izračunu.
  9. Ugovor o klađenju s tvrtkom Tipico mogu sklopiti samo fizičke osobe u svoje vlastito ime i za svoj vlastiti račun. Postavljanje oklada u ime i za račun trećih strana ili kao udruženje nisu dopuštene.
  10. Zabranjeno je ostvarivanje nepravedne prednosti kroz tajno dogovaranje ili udruživanje s drugim klijentima koji sudjeluju u klađenju ili korištenjem drugih nepoštenih načina. Ako se otkriju nepravilnosti poput često postavljene iste oklade ili oklade s neuobičajeno visokim ulogom jednog ili više klijenata, takve se oklade mogu proglasiti nevažećima, a račun korisnika može biti zatvoren.
  11. Ne dovodeći u pitanje odredbu A.II.1.e) Tipico može dopustiti oklade u slučaju prethodnog ovlaštenja / dopuštenja.
  12. Oklade na sportske događaje u koje je uključen korisnik (npr. sudjelovanjem kao sportaš, vlasnik, upravitelj ili dužnosnik udruženja sudionika) nisu dopuštene. Tipico pridržava pravo poništiti te oklade čak i nakon dovršetka događaja. To se primjenjuje i u slučaju kršenja propisa udruženja.
  13. Ako je poznata informacija o ishodu događaja ili je klijent imao spoznaju o ishodu događaja u vrijeme prihvaćanja oklade, oklada se može proglasiti nevažećom.
  14. Klijent može pogledati povijest klađenja tijekom proteklih 90 dana pod „Izjava o računu“. Klijent može u bilo koje vrijeme odabrati prikaz određenih razdoblja i ispis povijesti klađenja iz izjave o računu.
  15. Prijevremena isplata
   1. Tipico nudi funkcionalnost prijevremene isplate (eng. Cahsout) za odabrane događaje i vrste oklade, prije utakmice i uživo, za pojedinačne i kombinirane (kombi) oklade.
   2. Tipico pridržava pravo obustaviti, ukloniti ili promijeniti opciju prijevremene isplate u bilo koje vrijeme. Dostupnost prijevremene isplate za određenu vrstu oklade ili događaj isključiva je odluka tvrtke Tipico.
   3. Ako je dostupna opcija prijevremene isplate, klijent će moći zatražiti ocjenu klađenja prije konačnog rezultata. Zahtjev ovisi o prihvaćanju od strane sustava.
   4. Ponuđeni iznos prijevremene isplate izračunava se na temelju trenutačnih koeficijenata te je podložan promjeni. Iznos prikazan u bilo koje vrijeme predstavlja iznos koji će biti vraćen vlasniku računa nakon prihvaćanja zahtjeva. Ako se između zahtjeva i prihvaćanja od strane sustava promjeni cijena, od klijenta će se zatražiti da potvrdi novoprikazanu vrijednost.
   5. U slučaju da je prijevremena isplata dostupna za događaj ili vrstu oklade, to će biti jasno naznačeno uz gumb dostupan na kraju svake oklade. Gumb prikazuje vrijednost oklade u određenom trenutku.
   6. Bilo kakav bonus na potencijalne dobitke kombi oklade zbog kombi bonusa neće se primjenjivati ako se prijevremena isplata koristila za potpuno zatvaranje/zaključenje oklade.
   7. Oklade zaključene s pomoću potpune prijevremene isplate neće se računati kao zahtjevi koji se odnose na ulog za bilo kakve aktivne bonuse.
   8. Prijevremena isplata nije dostupna za oklade postavljene kao „Besplatne oklade“.
   9. Tipico pridržava pravo i proglasiti nevažećom prijevremenu isplatu ako je ona bila prihvaćena u slučaju da je rezultat ili događaj, vrsta oklade ili oklada već bila poznata, i/ili je poništiti ga ako je vrsta oklade ili događaj pogrešno zaključen.
   10. Tipico nije odgovoran u slučaju da prijevremena isplata nije dostupna zbog tehničkih ili drugih razloga. U takvom će slučaju oklade biti zaključene prema stvarnom rezultatu.
 5. Posebni uvjeti za rad kladionice
  1. Kladioničarski zastupnik nema pravo predstavljati tvrtku Tipico. Kladioničarski zastupnik nije ovlašten izvršavati ili prihvaćati izjavu o namjeri u ime tvrtke Tipico. Posebno, kladioničarski zastupnik ne smije mijenjati koeficijente u ime tvrtke Tipico. Kladioničarski zastupnik predstavnik je klijenta. Jednako je i njegov ovlašteni primatelj za izjave o namjeri te plaćanja koja se odnose na postavljanje oklada.
  2. Svi popisi koeficijenata prikazani su na internetskoj stranici. Nalaze se u kladionicama i moguće ih je pogledati na terminalu.
  3. Tipico pridržava pravo obračunati naknade za pojedinačne oklade, ne navodeći razlog. U slučaju obračunatih naknada, u kladionici i na uplatnom listiću bit će istaknuta obavijest.
  4. Dobitci se isplaćuju tek nakon predočenja originalnog listića.
  5. Ulozi
   1. Smatra se da je ulog prihvaćen kada se oklada unese u sustav tvrtke Tipico i nakon slanja potvrde o okladi.
   2. Klijent je dužan potvrditi podatke o okladi prije podnošenja. Naknadne pritužbe neće se razmatrati.
   3. Najmanji ulog po okladi iznosi 2,00 EUR. Za kombinirane oklade najmanji ulog po kombinaciji iznosi 0,25 EUR. Tipico pridržava pravo dogovoriti različite iznose s pojedinačnim zastupnicima. Ako je potrebno, na obavijesti u kladionici prikazuju se izmijenjena pravila.
   4. Izmjene ili druga odstupanja od originalnog uplatnog listića/potvrde o okladi (korisnička kartica) isključuju potraživanje klijenta za dobitkom. Ulog se ne nadoknađuje.
  6. Ograničenja dobitaka mogu odstupati od ograničenja utvrđenih u A.VII.1, 2. Klijenti će zatražiti obavijest o takvim posebnim ograničenjima u svakoj kladionici.

