Opći uvjeti poslovanja

 
 
 
 

I. Općenito

 
 1. Tipico Sportsbook pod nadležnošcu je tvrtke Tipico Co. Ltd., osnovane u skladu s malteškim zakonom. Tvrtka Tipico Co. Ltd. ("Tipico") registrirana je 13.07.2004. pod registracijskim brojem C 34286 i ima sjedište u Poslovnom tornju Portomaso, St. Julian's, STJ 4011, Malta. Tvrtku Tipico Co. Ltd. licencira i regulira nadzorno tijelo Loto i igre Malta (MGA) te je stoga ovlaštena ponuditi i prihvatiti uloge na bilo koji medunarodni dogadaj s neizvjesnim ishodom. Licenca je izdana 1. ožujka 2005. pod brojem licence MGA/CL2/180/2004 te ju je MGA produžio 1. ožujka 2010.
 2. Tipico upravlja domenom www.tipico.at. Tipico može koristiti druge domene specificne za odredenu državu koje mogu biti dostupne samo iz odredenih podrucja.
 3. Sve oklade zaprimljene putem web-mjesta ili povezanog zastupnika upravljaju se, zadržavaju, prihvacaju, zaprimaju i obraduju iskljucivo na Malti. Tipico placa poreze na kladenje i druge poreze na Malti.
 4. Tipico i korisnik jedine su strane ukljucene u svaki ugovor o kladenju.
 5. Da bi izvršio okladu preko tvrtke Tipico korisnik mora prihvatiti ove Opce odredbe i uvjete.
 6. Tipico zadržava pravo na izmjenu Opcih odredbi i uvjeta. Odgovornost je korisnika da ostane informiran o trenutacno važecim odredbama. Tipico preporucuje korisnicima da ispišu Opce odredbe i uvjete da bi se izbjegli kasniji nesporazumi i sporovi.
 7. Moguce je da svi ili neki stanovnici odredenih država imaju zabranjen pristup web-mjestu. Namjera tvrtke Tipico nije da ljudi koji žive u zemljama gdje su ove aktivnosti zabranjene, poput Turske, Švicarske, Španjolske ili Grcke, koriste web-mjesto za kladenje ili u druge svrhe. Web-mjesto ne treba se smatrati ponudom, reklamom ili pozivom tvrtke Tipico na korištenje ili izvor oklada ili drugih usluga u djelokrugu gdje su te aktivnosti zabranjene.
 8. Odgovornost je korisnika da se informira o važecim zakonima u svom mjestu stanovanja.
 9. Kada koristi web-mjesto korisnik se mora pobrinuti da djeluje kao pojedinacni korisnik i/ili kada se kladi na web-mjestu da djeluje unutar zakona svog vlastitog djelokruga. Tvrtka Tipico nije odgovorna za korisnikovo kršenje lokalnih zakona.
 10. Tipico zadržava pravo:
  • odbiti prijave za racune bez navodenja razloga
  • odbiti pojedinacne oklade bez navodenja razloga
  • ograniciti ulog na pojedinacne oklade
  • ograniciti ulog pojedinacnih korisnika
 11. Tipico ne odgovara za pogreške u prijenosu kada su u pitanju podaci i rezultati kladenja. Tipico za svoje usluge angažira trece strane koje takoder oslobadaju Tipico bilo koje odgovornosti. Stoga apsolutno nema nikakvih zahtjeva za naknadu zbog pogrešaka u prijenosu, kašnjenja ili zlouporabe ili manipulacije podacima tijekom prijenosa putem interneta ili drugih pogrešaka koje se dogode tijekom prijenosa podataka ili rezultata.
 12. Korisnik nema pravo na prijenos ili zalog potraživanja protiv tvrtke Tipico s razlogom ili bez njega.
 13. Tipico se može odreci prava iz Odredbi i uvjeta u pojedinacnim slucajevima. Korisnik ubuduce nema pravo na odricanje prava.
 14. Ako je jedna od odredbi ovih Opcih odredbi i uvjeta nevažeca, u potpunosti ili djelomicno, ugovor o kladenju ostaje nepromijenjen. Ako su pojedinacne odredbe nevažece , sadržaj ugovora o kladenju koji zamjenjuje odredenu odredbu pridržavat ce se zakonskih propisa koji su najbliži nevažecoj odredbi. Vrijedi malteški zakon.
 15. U slucaju spora izmedu njemacki inacice Odredbi i uvjeta i inacica na drugim jezicima, prevladat ce njemacki inacica.
 
 
 