XIII​. Opća pravila klađenja

 1. Posebna pravila klađenja primjenjuju se na određene vrste sportova i oklada. Ta posebna pravila klađenja imaju prednost nad Općim pravilima klađenja.
 2. Pored općih i posebnih pravila klađenja, posebna pravila primjenjuju se na određene vrste oklada.
 3. Sportske oklade mogu biti pojedinačne, kombinacija (akumulirane oklade) ili sistemske oklade. Pojedinačne oklade nisu dopuštene za određene vrste sportova ili događaja. Podatke o tome moguće je dobiti iz aktualnih popisa koeficijenata (npr. najmanje 3 igre).
 4. U svrhu predstavljanja, za oklade se koriste određeni izrazi, znakovi ili brojevi čija su značenja podrobnije objašnjena u nastavku:
  1. „1“ znači da pobjeđuje prvospomenuti tim. „2“ znači da pobjeđuje drugospomenuti tim. „X“ znači da ne pobjeđuje niti jedan tim.
  2. „2-smjerna oklada“: oklada na „1“ dobiva ako pobijedi prvospomenuti tim. „2“ dobiva ako pobijedi drugospomenuti tim. U slučaju neriješenog rezultata, nadoknađuju se svi ulozi.
  3. „Oklada s mnogo/malo pogodaka“: oklada na „-“ dobiva ako je broj događaja na koji su oklade postavljene manji od broja navedenog na okladi. Oklada na „+“ dobiva ako je broj pogodaka veći.
  4. „Dvostruka šansa“: „1X“ znači da prvospomenuti tim ne gubi. „X2“ znači da drugospomenuti tim ne gubi. „12“ znači da će utakmica završiti neriješenim rezultatom.
  5. „Oklada na protek igre': „1/1“ znači da prvospomenuti tim prvi postiže pogodak i pobjeđuje. „1/X“ znači da prvospomenuti tim prvi postiže pogodak i utakmica završava neriješeno. „1/2“ znači da prvospomenuti tim prvi postiže pogodak i gubi utakmicu.
  6. „Hendikep“ U hendikep okladi, jedan tim započinje utakmicu s „fiktivnom prednošću'. Taj je hendikep pridodan konačnom rezultatu. Konačni rezultat ocjenjuje se uključujući hendikep. Hendikep od 0:1,5 primjerice znači da će drugoimenovani tim imati 1,5 bodova/pogodaka dodanih konačnom rezultatu.
  7. „Oklada za ostatak igre“: događaji koji su već dovršeni (npr. pogotci ili odigrani setovi) ne broje se.
 5. Rezultat nakon redovnog vremena igre, uključujući sudačku nadoknadu, primjenjuje se za sve sportove. Moguće dodatno vrijeme ili kazneni udarci ne utječu na ocjenu dobitaka. Iznimke od navedenog objavljuju se na ponudama oklada ili u posebnim pravilima za sportove.
 6. Ako strana na koju je oklada postavljena ne sudjeluje u događaju, neovisno o razlogu, ali se sam događaj održi, oklada je izgubljena. To se primjenjuje na sve oklade. Ipak, ako se čitav događaj koji je predmet klađenja ne održi, oklade će biti proglašene nevažećima.
 7. Smatrat će se da je samo igrač koji postigne pogodak za svoj vlastiti tim igrač/osoba koja postiže pogodak.
 8. Za vrstu oklade „igrač koji je postigao pogodak“, igrač na kojeg je postavljena oklada mora sudjelovati u igri od početka događaja, u protivnom će oklada biti nevažeća. Naknadne zamjene neće se uzimati u obzir o ovom kontekstu. Iznimka je od ovog pravila: oklade postavljene na „igrač koji je prvi postigao pogodak“ ostaju važeće čak i ako igrač ne započne ili ne sudjeluje u čitavoj utakmici.
 9. Za oklade na standardne situacije (npr. udarci iz kuta ili slobodni udarci) broji se samo standardna situacija koja se zaista dogodila te, u smislu vremena, vrijeme stvarnog događanja. Za oklade na događaj koji je pokrenuo standardnu situaciju (npr. prekršaj, zaleđe), vrijeme zvižduka suca neće se smatrati vremenom događaja.
 10. Neriješeni rezultat: ako su dva ili više sudionika sportskog događaja proglašena kao pobjednici, koeficijenti će se razmjerno podijeliti.
 11. Dugoročne oklade
  1. Općenito se dugoročne oklade nude za veliki događaj (turnir). Primjerice, okladu je moguće ponuditi u obliku pitanja:
   1. Koja će nogometna momčad osvojiti svjetski kup?
   2. Tko će osvojiti teniski turnir u Wimbledonu?
   3. Koja će momčad biti premještena u njemačkoj Bundesligi?
  2. Dugoročne oklade ocjenjuju se neovisno o tome jesu li navedeni ili su prisutni svi sudionici. Svi ulozi za dugoročne oklade gube se ako sudionik ili momčad na koje je oklada postavljena ne sudjeluje ili odustane.
  3. Stvarni se rezultat temelji na zadnjoj igri/događaju (npr. konačna utakmica ili zadnji dan igre) u ponoć (lokalno vrijeme događaja). Promjene rezultata izvršene nakon toga, neovisno o razlogu, ne utječu na ocjenu događaja koji je predmet klađenja.
  4. Ako dva ili više sudionika dijele određeni konačni položaj, kvote /koeficijenti dijele se na broj sudionika koji dijele taj položaj.
 12. Oklade uživo
  1. Oklade užive utvrđuju se kao „Live“, „Top“ ili „HT“. Te su oklade izričito otvorene za klađenje nakon početka događaja. Koeficijenti se neprekidno prilagođavaju trenutačnom tijeku igre. Budući da je ključna ažurnost, koeficijenti oklada uživo prikazuju se samo na posebnim zaslonima u kladionici ili na internetskoj stranici. Oklade označene s „HT“ nude se samo tijekom poluvremena.
  2. Nakon što tvrtka Tipico prihvati okladu uživo, klijent je više ne može poništiti.
  3. Ako se kasni s prijenosom podataka i/ili televizijskim izvještavanjem tijekom oklada uživo, što dovodi do toga da se u koeficijentima ne uzme u obzir velika promjena u tijeku igre, Tipico pridržava pravo ocijeniti bilo kakve postavljene oklade kao nevažeće.
  4. Za svaku okladu uživo uvijek se navodi trenutačni rezultat/zadnji pogodak. Oklada je nevažeća ako je zadnji rezultat naveden za događaj na koji je postavljena oklada u velikoj mjeri netočan.
  5. Nadalje, opća pravila klađenja i posebna sportska pravila primjenjuju se i za oklade uživo.
 13. Sve informacije koje pruži tvrtka Tipico bez jamstva su, uključujući internetsku stranicu, terminale u kladionicama, nadzor koeficijenata, programe za klađenje, sve kanale za reklame i društvene medije te biltene. Posebno, početna vremena, rezultati, statistike, rezultate uživo itd. moguće je mijenjati bez znanja tvrtke Tipico ili ih mogu netočno prenijeti treće strane.
 14. Tipico ne preuzima odgovornost za ispravnost dodatnih informacija koje se odnose na natjecanje (npr. kup lige ili prijateljska utakmica), skraćeno vrijeme igre (kratki turniri, turniri u zatvorenom prostoru) ili mjesto (npr. neutralni teren). Ova informacija ne utječe na utvrđivanje dobitaka.
 15. Klađenje na nekoliko vrsta oklada za jedan sportski događaj u kombiniranoj okladi (npr. pobjeđuje Bayern München i konačni rezultat je 3:0 za Bayern München) zabranjeno je.
 16. U slučajevima dvojbe, ocjena svih događaja (npr. je li bio autogol) temelji se na službenoj ocjeni odgovarajućeg udruženja.