II. Otvaranje računa / Račun

 
 1. Opcenito
  Otvaranjem racuna korisnik izjavljuje da:
  1. ima 18 godina ili više,
  2. nije ogranicen/a u pogledu poslovnih aktivnosti,
  3. nije pod zakonskim nadzorom,
  4. ne koristi novcana sredstva stecena kriminalnim radnjama,
  5. otvara racun za osobnu upotrebu i nema poslovne nakane,
  6. svjestan/sna je trenutacnih Odredbi i uvjeta Tipica te ih izricito prihvaca.
 2. Korisnik je dužan dostaviti tocne podatke tijekom registracije, ukljucujuci kucnu adresu i adresu e-pošte. Korisnik pristaje pravovremeno ažurirati navedene podatke ako dode do bilo kakvih promjena njegovih/njezinih osobnih podataka.
 3. Otvaranjem racuna na web-mjestu korisnik ima pravo koristiti ponudu Sportsbooka.
 4. Lozinka se ne smije sastojati od manje od 8 znakova da bi bila u skladu s našim sigurnosnim pravilima. Može sadržavati velika i mala slova, posebne znakove i brojke, ali ne i prijeglase. Lozinka ne smije biti slicna drugim korisnickim podacima, npr. ime ili grad.
 5. Ako se racun otvori i koristi protivno uvjetima navedenima u II.1 odjeljku, Tipico ili pravna institucija Malte imaju pravo konfiscirati sredstva koja se nalaze na tom racunu.
 6. Tipico se prema svim racunima odnosi u najstrožem povjerenju. Obvezu za otkrivanjem mogu potaknuti malteške vlasti, npr. MGA ili Jedinica za analizu financijske inteligencije (Financial Intelligence Analysis Unit - FIAU).
 7. Sva pitanja u vezi racuna korisnik može postaviti putem obrasca za kontakt koji se nalazi na web-mjestu.
 8. Valuta racuna je euro.
 9. Korisnik ne može prenijeti/prodati racun drugom korisniku ili steci racun drugog korisnika. Korisnik takoder ne može prenijeti sredstva s jednog racuna na drugi.
 10. Svaki korisnik može izraditi i koristiti samo jedan racun.
 11. Korisnik odmah treba prijaviti svaki iznos koji je pogrešno uplacen na njegov racun. Svi dobitci koji su rezultat pogreške su ništavni i nevažeci, bez obzira na to kako je do toga došlo.
 12. Korisnicima koji ispunjavaju odredene kriterije bit ce isplacen bonus prema nahodenju tvrtke Tipico. Primjenjuju se kriteriji koji vrijede u trenutku zaprimanja oklade. Korisnik može pronaci spomenute kriterije u objavama u kladionicama, na web-mjestu ili ce ih primiti putem e-pošte. Dodijeljeni bonus automatski ce biti doznacen na racun korisnika.
 13. Korisnik može otkazati pretplatu na novinske brošure/promocije preko Sportsbooka tako da ukloni oznaku na okviru ispred odredene novinske brošure u odjeljku “Osobni podaci”.
 14. Tipico nudi dvije vrste racuna:
  1. Internetski racun
   Korisnik mora otvoriti racun na web-mjestu da bi dobio pristup ponudenim uslugama tvrtke Tipico
   1. Korisnik je odgovoran za tajnost svog korisnickog imena i lozinke. Tipico ne preuzima odgovornost za oklade trece strane koja je dobila pristup ovim podacima.
   2. Polozi na racun i isplate s racuna mogu se izvršiti razlicitim metodama placanja, npr. kreditnim karticama, bankovnim prijenosima i e-novcanicima. Gotovinske transakcije nisu dopuštene. Obrada bankovnih prijenosa obicno traje 2-4 radna dana.
   3. Sve platne transakcije vrše se putem sigurne veze da se izbjegne neovlašteni pristup trecih osoba na najbolji moguci nacin.
   4. Tipico zadržava pravo na odredivanje minimalnog ili maksimalnog iznosa za pologe, ovisno o odabranoj metodi placanja. Moguca ogranicenja i naknade za polog mogu se vidjeti u odjeljku "mogucnosti placanja" i "mogucnosti pologa" na web-mjestu te ce biti izricito navedene tijekom procesa placanja. Za bankovne pologe manje od 25 eura Tipico ima pravo odbiti bankovne naknade od položenog iznosa i naplatiti dodatne naknade za obradu.
   5. Tipico zadržava pravo na dodavanje, ogranicavanje ili obustavljanje postojecih metoda placanja.
   6. Povratne naplate, naknade za otkazivanje, stornirane objave i slicni troškovi nastali zbog nepravilnih uplata odbijaju se od korisnikova racuna.
   7. Ako kupac odluci koristiti elektronicku uplatu on/ona ne ukljucuje opoziv ili slicne radnje kada se narudžba izvrši ispravno. U protivnom se primjenjuju medunarodno priznate odredbe i zakoni za elektronicke platne transakcije.
   8. Tipico nije financijska institucija pa se stoga ne placaju kamate na sredstva koja se nalaze na racunu korisnika, bez obzira na iznos.
   9. Tipico je zakonski obvezan provjeriti identitet korisnika ako povlacenje sredstava ili transakcije korisnika dosegnu ukupnu kolicinu od 2000 eura ili više. Tipico takoder zadržava pravo na pregled korisnikova identiteta ako se radi o transakcijama nižih iznosa ili u slucaju sumnjivih transakcija.
  2. Korisnicka kartica Tipico
   1. Korisnik se može prijaviti za korisnicku karticu u bilo kojoj kladionici. Ne postoji pravni zahtjev za izdavanje korisnicke kartice. Tipico i kladionice mogu odbiti izdavanje korisnicke kartice bez navodenja razloga.
   2. Kladionica koja izdaje karticu iskljucivo je odgovorna za saldo na korisnickoj kartici. Polozi i isplate mogu se vršiti samo tamo.
   3. Korisnicka kartica registrirana je na vlasnika i nije prenosiva. Da bi se kontrolirala ili izbjegla zlouporaba kartice osoblje kladionice mora pozitivno identificirati korisnika kada pokaže korisnicku karticu.
   4. Tipico ne preuzima odgovornost za:
    1. saldo na korisnickoj kartici;
    2. zlouporabu korisnicke kartice Ako je korisnicka kartica zloupotrebljena, Tipico zadržava pravo kaznenog progona;
    3. odigrane oklade trece strane putem korisnicke kartice
    4. šteta koju je korisnik pretrpio upotrebom korisnicke kartice
   5. Korisnicka kartica mora se pohraniti s posebnom pažnjom da bi se izbjegao gubitak kartice ili zlouporaba. Gubitak kartice mora se odmah prijaviti u kladionicu koja ce se pobrinuti da Tipico blokira korisnicku karticu. U slucaju krade korisnik se može prijaviti za novu karticu predocenjem odgovarajucih identifikacijskih isprava, ali saldo se ne može prebaciti na novu karticu. Tipico zadržava pravo na naplatu odgovarajucih naknada za rashode i troškove.
   6. Korisnik je odgovoran za tajnost svoje lozinke.
   7. Korisnik treba redovito provjeravati svoj saldo/povijest kladenja na korisnickoj kartici. U tu svrhu dostupan je terminal za informacije u kladionici. Ako se otkriju nepravilnosti korisnik mora odmah obavijestiti clana osoblja kladionice koja je izdala korisnicku karticu.
   8. Ako bilo koja strana (korisnik, Tipico ili kladionica) odluci raskinuti odnos, korisnicka kartica bit ce blokirana te može biti i oduzeta. Isplata preostalog salda na korisnickoj kartici može se zatražiti u kladionici koja je izdala korisnicku karticu. U slucaju da je dodijeljen bonus, a još nisu bili ispunjeni uvjeti za bonus, Tipico ima pravo zadržati odgovarajuci saldo.
   9. Tipico zadržava pravo na izmjenu ili dopunu modela usluga korisnicke kartice s drugom uslugom ili pravo na prekid u bilo kojem trenutku. Tipico ce pravodobno poslati obavijest i zaštiti interese korisnika. Obavijest ce biti postavljena u kladionicama i na web-mjestu. U važnim situacijama (npr. promjene u zakonodavstvu) usluga ili dijelovi usluge mogu se obustaviti, izmijeniti i/ili promijeniti bez prethodne obavijesti.
   10. Glavni ured kladionice u kojoj je izdana kartica pravno je mjesto za sve sporove u vezi korištenja korisnicke kartice.
 
 
 

III. Zatvaranje računa

 
 1. Korisnik može zatvoriti svoj racun u bilo kojem trenutku. Ova se funkcija nalazi u odjeljku "Osobni podaci".
 2. Ako su razlozi za zatvaranje racuna povezani s Odgovornim kladenjem ili problemima s ovisnošcu o kockanju, korisnik može sam sebe iskljuciti privremeno ili trajno. Ova opcija za zatvaranje racuna nalazi se u odjeljku "Osobni podaci" ili se može zatražiti preko službe za korisnike. Tipico zadržava pravo na iskljucivanje korisnika ako je korisnik izjavio da ima problem s ovisnošcu o kockanju ili ako Tipico opravdano vjeruje da je to slucaj.
 3. U slucaju trajne deaktivacije racuna zbog prevencije kompulzivnog kockanja, racun za kladenje može ponovno otvoriti jedino Tipico i to sukladno s Pravilima igara na daljinu najranije sedam dana kasnije.
 4. Ako se korisnik ne prijavi svoj racun 12 mjeseci ili više, Tipico mora prijaviti takve racune nadzornom tijelu MGA, sukladno Pravilima igara na daljinu. Ako korisnik ostane neaktivan unatoc pisanom podsjetniku, Tipico mora prenijeti sav preostali saldo nadzornom tijelu MGA.
 5. Tipico zadržava pravo, prema vlastitom nahodenju, poništiti sve oklade/dobitke i konfiscirati saldo, ukljucujuci bonuse i drugi promotivni saldo na racunu korisnika, raskinuti ugovor i/ili obustaviti pružanje usluga/deaktivirati racun ako Tipico ima opravdane razloge za sumnju ili utvrdi bilo što od navedenog:
  1. korisnik ima više od jednog aktivnog racuna preko tvrtke Tipico (upotreba korisnicke kartice Tipico ne smatra se dodatnim racunom u pogledu ovih stavki);
  2. ime korisnika ne podudara se s imenom na kreditnoj ili debitnoj kartici ili drugim platnim racunima koji se koriste za kupnju i pologe putem tvrtke Tipico;
  3. korisnik sudjeluje u promociji tvrtke Tipico i odustane prije ispunjavanja uvjeta te promocije;
  4. korisnik daje netocne ili obmanjujuce podatke pri registraciji;
  5. korisnik je propustio ili zanemario dostaviti tražene identifikacijske isprave;
  6. korisnik nije punoljetan;~
  7. korisnik pristupa i sudjeluje u uslugama iz podrucja gdje je sudjelovanje u uslugama zabranjeno.
  8. korisnik polaže novac koji potjece iz kriminalnih ili drugih nezakonitih ili neodobrenih aktivnosti;
  9. korisnik je oštetio ili pokušao oštetiti nekoga ili je tvrtka Tipico utvrdila da je koristio umjetnu inteligenciju ili drugi sustav (ukljucujuci strojeve, racunala, softvere ili druge automatske sustave) izradene za onesposobljavanje sustava ili se utvrdilo da je korisnik u dosluhu ili pokušaju dosluha s drugim igracima s namjerom da oštete Tipico (ili druge igrace, ka što može biti slucaj);
  10. korisnik je dopustio (namjerno ili nenamjerno) nekom drugom da koristi njegov racun;
  11. korisnik se ne pridržava Opcih odredbi i uvjeta;
  12. Tipico mora znati ako je korisnik igrao na bilo kojem drugom mjestu za internetske igre u bilo kojim okolnostima navedenima u klauzuli III.3.a) do k) navedenima iznad;
  13. korisnik koristi neprikladan jezik u komunikaciji putem e-pošte , razgovora ili telefona.
 
 
 

IV. Ograničenja

 
 1. Opće ograničenje dobitaka/povlačenja sredstava za sportske oklade iznosi 100 000 eura po korisniku i tjednu.
 2. Primjenjuje se ograničenje na dobitke od 100 000 eura po okladi.
 3. Korisnik može postaviti samonametnuto ograničenje da bi kontrolirao svoje kladioničko ponašanje. Navedena ograničenja za pologe, uloge i gubitke, mogu se postaviti na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi. Ove opcije nalaze se u odjeljku "Osobni podaci". U protivnom Tipico može postaviti navedena ograničenja na zahtjev korisnika. Tipico zadržava pravo na nametanje ograničenja za određene račune, ako to smatraju potrebnim za odgovorne aspekte kockanja. Tipico će o tome obavijestiti korisnike. Smanjenje ograničenja postat će odmah aktivno; povećanje ograničenja postat će aktivno te nakon sedam dana sukladno Pravilima igara na daljinu.
 