XIV​. Sportovi

 1. Za svaki sport postoje posebne ponude klađenja i kriteriji koeficijenata. U nastavku su navedeni najpopularniji i najčešće ponuđeni sportovi. Tipico nudi i koeficijente za razne vrste sportova ovisno o vrsti i rasporedu događaja. Opće odredbe i uvjeti primjenjuju se na sportove koji nisu navedeni.
 2. Nogomet
  1. Sve ponude utakmica temelje se na rezultatu na kraju utvrđenih 90 minuta igre ako nije drugačije navedeno. To uključuje svako eventualno vrijeme sudačke nadoknade, ali ne uključuje dodatno vrijeme, vrijeme dodijeljeno za izvođenje kaznenih udaraca ili zlatni gol.
  2. Kod prijateljskih utakmica, sve ponude utakmica odredit će se na temelju stvarnog rezultata nakon završetka igre (bez bilo kakvog dodatnog vremena), neovisno o tome igra li se punih 90 minuta. Iznimke od ovog pravila primjenjuju se na prijateljske utakmice kod kojih se zakazano vrijeme igre znatno razlikuje (npr. 3 x 45 minuta, 1 x 45 minuta, 2 x 30 minuta). U tom su slučaju oklade ništavne.
  3. Ako se utakmica igra na neutralnom terenu, momčad navedena s lijeve strane domaća je, a momčad s desne strane gostujuća je.
  4. Za ponude s kartonima primjenjuju se sljedeća pravila:
   1. brojat će se samo kartoni pokazani aktivnim igračima na terenu tijekom igre.
   2. žuti/crveni karton broj se kao crveni karton i neće se brojati kao redovni žuti karton.
  5. oklada na vrijeme sudačke nadoknade odnosi se na vrijeme koje označi četvrti sudac.
  6. ako se oklada postavi na izvođenje kaznenog udarca, smatrat će se da je oklada dobivena samo ako igrač izravno postigne pogodak (ne broje se odbijene lopte).
 3. Tenis
  1. Sve oklade važeće su samo nakon odigrane prve lopte. Ako igrač odustane (ozljeda, diskvalifikacija) prije ili tijekom meča na koji je postavljena oklada, oklada se proglašava nevažećom. To se ne primjenjuje na ponude oklada koje su već ocijenjene ili odlučene prije vremena odustanka (primjerice osvajanje seta, igre, oklade s mnogo/malo pogodaka, hendikep oklade). Ako je meč prekinut ili odgođen, oklada ostaje važeća tijekom trajanja turnira dok meč ne bude stvarno odigran.
  2. Ako meč nije dio turnira, oklada će biti ocijenjena kao nevažeća, osim ako se meč na koji je oklada postavljena ponovno ne odigra ili se nastavi do kraja sljedećeg dana.
  3. Kod nekih se natjecanja igra tie-break (ponekad se naziva i „super tie-break“) umjesto trećeg seta. Ako je meč odlučen tie-breakom, tie-break se računa kao treći set; ipak, sam tie-break smatra se samo jednim gemom. Rezultat oklade za set stoga je 2-1 u korist igrača koji je osvojio tie-break. Primjer: u meču „najbolji od tri“, igrač/ekipa A pobjeđuje u prvom setu 6-3, igrač/ekipa B pobjeđuje u drugom setu 3-6, a igrač/ekipa A pobjeđuje u tie-breaku meča. Rezultat oklade za set stoga je 2-1 u korist igrača/ekipe A, a ukupan broj gemova je 19.
 4. Hokej na ledu
  1. Ako nije drugačije navedeno, oklade za hokej na ledu odnose se na rezultat na kraju redovnog vremena igre.
  2. Izraz „redovno vrijeme igre“ odnosi se na utakmicu od 60 minuta (3 x 20 minuta) bez produžetaka ili kaznenih udaraca.
 5. Američki sportovi (NFL; MLB)
  1. Ako nije drugačije navedeno, oklade za američke sportove ocjenjuju se za rezultat na kraju redovnog vremena igre (uključujući produžetke).
  2. To ne uključuje američku nogometnu ligu (MSL) i nacionalnu hokejašku ligu (NHL), koje se ocjenjuju na temelju rezultata na kraju redovnog vremena igre.
 6. Košarka
  1. Ako nije drugačije navedeno, oklade za košarku ocjenjuju se na temelju rezultata na kraju redovnog vremena igre (uključujući produžetke). Pod određenim uvjetima, Tipico također nudi koeficijente na izvlačenje (X) za vrstu oklade „tip“, pri čemu se broji rezultat na kraju redovnog vremena igre (bez produžetaka).
 7. Motoristički sportovi
  1. Ako se oba vozača u okladi „head-to-head“ (uz neposrednu usporedbu) povuku iz utrke, pobjednikom se smatra vozač koji je dovršio više krugova/etapa. U slučaju da oba vozača napuste utrku u istom krugu ili na istoj etapi, oklada se ocjenjuje kao 1,0.

XV​. Privatnost podatka

Za više pojedinosti, molimo pogledajte Politiku o privatnosti podataka.

XVI​. Pritužbe

 1. U slučaju diskvalifikacije, klijent može podnijeti pritužbu s pomoću obrasca na: www.tipico.com/hr/kontakt/. Tipico pokušava rješavati pritužbe u roku od najviše 72 sata od primitka.
 2. Pritužbe koje se odnose na posebne transakcije (depoziti, isplate, postavljanje oklada itd.) prihvaćat će se samo u roku od 30 dana od datuma transakcije.
 3. Ako klijent nije zadovoljan načinom na koji je riješena ili je obrađena njegova pritužba, može se obratiti izravno MGA-u tako da pritužbe pošalje e-poštom na support.mga@mga.org.mt. Važno je da se nadležnom tijelu šalju samo ozbiljne pritužbe.

Verzija 16, Datum izdavanja: 28. 02. 2018, (c)Tipico Co. Ltd.

Politika privatnosti podataka

I​. Općenito

 1. Tipico je posvećen privatnosti korisnika. U ovoj Politici privatnosti podataka navedeni su podatci o tome prikuplja li, obrađuje i čuva Tipico Vaše osobne podatke i o načinu na koji se to čini. Osobni podatci odnose se na informacije o osobnim ili materijalnim okolnostima za pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. To između ostalog može uključivati ime, adresu, telefonski broj i datum rođenja osobe, ali i kopiju Vaše osobne iskaznice ili financijske podatke.
 2. Kad god Tipico prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke, kompanija iz grupe Tipico ili s njom povezanog društva koje je Vaš ugovorni partner djelovat će kao kontrolor podataka.
 3. Naši postupci zaštite podataka sukladni su sa svim važećim zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu podataka, uključujući odredbe europske Opće uredbe o zaštiti podataka te bilo kojeg drugog europskog ili nacionalnog zakonodavstva koje bi nas moglo obvezivati.
 4. Nastavljajući s korištenjem naših usluga nakon objave ove Politike privatnosti, suglasni ste s njezinim uvjetima i s korištenjem svojih osobnih podataka u skladu s njima. Isto vrijedi i za registraciju za korisničku karticu u trgovini Tipico.
 5. Ova Politika privatnosti može biti podložna povremenim promjenama, osobito u slučaju izmjena zakonodavstva, uvođenja novih zakona, odnosno izmjena i proširenja naše ponude. Sve promjene bit će objavljene na našoj internetskoj stranici. Zbog tog razloga, preporučujemo Vam da redovito provjeravate Politiku privatnosti.