 
 

V. Dobitci i utvrđivanje dobitaka

 
 1. Dobitci na oklade s fiksnim koeficijentima izračunavaju se množenjem koeficijenata okladom.
 2. Dobitci se automatski pripisuju na račun za klađenje. U pojedinačnim slučajevima pripisivanje dobitaka može biti odgođeno do objave službenog rezultata. To se odnosi i na račun korisničke kartice.
 3. Isplata dobitaka može biti odgođena do 30 dana.
 4. Ako je ishod siguran sve oklade će biti razriješene i vrednovane. Tipico prihvaća samo rezultate koji nastaju tijekom događaja. Sve promjene do kojih dođe nakon toga nemaju utjecaja na vrednovanje događaja za klađenje. Oklade koje su već razriješene u vrijeme prekida (oklade uživo, oklade na poluvrijeme, oklade na razdoblje utakmice, oklade više/manje, oklade na prvi gol, itd.) vrednuju se bez obzira na vrijeme prekida ili nastavka igre. Ako je događaj otkazan za vrijeme produžetaka ili izvođenja jedanaesteraca, vrijedi rezultat nakon predviđenih 90 minuta igre (uključujući sudačku nadoknadu ili vrijeme obustave).
 5. Ako se otkazani, prekinuti ili povučeni sportski događaj ponovno pokrene ili nastavi do kraj sljedećeg dana, po lokalnom vremenu, ulog će vrijediti za ponovno pokrenut/nastavljen događaj za klađenje. Oklada i dalje vrijedi ako se događaj ponovno odigra/nastavi ili odigra na neutralnom mjestu održavanja. Ako se utakmica ne odigra ponovno/nastavi, oklada će biti nevažeća. To se ne odnosi na tržišta kladionica koja se prethodno nude kao oklade uživo i već su vrednovana (primjerice, osvajanje seta, pobjeda, oklade više/manje).
 6. Ako je oklada proglašena "nevažećom" (npr. otkazivanje utakmice), oklada će se vrednovati koeficijentom 1.0 za "pobjedu". Za pojedinačne oklade to znači da će korisnik primiti iznos u vrijednosti svog uloga. Na kombinacijskim okladama koeficijenti su prilagođeni i kombinacijska oklada je dobivena kada su dobivene sve ostale oklade koje sadrži.
  Moguće naknade, primjerice na pojedinačne oklade, ne refundiraju se.
 7. Utakmice unutar lige ili natjecanja kao što je Prvenstvo koje završi sudac prije završetka predviđenog vremena za igru vrednovat će se prema posljednjem rezultatu u to vrijeme, ako sudac proglasi utakmicu važećom posljednjim zviždukom i utakmica se doda na službene tablice te se ne igra ponovno niti se nastavlja kasnije.
 8. Tipico ne preuzima odgovornost za pogreške unosa, prijenosa i/ili vrednovanja. Ako se dogode očite pogreške pri unosu koeficijenata za klađenje i/ili pri vrednovanju rezultata klađenja (npr. pogreške u pisanju, pogrešni parovi utakmica, očite zabune u vezi koeficijenata, netočni hendikepi, očito pogrešan broj golova za oklade više/manje)– također i nakon događaja – ili ako se oklade u pitanju proglase nevažećima, Tipico zadržava pravo na retrospektivne ispravke.
 9. Tipico također ne daje nikakvo jamstvo da su dostupne usluge za informacije točne, potpune ili aktualne, npr. popisi koeficijenata ili Livescore. Samo onaj iznos koji je potvrdio i prikazao Tipico smatra se okladom.
 10. U posebnim okolnostima Tipico nudi takozvanu "otkupninu" za određene kladioničke listiće. Korisnik nema pravo kladionički listić ponovno prodati Tipicu.
 11. Strogo je zabranjen bilo koji pokušaj dosluha ili pokušaja sudjelovanja u dosluhu, izravno ili neizravno, u tijeku bilo kakve aktivnosti klađenja. Isto tako, upotreba bilo kakvih pomagala kao što su skripte, roboti ili pauci strogo je zabranjena.
 12. Sve transakcije provjeravaju se za sprečavanje pranja novca. Tvrtka Tipico zadržava pravo da prijavi korisnika sa sumnjivom aktivnošću na njegovom/njezinom računu vlastima te zamrzne sredstva. Tipico također zadržava pravo na zatvaranje računa u pitanju i konfiskaciju sredstava.
 13. Ako postoji sumnja na manipulaciju klađenjem i utrkom, Tipico zadržava pravo na blokadu isplate za utrku ili sportski događaj u pitanju dok sportski sud ili arbitraža ili obični sud ne odluče da nije došlo do manipulacije klađenjem ili utrkom. Bez sudskog razjašnjenja vratit će se samo ulog.
 
 
 

VI. Podizanje s računa

 
 1. Za internetske račune
  1. Korisnik može zatražiti povlačenje postojećeg sada svog računa, uključujući dobitke klađenja ili njihov dio u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da su sva nadolazeća plaćanja potvrđena i da je sav položen iznos iskorišten bar jednom za igranje oklada. Odgovarajući uvjeti za bonus moraju biti ispunjeni. Korisnik informira Tipico o zahtjevu za povlačenje sredstava putem Službe za korisnike.
  2. Minimalna isplata po bankovnom prijenosu je 25 eura. Manji iznosi mogu biti isplaćeni isključivo putem drugih metoda plaćanja u skladu s europskim odredbama za sprečavanje pranja novca.
  3. Povučena sredstva unose se na isti račun i istom metodom plaćanja koja se koristi pri polaganju (takozvano pravilo zatvorene petlje). Tipico zadržava pravo na odbijanje povlačenja sredstava ako je metoda uplate drukčija od tražene metode isplate. Ako metoda uplate pologa nema opciju unosa, isplata se može doznačiti na bankovni račun koji imenuje korisnik koji je vlasnik računa.
  4. U slučaju sumnje, Tipico zadržava pravo na obradu povlačenja sredstava smo ako dobije uvid u važeću putnu ispravu ili odgovarajuću identifikacijsku ispravu. Ako se traži isplata, Tipico zadržava pravo na odgodu povlačenja dok se ne provjere pojedinosti plaćanja.
  5. Prigovori na povlačenje sredstava moraju biti primljeni u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za isplatu.
  6. Kupac može zatražiti tri povlačenja sredstava tjedno (ponedjeljak - nedjelja) besplatno. Za svako dodatno povlačenje tijekom tjedna Tipico će uračunati naknadu od 5 eura.
  7. Tipico zadržava pravo na odbijanje korisnikova zahtjeva z povlačenje sredstava putem određene metode plaćanja i zahtijevanje prijenosa na korisnikov bankovni račun bez navođenja razloga.
 2. Za korisničke kartice
  1. Svi dobitci oklada odigranih putem korisničke kartice automatski će se prenijeti na nju. Ispisi pohranjenih oklada samo su informacije korisniku i ne predstavljaju zahtjev za povlačenje. Povlačenje sredstava s kreditnog salda pohranjenog na korisničkoj kartici moguće je u kladionici koja je izdala karticu uz potpisivanje potvrde o povlačenju ili u bilo kojoj drugoj ovlaštenoj agenciji. Radi kontrole i izbjegavanja zlouporabe potreban je pokazati identifikacijsku ispravu.
  2. Kreditni saldo daje isključivo kladionica koja je izdala korisničku karticu. Tipico nema nikakva prava na povučena sredstva.
 