II​. Način na koji Tipico prikuplja, koristi i čuva Vaše podatke

 1. U nastavku je opisano koji se podatci mogu prikupljati tijekom Vašeg posjeta jednoj od naših internetskih stranica ili mobilnih aplikacija. Na našim internetskim stranicama nalaze se brojne značajke s pomoću kojih prikupljamo osobne podatke. U nastavku objašnjavamo način prikupljanja i korištenja takvih podataka:
 2. Obrazac za kontakt: podatci prikupljeni kroz naš obrazac za kontakt koristit će se samo za obradu upita koje kroz njega zaprimimo.
 3. Učitavanje dokumenta: naša internetska stranica nudi mogućnost učitavanja dokumenata. Ako koristite ovu značajku, preneseni dokumenti pohranjuju se u evidenciji vaših podataka. Dokumenti će se koristiti samo u skladu s obvezom utvrđivanja identiteta klijenata ili obrade Vaših zahtjeva (npr. dokumenti koji se odnose na prijavu za posao).
 4. Usluge plaćanja: ako nam navedete podatke o svojem računu ili kreditnoj kartici ili bilo kakve slične podatke u svrhu transakcija plaćanja, takvi će se podaci prikupljati i mogu se prenositi pružatelju usluga plaćanja. Moguća je primjena dodatnih odredaba i uvjeta. O tome ćete biti obaviješteni u dijaloškom okviru pologa i isplata.
 5. Kupnja i otkup vaučera ili stanje vaučera: ako kupite vaučer za proizvod koji nudimo, s odgovarajućim pružateljima možemo razmjenjivati informacije potrebne za izdavanje i otkup vaučera. Moguća je primjena dodatnih odredaba i uvjeta.
 6. Funkcija razgovora uživo: zadržavat ćemo i koristiti podatke pohranjene kroz razgovor uživo u svrhu obrade Vaših upita.
 7. Prostor za registraciju/prijavu: neke naše internetske stranice nude zaseban prostor za registraciju/prijavu. Informacije koje tijekom prijave pružite tvrtki Tipico koristit će se za otvaranje Vašeg računa za igru, u cilju pridržavanja obveze utvrđivanja identiteta klijenta, za borbu protiv prijevara te utvrđivanje problema ili održavanje funkcija. Ako ste zaboravili svoje korisničko ime ili lozinku, možete zatražiti ponovno slanje tih podataka nakon unosa svoje adrese e-pošte. Podatci prikupljeni kroz funkciju „zaboravljeno korisničko ime ili lozinka“ koristit će se isključivo za ponovno slanje zaboravljenih informacija za prijavu.
 8. Registracija u trgovinama: pored toga, tijekom registracije za karticu klijenta u trgovini Tipico, također možemo prikupljati Vaše osobne podatke. Takvi će se podatci koristiti za otvaranje Vašeg računa za igru, u cilju pridržavanja obveze utvrđivanja identiteta klijenta ili za borbu protiv prijevara.
 9. Vaše osobne podatke prikupljat ćemo samo
  1. kada je to potrebno za izvršavanje usluga koje ste zatražili (npr. za obradu i zaključivanje Vaših oklada i bilo kojih s njima povezanih upita u kontekstu naših ponuda klađenja i kazina);
  2. za pridržavanje zakonske obveze kojoj podliježemo (npr. obveza utvrđivanja identiteta ili za borbu protiv prijevara);
  3. u svrhu istraživanja i za poboljšanje naših usluga;
  4. kada ste pristali da to činimo (npr. slanje biltena); ili
  5. ako smatramo da imamo legitimni interes da to činimo te da to ne šteti Vašem pravu na privatnost (npr. za identifikaciju problema, održavanje funkcionalnosti internetske stranice ili da bismo Vam slali ažurne informacije o svojim novim proizvodima i uslugama)
 1. Možemo pružati anonimne podatke o ponašanju neprofitnim istraživačkim organizacijama, primjerice u cilju sprječavanja problema povezanih s kockanjem.
 2. Nepodnošenje osobnih podataka može uzrokovati nemogućnost tvrtke Tipico da pruži zatražene usluge, posebice kada je postojala zakonska obveza prikupljanja takvih podataka. Ako nam svoje osobne podatke pružite uz svoju suglasnost, takvi će se podaci koristiti u svrhu za koju je pristanak zatražen i za koju ste ga dali. Možete u bilo koje vrijeme povući svoj pristanak mijenjanjem osobnih postavki svojeg računa.
 3. S Vašim će se osobnim podatcima postupati strogo povjerljivo. Vaše ćemo osobne podatke zadržati samo tijekom razdoblja potrebnog za namijenjenu svrhu prikupljanja podataka ili koliko je to zakonski potrebno.

III​. Bilteni i marketinške poruke

 1. Ako ste registrirani korisnik, možemo koristiti Vašu adresu e-pošte da bismo Vam slali naš bilten s informacijama o svim našim uslugama i/ili druge marketinške poruke, pod uvjetom da ste Vi na to pristali ili ako smatramo da za to imamo legitimni interes koji ne šteti Vašem pravu na privatnost. Možete u bilo koje vrijeme izraziti protivljenje takvim biltenima i/ili marketinškim porukama klikom na poveznicu za odjavu na biltenu/poruci ili promjenom osobnih postavki svojeg računa.

IV​. Subjekti kojima Tipico može prenositi Vaše podatke

 1. Vaši se osobni podatci neće prosljeđivati trećoj strani ako to nije izričito navedeno u uvjetima ove Politike privatnosti.
 2. Vaši se osobni podatci mogu podijeliti s drugim kompanijama grupe Tipico. Vaše osobne podatke možemo podijeliti i s trećim pružateljima usluga s kojima Tipico ima ugovorni odnos i koji pružaju dio usluga koje zatražite u ime tvrtke Tipico. Pored toga, od nas se može zatražiti da podijelimo Vaše osobne podatke s tijelima vlasti i drugim nadležnim tijelima uslijed zakonske obveze kojoj podliježemo, za otkrivanje ili sprječavanje prijevara ili da bi se štitili interesi osoblja tvrtke Tipico.
 3. Kada dijelimo Vaše osobne podatke s trećim stranama poduzimat ćemo sve razumne mjere opreza kako bi se osiguralo da te treće strane poštuju iste standarde privatnosti kao Tipico.
 4. Podatke prenosimo državama izvan Europskog gospodarskog prostora samo pod uvjetom da primatelj jamči standard zaštite podataka koji je usporediv s važećim standardom u Europi.

V​. Provjere identiteta i sprječavanje prijevara

 1. Tvrtka Tipico aktivno je uključena u promicanje integriteta sporta i sprječavanje namještanja utakmica. Surađujemo s raznim organizacijama i sustavima za rano upozorenje u svrhu utvrđivanja namještanja klađenja. U slučaju bilo kakve sumnje na manipulaciju, imamo pravo prijenosa potrebnih podataka sljedećim organizacijama: Sport Integrity Monitor Ltd., 24a Soho Square, London, Engleska W1D 4FA, UK; Sportradar AG, Feldliststrasse 2, 9000 St. Gallen, Švicarska; FIFA Early Warning System GmbH, Badenerstrasse 141, CH-8004 Zürich, Švicarska International Olympic Committee, Route de Vidy 9, 1007 Lausanne, Švicarska. Ako smo zakonski obvezni ili na drugi način imamo pravo provjeriti Vaš identitet, pridržavamo pravo zaštititi svoje legitimne interese utvrđivanjem Vašeg identiteta s pomoću sljedećih kompanija: SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (www.schufa.de), Njemačka; GB Group Plc, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park, Chester CH4 9GB, UK; Iovation Inc., 111 SW 5th Avenue, Suite 3200, Portland, OR 97204, SAD. U tu svrhu, vršimo prijenos osobnih informacija pruženih prethodno navedenim kompanijama, koje će potom pokrenuti odgovarajuću provjeru i utvrđivanje. Informacije koje od njih primimo poslužit će kao osnova za našu odluku o tome hoćemo li uspostaviti, izvršiti ili raskinuti ugovorni odnos.
 2. Pridržavamo pravo u bilo koje vrijeme vršiti sigurnosne provjere da bismo potvrdili Vaš identitet, dob i podatke za registraciju te provjerili Vaše korištenje usluga i Vaše financijske transakcije u svrhu mogućeg kršenja naših Općih odredaba i uvjeta te važećih zakonskih propisa. Sigurnosne provjere mogu uključivati, ali nisu ograničene na, kreditne informacije i/ili druge oblike potvrde Vaših podataka iz baze podataka treće strane. Da bi se olakšale takve sigurnosne provjere, suglasni ste i pružiti nam sve informacije i dokumente koje možemo zatražiti. Pristajući na naše Opće odredbe i uvjete te našu Politiku privatnosti, ovlašćujete nas i naše zaposlenike, predstavnike i dobavljače da koristimo Vaše osobne podatke i dijelimo ih s trećom stranom, ako to smatramo potrebnim, da bismo provjerili informacije koje ste nam pružili kada koristite naše usluge. To može, ako je potrebno, uključivati prijenos informacija izvan države, uključujući u države izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA).

VI​. Vaša prava

 1. Imate pravo:
  1. zatražiti kopiju svojih osobnih podataka;
  2. ispraviti svoje osobne podatke;
  3. zatražiti brisanje svojih osobnih podataka;
  4. zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka;
  5. usprotiviti se obrađivanju svojih osobnih podataka;
  6. povući svoj pristanak u bilo koje vrijeme (npr. odjavom s našeg biltena);
  7. primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu i/ili ih prenijeti drugom kontroloru podataka.
 2. Svi zahtjevi, pritužbe ili upiti mogu se uputiti tvrtki Tipico na adresu e-pošte navedenu u odjeljku B.IX Sve zahtjeve, pritužbe ili upite pravodobno ćemo razmotriti i na njih odgovoriti. Možete uložiti i žalbu tijelu nadležnom za zaštitu podatka ako niste zadovoljni načinom na koji postupamo s Vašim osobnim informacijama.