 
 

VII. Postavljanje oklade i Cashout

 
 1. Svaki put kada korisnik postavi okladu on/ona priznaje valjanost i prihvaćanje važeće inačice postojećih Općih odredbi i uvjeta.
 2. Minimalni ulog po okladi je: 1,00 euro Za sisteme i višestruke oklade minimalni ulog po kombinaciji je: 0,25 eura
 3. Oklada se prihvaća jedino kada račun korisnika ima dovoljno sredstava. Ako je oklada prihvaćena unatoč nedovoljnim sredstvima, primjerice zbog tehničke pogreške, oklada će biti proglašena nevažećom. Tvrtka Tipico nije odgovorna za oštećenja.
 4. Oklade se mogu postaviti na internetu putem web-mjesta ili putem aplikacija za mobitel/tablet.
 5. Korisnik je obavezan provjeriti jesu li detalji oklade ispravni. U određenim okolnostima Tipico nudi mogućnost za otkazivanje određenih kladioničkih listića. Korisnik nema pravo otkazati svoj kladionički listić. Otkazivanje se jedino može zatražiti pod "moje oklade". Općenito, oklade uživo ne mogu se otkazati.
 6. Oklada se smatra prihvaćenom kada korisnik primi potvrdu o okladi i oklada je prikazana na računu korisnika pod "Moje oklade".
 7. Oklada je nevažeća ako su datum i vrijeme postavljanja oklade ili potrebni osobni podaci korisnika izostavljeni zbog pogrešaka prijenosa. Ulog će biti refundiran.
 8. Oklade prihvaćene nakon početka klađenja proglašavaju se nevažećima. To se ne odnosi na oklade uživo.
 9. Tipico određuje fiksno vrijeme do kada se prihvaćaju oklade.
 10. Mjerodavni su samo zapisi koje ima Tipico u odnosu na sadržaje svih oklada. Tvrtka Tipico obavezna je prikazati te zapise na zahtjev. Prilagodbe se mogu učiniti jedino za račun za klađenje da bi se ispravila očita pogreška ili očita pogreška u pisanju ili izračunu.
 11. Tipico zadržava pravo odbiti prihvaćanje dvosmislenih oklada i proglasiti ih nevažećima.
 12. Korisnici moraju postaviti svoje oklade kao pojedinačne osobe. Ako jedan ili više korisnika pokuša postaviti jednu okladu više puta, njihove oklade mogu se poništiti. Navedeno pravilo može se primijeniti na već vrednovane oklade ako Tipico posumnja da je nekoliko korisnika osnovalo sindikat za klađenje ili su jedan ili više korisnika postavili navedene oklade u više navrata. U ovom slučaju Tipico zadržava pravo na konfiskaciju sredstava koja se nalaze na računu.
 13. Ne dovodeći u pitanje propis II 1 e) Tipico može dopustiti komercijalne oklade u slučaju prethodnog odobrenja / suglasnosti.
 14. Ne prihvaćaju se oklade koje su postavljene u korist ili na račun kladionica.
 15. Nisu dopuštene oklade na sportske događaje u kojima sudjeluje korisnik (npr. sudjeluje kao sportaš, vlasnik, upravitelj ili službenik udruge koja sudjeluje). Tipico zadržava pravo otkazivanja navedenih oklada čak i nakon završetka događaja.
 16. Ako postanu dostupne nove ili dodatne informacije koje utječu na ishod klađenja, Tipico će ponovno odrediti rok za prihvaćanje oklada ili će se već postavljene oklade proglasiti nevažećima.
 17. Korisnik može vidjeti svoju povijest klađenja za posljednjih 90 dana pod "Izvod računa". Može odabrati prikaz samo određenih razdoblja i ispisati svoju povijest u obliku izjave o računu za klađenje u bilo kojem trenutku.
 18. Cashout - odredbe i uvjeti
  1. Tipico nudi funkcionalnost Cashout za odabrane događaje i vrste oklada, prije utakmice i uživo, za pojedinačne i kombinirane (kombi) oklade.
  2. Kad god je dostupan Cashout, klijent će imati mogućnost zatražiti trenutačno zaključivanje oklade i prije nego što je utvrđen stvarni rezultat. Zahtjev ovisi o prihvaćanju od strane sustava.
  3. Cashout možda neće biti dostupan ili zahtjev možda neće biti odobren u slučaju promjene koeficijenta i/ili zatvaranja vrste oklade. Na prihvaćanje zahtjeva primjenjuje se vremenski odmak.
  4. Ponuđeni iznos Cashouta izračunava se na temelju trenutačnih koeficijenata te je on podložan promjeni. Iznos prikazan u bilo koje vrijeme predstavlja iznos koji će biti vraćen vlasniku računa nakon prihvaćanja zahtjeva. Ako se između zahtjeva i prihvaćanja od strane sustava cijena promjeni, od klijenta će se zatražiti da potvrdi novoprikazanu vrijednost.
  5. U slučaju da je Cashout dostupan za događaj ili vrstu oklade, isto će biti jasno naznačeno uz gumb dostupan na kraju svake oklade. Gumb prikazuje vrijednost oklade u određenom trenutku.
  6. Bilo kakav bonus na potencijalne dobitke kombi oklade uslijed kombi bonusa neće se primjenjivati ako se Cashout koristio za potpuno zatvaranje/zaključenje oklade.
  7. Oklade zaključene s pomoću potpunog Cashouta neće se računati kao limiti ni za kakve aktivne bonuse.
  8. Cashout opcija nije na raspolaganju kod "besplatnih oklada".
  9. Tipico pridržava pravo obustaviti, ukloniti ili promijeniti funkcionalnost Cashout u bilo koje vrijeme. Dostupnost Cashouta za određenu vrstu oklade ili događaj isključiva je odluka tvrtke Tipico.
  10. Tipico pridržava pravo prihvatiti ili odbiti svaki eventualni zahtjev za klađenje za svaku vrstu oklade, događaj, natjecanje itd. koje može biti uključeno u funkcionalnost Cashout.
  11. Tipico također pridržava pravo proglasiti nevažećim Cashout ako je on bio prihvaćen u slučaju da je rezultat ili događaj, vrsta oklade ili oklada već bila poznata, i/ili ga poništiti ako je vrsta oklade ili događaj pogrešno zaključen.
  12. Tipico nije odgovoran u slučaju da Cashout nije dostupan zbog tehničkih ili drugih razloga. U takvom će slučaju oklade biti zaključene prema stvarnom rezultatu.
 
 
 

VIII. Posebni uvjeti za poslovanje kladionica

 
 1. Zastupnik ne može predstavljati Tipico. Zastupnik ne može izvršiti izjavu o namjeri za i protiv tvrtke Tipico ili je prihvatiti. Konkretno, zastupnik ne smije mijenjati koeficijente u ime tvrtke Tipico. Zastupnik je predstavnik korisnika. Također je i njegov/njezin ovlašteni primatelj izjava o namjeri, kao i plaćanja povezanih s postavljanjem oklada.
 2. Posljednja inačica svih trenutačni popisa koeficijenata prikazana je na web-mjestu (www.tipico.com/pdf). Dostupni su u kladionicama.
 3. Tipico zadržava pravo na naplatu naknade na oklade bez navođenja razloga; ovim putem Tipico određuje visinu naknade. Naknade variraju ovisno o različitim okladama. Ako se obračunavaju naknade u kladionicama i na kladioničkom listiću bit će obavijest.
 4. Nekoliko ljudi može zajedno postavljati oklade. Za sindikate za klađenje, onaj član koji postavi okladu postaje ugovorni partner tvrtke Tipico. U slučaju sumnje traži se dokaz identiteta.
 5. Dobitci se isplaćuju kod vraćanja originalnog kladioničkog listića.
 6. Ulozi
  1. Oklada je prihvaćena kada se unese u sustav tvrtke Tipico i pošalje se potvrda oklade.
  2. Korisnik mora potvrditi detalje svoje oklade prije predaje oklade. Kasniji prigovori neće se razmatrati. Oklada je nevažeća ako su datum i vrijeme postavljanja oklade izostavljeni zbog pogrešaka prijenosa. Ulog će biti refundiran.
  3. Minimalni ulog po okladi je: 2,00 eura. Za kombinacije oklada osnovni minimalni ulog po kombinaciji je: 0,25 eura. Tipico zadržava pravo na dogovor različitih iznosa s pojedinačnim kladionicama Tipico. U ovom slučaju promijenjena odluka prikazat će se na obavijesti.
  4. Promjene ili bilo kakve druge manipulacije originalnim kladioničkim listićima/listićima za potvrdu (korisnička kartica) isključuju korisnikovo pravo na dobitak. Ulog se ne refundira.
 7. Ne prihvaćaju se oklade koje su postavljene u korist ili na račun zastupnika kladionica i njihovih zaposlenika.
 8. Prema pravilu IV.1, ograničenja na dobitke se mogu razlikovati ovisno o kladionicama. Korisnik/ca je u mogućnosti zatražiti te informacije u svojoj kladionici.
 9. Za sporove koji nastanu oko oklade, rezultata oklade ili izračuna dobitaka, korisnik može podnijeti tužbu u odgovornoj lokalnoj industrijskoj i gospodarskoj komori koja se nalazi u glavnom uredu zastupnika. Potom će biti imenovan stručnjak koji će saslušati obje strane i odlučiti o slučaju. Odluka stručnjaka obvezujuća je za obje strane, pod uvjetom da nije očito pogrešna. Troškove stručnjaka podmiruje strana koja je izgubila.
 
 
 