VII​. Vanjski sadržaj i kolačići

 1. Na našoj internetskoj stranici koristimo aktivne JavaScript sadržaje vanjskih pružatelja. Kada pristupate našoj stranici, takvi vanjski pružatelji mogu primiti osobne informacije povezane s Vašim posjetom našoj internetskoj stranici. Moguće je da se takvi podatci obrađuju izvan EU-a. To možete spriječiti postavljanjem JavaScript blokatora kao što je dodatak u pregledniku „NoScript“ (www.noscript.net) ili onemogućavanjem JavaScripta u svojem pregledniku. Ipak, molimo imajte u vidu da ako to učinite, možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost internetskih stranica koje posjećujete. Imajte u vidu i da Tipico ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za vanjski sadržaj.
 2. Na svojim internetskim stranicama, u svojim aplikacijama i biltenima koristimo i kolačiće da bi ih učinili privlačnijima za korisnike, omogućili korištenje određenih funkcija, poboljšali svoju internetsku stranicu, aplikacije i biltene ili izvršili određene statističke analize. Takozvani „kolačići“ male su tekstualne datoteke koji Vaš preglednik može postaviti na Vaše računalo ili mobilni uređaj i koje mogu sadržavati određene (osobne) podatke (npr. IP adresu, postavke Vašeg operativnog sustava/terminala, internetsku stranicu s koje se pristupilo datoteci, naziv datoteke, datum i vrijeme dohvata, količinu prenesenih podataka, obavijest o tome je li dohvat bio uspješan (takozvana internetska prijava web log)). Postupak postavljanja datoteke kolačića također je poznat kao „postavljanje kolačića“.
 3. Možete promijeniti postavke svojeg preglednika da bi Vas se obavijestilo o tome kada je postavljen kolačić, da biste ih prihvatili ovisno o slučaju, odnosno prihvatili ili odbacili korištenje određenih kolačića. Preporučujemo da prihvatite kolačiće koje postavimo na svojim internetskim stranicama, aplikacijama i biltenima u cilju maksimalnog ostvarivanja njihovih funkcija.
 4. Na svojim internetskim stranicama, aplikacijama i biltenima možemo koristiti sljedeće vrste kolačića:
  1. Potrebni kolačići:
   Ti su kolačići ključni za ispravan rad internetskih stranica ili aplikacija. Tim kolačićima ne prikupljaju se osobne informacije.
  2. Kolačići izvedbe:
   Tim kolačićima nadgleda se ponašanje na našim internetskim stranicama i aplikacijama što nam omogućuje da poboljšamo njihovu izvedbu. Tim kolačićima ne prikupljaju se osobne informacije nego samo anonimni ili skupni podatci.
  3. Funkcionalni kolačići:
   Tim kolačićima omogućeno je da se zapamte prethodni odabiri korisnika (npr. korisničko ime, jezik). Njima se pomaže poboljšati iskustvo korisnika i omogućava se personalizirano iskustvo. Informacije prikupljene s pomoću tih kolačića mogu obuhvaćati osobne informacije. Neprihvaćanje tih kolačića može naštetiti funkcionalnosti i ograničiti pristup sadržaju na internetskim stranicama, u aplikacijama ili biltenima.
  4. Reklamni kolačići:
   Ti se kolačići koriste da bi Vam se isporučio ciljni sadržaj koji Vas zanima. Možemo ih koristiti da bi se zapamtile internetske stranice koje ste posjetili i podijeliti ih s trećim stranama poput oglašivača ili reklamnih agencija.
  5. Kolačići trećih strana:
   To su kolačići koje su na Vaš uređaj postavili pružatelji usluga trećih strana kako bi im se omogućilo da Vam isporuče uslugu. Postavljanje tih kolačića regulirano je politikom kolačića određenih trećih strana.
 5. Trenutačno na našim internetskim stranicama i aplikacijama koristimo sljedeće dodatke i aktivne sadržaje skripti pružatelja trećih strana. Tipico pridržava pravo korištenja drugih podataka i aktivnih sadržaja skripti u bilo koje vrijeme.
 6. Adform:
  Tipico koristi Adform, servis za internetsku analizu koji pruža Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Kopenhagen K, Danska (u daljnjem tekstu: Adform). Tehnologija Adforma omogućava oglašivačima prikupljanje i zadržavanje informacija o korisnicima interneta koje nisu osobne prirode i korištenje istih za analizu i internetsko bihevioralno oglašavanje. Adform koristi mehanizam kolačića za odlučivanje o tomu koji će se oglasi prikazivati npr. oglasi za slične proizvode koje je posjetitelj već pregledao. Podaci se prikupljaju isključivo na anonimnoj osnovi. Kolačić sadržava nasumični identifikacijski broj, mogućnost prihvaćanja ili odbijanja, odnosno informacije o kampanjama / aktivnostima oglašavanja na internetskoj stranici oglašivača. Takvo korištenje nasumičnih identifikacijskih brojeva u kolačićima znači da Adform prikuplja i zadržava anonimne informacije u profilima temeljene na kolačićima. To uključuje: operativni sustav, verziju preglednika, geografsku lokaciju, URL-ove na kojima Adform prikazuje oglase, ili činjenice o interakcijama s oglasima (poput broja klikova ili pregleda). Dodatne informacije o politici privatnosti Adforma moguće je pronaći na: http://site.adform.com/privacy-policy/en/.Možete odustati od praćenja pritiskom na gumb za odustajanje na http://site.adform.com/privacy-policy/en/.
 7. CrazyEgg:
  naša internetska stranica koristi CrazyEgg, servis koji pruža Crazy Egg, Inc., 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, SAD (u daljnjem tekstu: CrazyEgg Inc). CrazyEgg koristi „kolačiće“ koji se pohranjuju na Vašem računalu kako bi pomogli analizirati način na koji se korisnici kreću po našoj internetskoj stranici. Generirane informacije, poput IP adrese i aktivnosti korisnika, mogu se prenositi kompaniji Crazy Egg Inc. i pohraniti na serveru. Crazy Egg Inc. također može prenositi takve informacije trećim stranama ako su to zakonski obvezni učiniti ili kada takve informacije obrađuju treće strane u ime tvrtke Crazy Egg Inc. Možete spriječiti prikupljanje ili prijenos osobnih podataka (osobito Vaše IP adrese) i korištenje takvih informacija deaktiviranjem JavaScripta na svojem pregledniku ili instaliranjem alata kao što je „NoScript“. Za više informacija o politici privatnosti tvrtke Crazy Egg Inc., molimo posjetite: https://www.crazyegg.com/privacy. Mogućnost odustanka dostupna je na poveznici: https://www.crazyegg.com.opt-out.
 8. Exelate:
  Naša internetska stranica koristi Exelate, servis koji pruža Exelate, 7 West 22nd Street, 9th Floor, New York, NY 10010, SAD (u daljnjem tekstu: Exelate). Exelate koristi „kolačiće“ koji se pohranjuju na Vašem računalu kako bi pomogli analizirati način na koji se korisnici kreću po našoj internetskoj stranici. Generirane informacije, poput IP adresa i aktivnosti korisnika mogu se prenositi tvrtki Exelate i pohraniti na serveru. Exalate može također prenositit takve informacije ako su to zakonski obvezni učiniti ili kada takve informacije obrađuju treće strane u ime tvrtke Exalate. Možete spriječiti prikupljanje ili prijenos osobnih podataka (osobito Vaše IP adrese) i korištenje takvih informacija deaktiviranjem JavaScripta na svojem pregledniku ili instaliranjem alata kao što je „NoScript“. Za više informacija o zaštiti podataka kada koristite Exelate, molimo posjetite: http://exelate.com/privacy/website-policy/. Mogućnost odustanka dostupna je na poveznici: http://exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/.
 9. Google-Analytics:
  ova internetska stranica koristi Google Analytics, servis za internetsku analizu koji pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljnjem tekstu: Google). Google Analytics koristi razne tehnike, uključujući takozvane „kolačiće“, koji su tekstualne datoteke postavljene na Vašem računalu kako bi internetskoj stranici pomogle analizirati način na koji korisnici koriste stranicu. Informacije prikupljene od strane Google Analytics o načinu na koji koristite internetsku stranicu Google će prenositi i pohraniti na serverima koji mogu raditi izvan država članica Europske unije, kao i izvan država stranaka u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. U slučaju aktiviranja IP anonimizacije unutar koda za praćenje Google Analyticsa za ovu internetsku stranicu, Google će anonimizirati Vašu IP adresu prije prijenosa. Ova internetska stranica koristi kod za praćenje Google Analyticsa kojem se dodaje „gat._anonymizelp();“ operatera kako bi se omogućilo anonimno prikupljanje IP adresa (takozvano IP maskiranje). Google će koristiti takve informacije u ime operatera internetske stranice u svrhu ocjenjivanja Vašeg korištenja internetske stranice i kompilirat će izvješća o aktivnosti internetske stranice te za pružanje drugih usluga povezanih s aktivnošću internetske stranice i korištenja interneta od strane operatera internetske stranice. Google Analytics neće povezivati Vašu IP adresu s bilo kakvim drugim podacima koje posjeduje Google. Možete odbiti korištenje Google kolačića odabirom odgovarajućih postavki na svojem pregledniku. Ipak, molimo imajte u vidu da ako to učinite možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ove internetske stranice. Možete spriječiti da Google prikuplja i koristi podatke povezane s Vašim korištenjem internetske stranice (uklj. Vašu IP adresu) preuzimanjem i instaliranjem dodatka u pregledniku dostupnog na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Dodatne informacije o odredbama i uvjetima korištenja i privatnosti podataka mogu se pronaći na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 10. Hotjar:
  naša internetska stranica koristi Hotjar, servis koji pruža Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (u daljnjem tekstu: Hotjar Ltd.). Hotjar koristi „kolačiće“ koji se pohranjuju na Vašem računalu kako bi pomogli analizirati način na koji se korisnici kreću po našoj internetskoj stranici. Generirane informacije, poput IP adrese i aktivnosti korisnika, mogu se prenositi kompaniji Hotjar Ltd. i pohraniti na serveru. Hotjar Ltd. može također prenositi takve informacije ako su to zakonski obvezni učiniti ili kada takve informacije obrađuju treće strane u ime tvrtke Hotjar Ltd. Možete spriječiti prikupljanje ili prijenos osobnih podataka (osobito Vaše IP adrese) i korištenje takvih informacija deaktiviranjem JavaScripta na svojem pregledniku ili instaliranjem alata kao što je „NoScript“. Za više informacija o zaštiti podataka kada koristite Hotjar, molimo posjetite: https://www.hotjar.com/privacy.
 11. Iovation:
  naša internetska stranica koristi Iovation, servis koji pruža Iovation Inc., 111 SW 5th Avenue, Suite 3200, Portland, OR 97204, SAD (u daljnjem tekstu: Iovation Inc.). Iovation koristi „kolačiće“ koji se pohranjuju na Vašem računalu kako bi pomogli analizirati način na koji se korisnici kreću po našoj internetskoj stranici. Generirane informacije, poput IP adrese i aktivnosti korisnika, mogu se prenositi kompaniji Iovation Inc. i pohraniti na serveru. Iovation Inc. može također prenositi takve informacije ako su to zakonski obvezni učiniti ili kada takve informacije obrađuju treće strane u ime tvrtke Iovation Inc. Možete spriječiti prikupljanje ili prijenos osobnih podataka (osobito Vaše IP adrese) i korištenje takvih informacija deaktiviranjem JavaScripta na svojem pregledniku ili instaliranjem alata kao što je „NoScript“. Za više podataka o zaštiti podataka kada koristite Iovation, molimo posjetite: https://www.iovation.com/legal/privacy.
 12. Optimizely:
  naša internetska stranica koristi Optimizely, servis koji pruža Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, SAD (u daljnjem tekstu: Optimizely Inc.). Optimizely koristi „kolačiće“ koji se pohranjuju na Vašem računalu kako bi pomogli analizirati način na koji se korisnici kreću po našoj internetskoj stranici. Generirane informacije, poput IP adrese i aktivnosti korisnika, mogu se prenositi kompaniji Optimizely Inc. i pohraniti na serveru. Optimizely Inc. može također prenositi takve informacije ako su to zakonski obvezni učiniti ili kada takve informacije obrađuju treće strane u ime tvrtke Optimizely Inc. Možete spriječiti prikupljanje ili prijenos osobnih podataka (osobito Vaše IP adrese) i korištenje takvih informacija deaktiviranjem JavaScripta na svojem pregledniku ili instaliranjem alata kao što je „NoScript“. Za više informacija o zaštiti podataka kada koristite Optimizely, molimo posjetite: https://www.optimizely.com/privacy/. Mogućnost odustanka dostupna je na poveznici: https://www.optimizely.com/opt_out/.
 13. Salesforce Agent:
  naša internetska stranica koristi Salesforce Agent, servis koji pruža Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK (u daljnjem tekstu: Salesforce). Salesforce koristi „kolačiće“ koji se pohranjuju na Vašem računalu kako bi pomogli analizirati način na koji se korisnici kreću po našoj internetskoj stranici. Generirane informacije, poput IP adrese i aktivnosti korisnika, mogu se prenositi kompaniji Salesforce i pohraniti na serveru. Salesforce može također prenositi takve informacije ako su to zakonski obvezni učiniti ili kada takve informacije obrađuju treće strane u ime tvrtke Salesforce. Možete spriječiti prikupljanje ili prijenos osobnih podataka (osobito Vaše IP adrese) i korištenje takvih informacija deaktiviranjem JavaScripta na svojem pregledniku ili instaliranjem alata kao što je „NoScript“. Za više informacija o zaštiti podataka kada koristite Salesforce Agent, molimo posjetite: https://www.salesforce.com/company/privacy.
 14. StickyADS:
  naša internetska stranica koristi StickyADS, servis koji pruža StickyADS.tv, 747 3rd Avenue, New York, NY 10017, SAD (u daljnjem tekstu: StickyADS). StickyADS koristi „kolačiće“ koji se pohranjuju na Vašem računalu kako bi pomogli analizirati način na koji se korisnici kreću po našoj internetskoj stranici. Generirane informacije, poput IP adrese i aktivnosti korisnika, mogu se prenositi kompaniji StickyADS i pohraniti na serveru. StickyADS može također prenositi takve informacije ako su to zakonski obvezni učiniti ili kada takve informacije obrađuju treće strane u ime tvrtke StickyADS. Možete spriječiti prikupljanje ili prijenos osobnih podataka (osobito Vaše IP adrese) i korištenje takvih informacija deaktiviranjem JavaScripta na svojem pregledniku ili instaliranjem alata kao što je „NoScript“. Za više informacija o zaštiti podataka kada koristite StickyADS, molimo posjetite: http://www.stickyads.tv/privacy_policy/. Mogućnost odustanka dostupna je na poveznici: http://www.networkadvertising.org/choices/.
 15. Akamai / Akamai Cookie Sync:
  JavaScript kod iz tvrtke Akamai Technologies Inc., 8 Cambridge Center, 02142 Cambridge, MA, SAD (u daljnjem tekstu: Akamai) učitan je na našoj internetskoj stranici. Ako ste omogućili JavaScript u svojem pregledniku i niste instalirali JavaScript blokator, Vaš preglednik mogao bi preositi osobne informacije Akamaiu. Za više informacija o politici privatnosti Akamaia, molimo posjetite: http://www.akamai.de/html/policies/index.html. Kako biste u potpunosti spriječili izvršenje Akamai JavaScript koda, možete instalirati JavaScript blokator (npr. www.noscript.net ili www.ghostery.com).
 16. Bright Roll:
  JavaScript kod iz Yahooa!Inc., 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089, SAD (u daljnjem tekstu: Bright Roll) učitan je na našoj internetskoj stranici. Ako ste omogućili JavaScript u svojem pregledniku i niste instalirali JavaScript blokator, Vaš preglednik mogao bi prenositi osobne informacije Yahoo Ad Exchangeu. Za više informacija o politici privatnosti Yahoo Ad Exchangea, molimo posjetite: https://info.yahoo.com/privacy/us/biz/rightmedia/details.html. Kako biste u potpunosti spriječili izvršenje Yahoo Ad Exchange JavaScript koda, možete instalirati JavaScript blokator (npr. www.noscript.net ili www.ghostery.com).
 17. Connextra:
  JavaScript kod iz Betgenius Limited, 25a Soho Square, London, W1D 4FA, UK (u daljnjem tekstu: Connextra) učitan je na našoj internetskoj stranici. Ako ste omogućili JavaScript u svojem pregledniku i niste instalirali JavaScript blokator, Vaš preglednik mogao bi prenositi osobne informacije Connextrau. Za više informacija o politici privatnosti Connextrae, molimo posjetite: http://www.akamai.de/html/policies/index.html. Kako biste u potpunosti spriječili izvršenje Connextra JavaScript koda, možete instalirati JavaScript blokator (npr. www.noscript.net ili www.ghostery.com).
 18. DoubleClick:
  naša internetska stranica koristi DoubleClick, servis koji pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. DoubleClick koristi se za prikazivanje oglasa kada posjetite našu internetsku stranicu. DoubleClick koristi informacije (ali ne i osobne podatke poput Vašeg imena ili adrese e-pošte) povezane s Vašim posjetima ovoj i drugim internetskim stranicama kako bi se oglasi mogli pojavljivati na proizvodima i uslugama koji Vas zanimaju. Ako želite saznati više o ovim načinima ili želite znati koje su Vam mogućnosti dostupne kako biste spriječili da DoubleClick koristi ove informacije, kliknite ovdje: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.
 19. Google APIs:
  Google API-ovi koji pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (u daljnjem tekstu: Google) koriste se na našoj internetskoj stranici. To su programska sučelja koja pruža Google. Generirane informacije, poput IP adrese, mogu se prenositi Googleu. Možete spriječiti prikupljanje ili prijenos osobnih podataka (osobito Vaše IP adrese) i korištenje takvih informacija deaktiviranjem JavaScripta na svojem pregledniku ili instaliranjem alata kao što je „NoScript“.
 20. Googletagmanager.com:
  JavaScript kod iz tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljnjem tekstu: Google) učitan je na našoj internetskoj stranici. Ako ste omogućili JavaScript u svojem pregledniku i niste instalirali JavaScript blokator, Vaš preglednik mogao bi prenositi osobne informacije Googleu. Kako biste u potpunosti spriječili izvršenje Google JavaScript koda, možete instalirati JavaScript blokator (npr. www.noscript.net).

VIII​. Sigurnost podataka

Tehničke i organizacijske mjere koriste se za zaštitu Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa trećih strana, otkrivanja, mijenjanja, uništavanja ili gubitka tijekom njihovog prikupljanja, obrade i zadržavanja. Ipak, ovu razinu zaštite nije moguće proširiti na komunikaciju e-poštom i preporučujemo da sve povjerljive informacije šaljete redovnom poštom.

IX​. Kontakti za pitanja zaštite podataka

Za moguća pitanja povezana s privatnošću ili za više informacija o našim aktivnostima obrade podataka obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka:
Tipico Co. Ltd.
Portomaso Business Tower
4011 St. Julian's, Malta
E-pošta: dpo@tipico.com
Faks: +356 25 707 099

Verzija 16, Datum izdavanja: 28.02.2018,© Tipico Co. Ltd.

Posebne odredbe i uvjeti ponude tvrtke Tipico Casino

I​. Općenito

 1. Ove Posebne odredbe i uvjeti nadopunjuju opće odredbe i uvjete za korištenje ponude Casina i reguliraju način na koji koristite Casino i Live Casino koji omogućuje tvrtka Tipico Casino Ltd.
 2. Radom Tipico Casina i Live Casina upravlja tvrtka Tipico Casino Ltd., kompanija osnovana u skladu s malteškim zakonom. Tvrtka Tipico Casino Ltd. upisana je u registar kompanija 19. prosinca 2006. pod registracijskim brojem C 40324 i ima sjedište na adresi Portomaso Business Tower, St. Julian's, STJ 4011. Tvrtka Tipico Casino Ltd. licencirana je i regulirana od strane MGA. Tipico Casino Ltd. posjeduje licencu br. MGA/CL1/180/2004 izdanu 9. studenoga 2016.; br. MGA/CL1/1028/2014 izdanu 28. siječnja 2016.; MGA/CL1/1029/2014 izdanu 28. siječnja 2016.; i MGA/CL1/1030/2014 izdanu 28. siječnja 2016. (svaki 1. razred na 4 licence).
 3. Tipico Co. Ltd. i Tipico Casino Ltd. u svrhu ovih Posebnih odredaba i uvjeta zajednički se nazivaju „Tipico".
 4. Tipico pridržava pravo promjene ovih Posebnih odredaba i uvjeta. Klijent je odgovoran informirati se o trenutačno važećim odredbama. Tipico preporuča da klijent ispiše ove Posebne odredbe i uvjete kako bi se izbjegli nesporazumi i sporovi u kasnijoj fazi.