IX. Opća pravila klađenja

 
 1. Posebna pravila klađenja primjenjuju se na određene vrste sporta i tržišta klađenja. Korisnici moraju na početku uzeti u obzir navedena posebna pravila klađenja jer imaju prednost nad Općim pravilima klađenja.
 2. Pored općih i posebnih pravila klađenja neka tržišta imaju specifična pravila koja se mogu pronaći uz njih. Na to ukazuje simbol za informacije koji iskače kada se kursorom miša prijeđe preko određenog tržišta.
 3. Sportske oklade mogu se postaviti kao pojedinačne, kombinacijske (akumulirane oklade) ili sistemske oklade. Pojedinačne oklade možda nisu dopuštene za sve vrste sportova ili događaja. Detaljniji podaci o tome mogu se preuzeti s trenutačnih popisa procjena (npr. min. 3 igre).
 4. rezultat nakon uobičajenog vremena za igru vrijedi za sve sportove. Moguće vrijeme produžetaka ili izvođenje jedanaesteraca ne utječe na vrednovanje dobitaka. Iznimke se objavljuju na tržištima klađenja ili u posebnim sportskim odlukama.
 5. Ako strana na koju se postavila oklada iz bilo kojeg razloga ne započne igru, ali sam se događaj nastavi, oklada je izgubljena. To se odnosi na sve sportske oklade. Međutim, ako se čitav sportski događaj namijenjen klađenju ne održi, oklade će biti proglašene nevažećima.
 6. Da bi vrsta oklade "strijelac" bila važeća igrač na kojeg je postavljena oklada mora sudjelovati u igri na početku događaja; u protivnom će oklada biti nevažeća. Naknadne zamjene ne uzimaju se u obzir u ovom kontekstu. Izuzetak od ovog pravila je: Oklade postavljene na tržište "1. strijelac" ostaju važeće čak i ako igrač nije započeo igru ili ne sudjeluje u utakmici.
 7. Izjednačenje: Ako su dvoje ili više sudionika u sportskom događaju proglašeni pobjednicima, koeficijenti klađenja podijelitće se u skladu s time.
 8. Dugoročne oklade
  1. Dugoročne oklade obično se nude uoči velikog događaja (natjecanja). Primjerice, oklada se može ponuditi u obliku pitanja:
   1. Koja će nogometna ekipa osvojiti svjetsko prvenstvo?
   2. Tko će osvojiti teniski turnir Wimbledon?
   3. Koja će ekipa ispasti iz njemačke Bundeslige?
  2. Dugoročne oklade nude se bez obzira na to jesu li svi navedeni sudionici ili hoće li sudjelovati. Svi ulozi za dugoročne oklade gube se ako sudionik ili ekipa na koje je oklada postavljena ne sudjeluju ili odustanu.
  3. Stvarni rezultat temelji se na posljednjoj igri/događaju (npr. završna utakmica ili zadnji dan igre) u ponoć (lokalno vrijeme događaja). Promjene rezultata nakon tog trenutka – bez obzira na razlog – nemaju utjecaj na vrednovanje događaja za klađenje.
  4. Ako dvoje ili više sudionika dijele određenu završnu poziciju, ocjene/koeficijenti se dijele brojem sudionika koji dijele poziciju.
 9. Oklade uživo
  1. Oklade uživo prepoznaju se po oznakama "Uživo", "TOP" ili "HT". Navedene su oklade isključivo otvorene za oklade čak i kada je događaj započeo. Koeficijenti se prilagođavaju trenutačnom tijeku igre. Budući da su aktualni podaci iznimno važni, koeficijenti oklada uživo prikazuju se samo na posebnim ekranima ili na internetu. Oklade s oznakom "HT" nude se samo za vrijeme poluvremena.
  2. Jednom kada Tipico zaprimi okladu uživo više se ne može otkazati.
  3. Ako prijenos podataka kasni i/ili televizijski izvještaj dolazi s odgodom tijekom oklada uživo, što uzrokuje da se značajne promjene u tijeku igre ne uzmu u obzir kod koeficijenata, Tipico zadržava pravo da sve oklade vrednuje nevažećima.
  4. Za svaku okladu uživo uvijek se citira trenutačni rezultat/najnoviji rezultat. Oklada na događaj je nevažeća ako je najnoviji rezultat značajno netočan.
  5. Pravila koja vrijede za sportove u ovim uvjetima klađenja vrijede i za sportske oklade uživo.
 10. Sve su informacije koje pruža tvrtka Tipico bez jamstva, posebice vrijeme početka, rezultati, statistika, rezultati uživo, itd. mogu se mijenjati bez znanja tvrtke Tipico ili ih treća strana može neispravno prenijeti. Svi koeficijenti podložni su promjenama.
 11. Ako se o pojedinom tržištu prikazuju dodatne informacije (natjecanja poput lige, prvenstva ili prijateljskih utakmica, skraćeno vrijeme igre, mjesto održavanja utakmice, itd.), Tipico ne preuzima odgovornost za točnost navedenih informacija. Ove informacije ne utječu na utvrđivanje dobitaka.
 12. Tipico nudi velik broj tržišta klađenja za sportske događaje koji se uvijek prikazuju u aktualnom obliku web-mjesta. Obično je zabranjeno klađenje na različitim tržištima klađenja za jedan sportski događaj u kombinacijskoj okladi (npr. pobjeda Bayern Münchena i završni rezultat 3:0).
 
 
 

X. Sportovi

 
Postoje specifične ponude oklada i kriteriji koeficijenata za svaki sport. U nastavku su navedeni najpopularniji i najčešći sportovi. Tipico također nudi koeficijente za različite vrste sportova (npr. boks), ovisno o vrsti i rasporedu događaja. Opće odredbe i uvjeti klađenja vrijede za sportove koji nisu na popisu.
 1. Nogomet
  1. Sva tržišta utakmica temelje se na rezultatima na kraju predviđenih 90 minuta igre, osim ako nije drugačije navedeno. To uključuje sudačku nadoknadu ili vrijeme obustave, ali ne uključuje vrijeme produžetaka, vrijeme predviđeno za izvođenje jedanaesteraca ili zlatni pogodak.
  2. Za prijateljske utakmice sva tržišta utakmica podmiruju se na temelju stvarnog rezultata na kraju igre (isključujući vrijeme produžetaka), bez obzira na to je li odigrano čitavih 90 minuta. Izuzetci od ovog pravila su u odnosu na prijateljske utakmice gdje se predviđeno vrijeme za igru znatno razlikuje (npr. 3x45 min., 1x45 min., 2x30 min.). U ovom slučaju oklade su nevažeće i isplaćuju se po koeficijentu 1.00.
  3. Ako se utakmica odigra na neutralnom terenu, ekipa koja se nalazi s lijeve strane je domaćin, a ekipa s desne strane su uvijek gosti.
  4. Za tržište kartona vrijede sljedeća pravila:
   1. Brojit će se samo kartoni prikazani aktivnim igračima na polju igre tijekom utakmice.
   2. Žuti/crveni karton broji se kao crveni karton, a ne kao normalni žuti karton.
 2. Tenis
  1. Sve oklade vrijede samo nakon što je odigrana prva loptica. Ako igrač preda meč (ozljeda, diskvalifikacija) prije početka meča, oklada se proglašava nevažećom. To se ne odnosi na tržišta klađenja koja su već vrednovana ili odlučena nakon vremena napuštanja meča (npr. osvajanje seta, osvajanje igre, oklade više/manje ). Ako je meč prekinut ili odgođen oklada vrijedi za turnir dok se meč ne odigra.
  2. Ako meč nije dio turnira, tada će se vrednovati kao nevažeći, osim ako se ne odigra ili nastavi do kraja idućeg dana.
 3. Hokej na ledu
  1. Oklade koje se nude za hokej na ledu vrednuju se na temelju rezultata na kraju regularnog vremena igre, osim ako se ne navede drukčije.
  2. Pojam 'regularno vrijeme igre' odnosi se na utakmicu od 60 minuta (3x20 min.), isključujući produžetke ili kaznene udarce.
 4. Američki sportovi (NFL; MLB)
  1. Oklade koje se nude za američke sportove vrednuju se na temelju rezultata na kraju uobičajenog vremena igre (uključujući produžetke), osim ako se ne navede drukčije.
  2. To ne uključuje Američku nogometnu ligu (American Soccer League - MSL) i Nacionalnu hokejašku ligu (NHL), koje se vrednuju na temelju rezultata na kraju uobičajenog vremena igre.
 5. Košarka
  Oklade koje se nude za košarku vrednuju se na temelju rezultata na kraju uobičajenog vremena igre (uključujući produžetke), osim ako se ne navede drukčije. Pod određenim okolnostima Tipico također nudi koeficijente za neriješeno (X) za vrstu oklade "tip", broji se rezultat na kraju uobičajenog vremena igre (uključujući produžetke).
 