II​. Otvaranje računa / Račun

 1. Ponuda Casina dostupna na internetskoj stranici sadržava Casino igre i Live Casino igre, kojima upravlja tvrtka Tipico Casino Ltd.
 2. Za korištenje Casino ponude, klijent treba prenijeti sredstva iz glavnog novčanika u novčanik Casina ili Live Casina koristeći funkcionalnost kupnje žetona. Prijenos sredstava između glavnog novčanika i casino novčanika vrši se sigurnom vezom. Klijent također može prenijeti sredstva iz novčanika Casino ili Live Casino natrag u glavni novčanik budući da se podizanja na bankovni račun klijenta, kreditnu karticu ili drugi e-novčanik mogu zatražiti samo iz glavnog novčanika. Tipico Casino Limited također nudi Swipe-In Casino unutar mobilne ponude. Za više pojedinosti, vidi članak C.II.6.
 3. Casino Gaming softver tvrtki Tipico Casino Ltd. omogućuju tvrtke NetEnt Malta Limited (Net Ent), Microgaming Europe Limited (Microgaming) i NYX Interactive Malta Ltd. (NXY), kompanije organizirane u skladu s malteškim zakonima (pružatelj Casino igara). Tvrtka Tipico Casino Ltd. ovlaštena je koristiti Casino Gaming softver za rad Casino igara na internetskoj stranici pod Razredom 1 na 4 licence u svoje vlastito ime i za svoj vlastiti račun te primati, zadržavati i plaćati sredstva u svrhu transakcija i razgraničenja unutar Casina. Sve Casino igre omogućuju isključivo vlasnici licence Razreda 4. Casino igre koje pruža NYX omogućuju se i pružaju na ovoj platformi, a licencirane su od strane MGA pod brojem licence MGA/CL4/695/2010. Casino igre koje omogućuju Microgaming i NetEnt na NYX platformi licencirane su od strane MGA pod brojem licence MGA/CL4/344/2007, odnosno MGA/CL4/184/2004. Sav softver za Casino igre u Tipico Casinu omogućuje generator nasumičnog broja (RNG) kako bi se klijentima omogućilo pravično postupanje (RNG igre).
 4. Live Casino tvrtki Tipico Casino Ltd. omogućuje Evolution Gaming Malta Limited (Evolution Gaming), kompanija organizirana u skladu sa zakonima Malte (pružatelj Live-Casino igre). Tipico Casino ovlašten je ponuditi Live Casino na internetskoj stranici pod Razredom 1 na 4 licence u svoje vlastito ime i za svoj vlastiti račun te primati, zadržavati i plaćati sredstva u svrhu transakcija i razgraničenja u sklopu Live Casina.
 5. Live Casino omogućuje i njime upravlja Evolution Gaming na NXY platformi i licenciran je od strane MGA pod brojem licence MGA/CL4/664/2010. Live Casino kontrolira isključivo Evolution Gaming.
  1. Tvrtka Tipico Casino Ltd. koristi opciju razgovora tvrtke Evolution Gaming Live Casino na svakom stolu gdje klijenti mogu uzajamno komunicirati, a osoblje casina može odašiljati poruke prema stolovima. Značajku razgovora moguće je konfigurirati kao privatnu ili javnu korištenjem postavki grupe klijenata. Kod privatne postavke moguće je razgovarati samo s igračima tvrtke Tipico Casino Ltd. Kod javne postavke moguće je razgovarati s igračima bilo kojeg drugog nositelja licence (kompanije koje omogućuju Evolution Gaming Live Casino) koji sjedi za istim stolom.
  2. Tipico Casino Ltd. i Evolution Gaming omogućuju ovu funkcionalnost, ali ne preuzimaju nikakvu odgovornost za sadržaj koji je bilo koji klijent napisao tijekom bilo kojeg razgovora.
  3. Evolution Gaming vodi glavni popis blokiranih riječi za razgovor kako bi se spriječilo prikazivanje neprihvaćenih riječi u razgovoru bilo kojeg klijenta od bilo kojeg vlasnika licence.
  4. Svrha je razgovora da klijenti mogu međusobno komunicirati vezano uz igru. Razgovor se ne smije koristiti ni u koje druge svrhe.
 6. Swipe-In Casino omogućava i pruža tvrtka Tipico Casino Ltd. Tvrtka Tipico Casino Ltd. ovlaštena je za rad sa igrama Swipe-In Casino prema odobrenju Razreda 1.
  1. Odstupajući od članka C.II.2 klijent ne treba prenijeti bilo kakva sredstva u casino novčanik za korištenje Swipe-In Casina. Ulog će se odbiti od glavnog novčanika i postaviti u ponudu tvrtke Tipico Casino Ltd. Dobitci će biti isplaćeni u glavne novčanike klijenata.
  2. Ograničenja iz odjeljka A.VII Općih odredaba i uvjeta primjenjuju se na Swipe-In isključivo kada su utvrđena u odjeljcima Ograničenja sportskog klađenja i Ograničenja isplata. Ograničenja uloga/gubitaka utvrđena u Ograničenjima Online Casina i ograničenja sukladno članku C.II.11 (ograničenja vremena sesije casina) ne primjenjuju se na Swipe-In Casino.
  3. Ako postavite okladu na Swipe-In Casino i prekinete sesiju usred igre iz bilo kojeg razloga, osim u slučaju da se igra nastavi u sesiji u roku od 30 dana od zadnjeg datuma igre, tvrtka Tipico Casino Ltd. pridržava pravo, ali nema obvezu, poništiti sesiju igre i vratiti iznos oklade preostao u igri na račun klijenta.
 7. Tipico Casino Ltd. ne prihvaća i ne priznaje nikakve odgovornosti za transakcije unutar Casina ili Live Casina. C.II.14 ostaje nepodložan utjecajima.
 8. Tvrtka Tipico Casino Ltd. nije odgovorna za bilo kakav neispravan rad ili prekid igara. Ako igra ne radi ispravno ili je prekinuta, klijent će se obratiti Korisničkoj podršci. Tipico Casino Ltd. potom će se obratiti pružatelju Casino igara ili Live Casino igara i obavijestiti klijenta o odluci pružatelja Casino igara ili Live Casino igara. U bilo kojem slučaju neispravnog rada i pogrešaka, neće biti dobitaka, a oklade će biti poništene. C.II.14 ostaje nepodložan utjecajima.
 9. Softver Casino Gaming i Live Casino Gaming omogućuje tvrtka Tipico Casino Ltd. „u stanju u kojem jest”, bez ikakvih jamstava, uvjeta, obveza ili predstavki, eksplicitnih ili implicitnih, zakonskih ili druge vrste. Tipico Casino Ltd. ovime isključuje sve implicitne odredbe, uvjete, i jamstva (uključujući bilo kakav tržišni potencijal, zadovoljavajuću kvalitetu i prikladnost za bilo koju određenu svrhu). Klijent je isključivo odgovoran provjeriti i osigurati da se njegovi računalni uređaji i softver koriste u skladu sa softverskim zahtjevima Casina i Live Casina kako bi njegov softver radio na odgovarajući način. C.II.14 ostaje nepodložan utjecajima.
 10. Klijent može pronaći točna pravila igre u datotekama za pomoć koje se nalaze u svakoj igri.
 11. Pored točke A.VII Općih odredaba i uvjeta, klijent ima mogućnost postaviti vremenska ograničenja za sesije.
 12. Gubitak casino bonus novca ne smatra se gubitkom unutar značenja ograničenja gubitka kako je navedeno u točki A.VII.3 Općih odredaba i uvjeta.
 13. Propisi Casina i Live Casina mogu se promijeniti u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Odgovornost je klijenta informirati se o najnovijoj inačici.
 14. Minimalni povrat igraču (RTP) igara Tipico Casina koje se temelje na generatoru nasumičnog broja (RNG igre, kako je utvrđeno u točki C.II.3.) iznosi 92 % na godišnjem prosjeku. To znači da klijent ima pravo očekivati da generator nasumičnog broja (RNG) RNG igara tvrtke Tipico Casino Ltd. bude konfiguriran na način da se jamči minimalna isplata najmanje 92 % od ukupnog iznosa koji su uložili svi klijenti Tipico Casina za ovu konkretnu RNG igru tijekom svake kalendarske godine, te se tako u obliku dobitaka isplaćuje prosjek od najmanje 92 % od ukupnog iznosa koji su uložili svi klijenti Tipico Casina na ovu konkretnu RNG igru tijekom ove kalendarske godine.

III​. Zatvaranje računa

Klijent može sam sebe isključiti iz Casino igara na način da se obrati Korisničkoj podršci.

Inačica 16, Datum izdavanja: 28.02.2018, © Tipico Casino Ltd.

Listić za klađenje 
Glavni dobitnik: Saznajte novosti o najnovijim dobicima!
1 Dan
1 tjedan
1 mjesec
Dobitak
Ulog
1.
34.200 €
475 €
2.
16.896 €
2.000 €
3.
16.171 €
2.000 €
4.
8.579 €
500 €
5.
5.854 €
57 €
6.
5.825 €
50 €
7.
5.770 €
1.076 €
8.
5.751 €
19 €
1.
94.391 €
9.500 €
2.
82.398 €
5.559 €
3.
49.001 €
461 €
4.
34.200 €
475 €
5.
21.957 €
142 €
6.
18.831 €
95 €
7.
17.212 €
5 €
8.
16.935 €
285 €
1.
94.391 €
9.500 €
2.
82.398 €
5.559 €
3.
80.934 €
2 €
4.
66.689 €
475 €
5.
63.386 €
950 €
6.
57.940 €
9.500 €
7.
49.001 €
461 €
8.
36.731 €
4.750 €
Vaš listić se obrađuje
Predaja Live oklada traje nekoliko sekundi. Molimo pričekajte.
loading
Vaša prijava je istekla!
Prijava je automatski istekla zbog neaktivnosti.
Molimo pričekajte ...
Ovaj se postupak ne može prekinuti.
delayimage
v5.154.1b132 - w70