 
 

XI. Pravila o privatnosti

 
 1. Korisnik se slaže da se njegovi osobni podaci povezani s postavljanjem oklada mogu pohraniti i obraditi unutar uobičajenih radnji u vezi s klađenjem.
 2. Tvrtka Tipico obavijestila je povjerenika za zaštitu podataka da obrađuje osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka iz 2001. unutar malteških zakona.
 3. Tvrtka Tipico obradit će samo osobne podatke za svrhu u koju su prikupljeni, prije svega kako bi omogućili korisniku uslugu internetskog klađenja.
 4. Osobni podaci korisnika bit će dostupni samo s onim zaposlenicima tvrtke Tipico koji trebaju osobne podatke i informacije za svoj posao.
 5. Tipico ne dijeli podatke svojih zaposlenika s trećom stranom; međutim, ponekad mogu biti zakonski prisiljeni otkriti osobne informacije. Tipico također može otkriti informacije o korisniku ako vjeruje da je otkrivanje u javnom interesu.
 6. Korisnik ima pravo na pristup svojim podacima i zatražiti da se promijene besplatno. Potpuno brisanje podataka nije moguće prema Pravilima igara na daljinu u vezi s direktivom EU 2005/60/EZ, Čl. 30
 7. Korisnik ima pravo na prekid primanja tržišnih informacija. Kontaktirajte službu za korisnike ako želite prestati primati tržišne informacije. Korisnici mogu aktivirati i deaktivirati primanje marketinških materijala osobno u odjeljku "Osobni podaci".
 8. Tipico koristi Google Analytics, uslugu za web-analizu tvrtke Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi takozvane ‘kolačiće”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućuju analizu vašeg korištenja web-mjesta. Informacije koje stvaraju kolačići o korištenju web-mjesta (uključujući vašu IP adresu) prenose se na Googleov poslužitelj u Sjedinjenim Državama i tamo se pohranjuju. Google koristi podatke za evaluaciju vašeg korištenja web-mjesta, za sastavljanje izvješća on aktivnostima na web-mjestu za Tipico i za pružanje dodatnih usluga povezanih s korištenjem web-mjesta i interneta. Moguće je da Google prenese navedene informacije trećoj strani ako je to zakonski potrebno ili treća strana obrađuje podatke za Google. Google ni pod kojim okolnostima neće kombinirati vašu IP adresu s drugim Googleovim podacima. Možete spriječiti instalaciju kolačića tako da postavite softver svog preglednika u skladu s time; međutim, podsjećamo vas da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ovog web-mjesta. Korištenjem ovog web-mjesta pristajete da Google obradi sve podatke koje prikupi o vama na način koji je opisan iznad i u gore navedene svrhe.
 9. Tipico zadržava pravo na korištenje dodatnih usluga za evaluaciju korištenja svojeg web-mjesta.
 
 
 

XII. Pritužbe

 
 1. U slucaju nezadovoljstva korisnik može podici pritužbu pomocu kontakta koji se nalazi na www.tipico.com/at/contact/. Tipico nastoji obraditi pritužbu u roku od 72 sata nakon primitka.
 2. Pritužbe koje se odnose na odredene transakcije (ulog, povlacenje sredstava, postavljanje oklada, itd.) bit ce prihvacene samo u roku od 30 dana nakon datuma transakcije.
 3. Ako korisnik nije zadovoljan nacinom na koji je njegova/njezina pritužba riješena ili obradena, može eskalirati slucaj izravno nadležnom tijelu MGA putem e-pošte na complaints@mga.org.mt. Važno je da se Vlastima eskaliraju samo one pritužbe koje su ozbiljne prirode.
 
 

Inacica 1
Datum izdavanja 03.08.2017.

Tipico Company Limited
Upravni odbor

© Tipico Co. Ltd.

 
 
 
Listić za klađenje 
Glavni dobitnik: Saznajte novosti o najnovijim dobicima!
1 Dan
1 tjedan
1 mjesec
Dobitak
Ulog
1.
13.817 €
350 €
2.
11.651 €
9 €
3.
7.073 €
250 €
4.
7.000 €
1.000 €
5.
6.504 €
95 €
6.
5.849 €
382 €
7.
5.599 €
500 €
8.
5.155 €
130 €
1.
18.742 €
285 €
2.
17.098 €
23 €
3.
14.494 €
3 €
4.
14.155 €
95 €
5.
14.000 €
2.500 €
6.
13.817 €
350 €
7.
13.154 €
88 €
8.
12.495 €
95 €
1.
49.999 €
5.472 €
2.
35.487 €
5.000 €
3.
32.537 €
17 €
4.
30.000 €
5.000 €
5.
29.149 €
952 €
6.
26.856 €
476 €
7.
26.470 €
100 €
8.
24.819 €
1 €
image
Vaš listić se obrađuje
Predaja Live oklada traje nekoliko sekundi. Molimo pričekajte.
loading
Vaša prijava je istekla!
Prijava je automatski istekla zbog neaktivnosti.
Molimo pričekajte ...
Ovaj se postupak ne može prekinuti.
delayimage
v5.79.1b346 - w19